The world’s top leaders’ predictions for 2023

PwC has asked more than 4,000 CEOs worldwide about how the future looks when speaking of economic growth, technological advancement, automation, inflation, macroeconomics, and much more.

Content

Predicting is hard – especially the future. Many have tried with more or less luck. PwC has asked more than 4,000 CEOs worldwide about how the future looks when speaking of economic growth, technological advancement, automation, inflation, macroeconomics, and much more. 

Top leaders have some of the best prerequisites for looking into the future telling ball. 

It is more crucial than ever for business owners to seek out qualified information about the state of the world to navigate and adapt to the conditions for doing business. 

This makes the report relevant. It is also interesting reading material for everyone interested in knowing how the future is expected to affect Danish and international companies. 

Navigation i et risikofyldt farvand

Vi befinder os i en usikker tid. Høj inflation, energikrise og geopolitisk uro. Det er hvad vi, som både privatpersoner og virksomheder, mærker på egen krop og stadig ser ind i.

Virksomhedsledere skal sørge for at fremtidssikre virksomheden, så den også er konkurrencedygtig i fremtiden.

Betingelserne for at drive forretning er mere komplekse end længe, og det kan være svært at navigere og tilpasse sig dem.

Derfor er rapporten ekstra interessant, idet den giver svar på, hvad topledere vil fokusere på de kommende år.

Inflation og økonomisk usikkerhed er den største trussel

4 ud af 10 danske topledere forventer, at deres virksomhed er meget eller ekstremt påvirket af inflation i de kommende 12 måneder. Omtrent samme andel bekymrer sig for makroøkonomisk volatilitet.

Det er nogenlunde samme bekymringer, som gør sig gældende for de internationale topledere.

Det store spørgsmål er;

Hvordan vil de tackle den økonomiske usikkerhed som præger dem?

De danske topledere planlægger først og fremmest at hæve priserne, tilpasse deres driftsomkostninger og finde alternative leverandører for at stå stærkere.

Der er gode nyheder, hvis du frygter, at reduktion i arbejdsstyrke, og dermed lønninger, er en del af værktøjskassen. Over 80% har ingen planer om at nedbringe lønninger.

økonomisk usikkerhed

Investeringer i automatisering og teknologi

For at være bedst rustet til fremtiden planlægger virksomhederne en række investeringer.

Her er der først kig på investeringer i automatisering det kommende år. Det svarer 76% af de internationale topledere og 81% af de danske.

Altså fire ud af fem topledere planlægger at investere i automatisering de kommende 12 måneder. Det er mange.

Derefter planlægger de (69%) investeringer i teknologi, som fx cloudløsninger og AI.

På trods af at vi navigerer i et, til tider, stormfyldt farvand, er der stadig krav om at virksomheder skal spare tid, arbejde mere effektivt og øge produktiviteten.

Dermed giver det god mening, at 81% kigger ind i automatiseringer.

Lad os se på hvor i organisationen det giver mening at starte med at automatisere. Eller effektivisere eksisterende og knap så fuldautomatiske arbejdsgange.

Start med finansfunktionen

Finansfunktionen er et godt sted at starte med automatisering. Det har vi skrevet om før. En lidt ældre analyse fra McKinsey viser, at næsten 60% af finansfunktionens opgaver og processer enten kan automatiseres helt eller delvist.

Udgiftshåndtering er virkelig et område, hvor automatisering kan bringe jer langt.

Medarbejderes rejseomkostninger og løbende udgifter er den største udgiftspost næstefter lønposten. Det ved de fleste virksomheder og derfor har de fleste en proces for at administrere denne post i dag.

Desværre er processen ofte manuel. Vores egne undersøgelser viser, at 61% stadig håndterer udgifter manuelt. Andre undersøgelser viser 50%. Det er et højt tal uanset hvad.

Og hvad er der så at spare ved at automatisere måden at håndtere udgifter på?

Vi har for nyligt skrevet et blogindlæg om præcis dét. Her kom vi frem til, at virksomheder i de fleste tilfælde kan spare 66% eller mere ved at sige farvel til arbejdsgangene forbundet med manuel håndtering af udgifter. Læs vores regnestykker her.

Related articles

5 Questions for You, CFO!

In about four months, as the year approaches its conclusion, companies review their annual results. This typically includes the performance and financial results of the past year, as well as goals and strategies for the upcoming year.

Meet Visma Acubiz: our intern Adrian

‘Meet Visma Acubiz’ is a series of articles that take you behind the scenes. The articles tell the stories of everyday heroes at Visma Acubiz. In this article, the spotlight is on Adrian Guillen, who is an intern in our Marketing team.

The actual costs associated with manually handling expenses

We are often asked questions along the lines of, “how expensive is Acubiz?” or “isn’t it expensive to acquire a system for handling our expenses?”. Let us try to reverse the question by asking, “do you know how much you spend on handling expenses?”.

3 myths about Expense Management

Explore common myths about Expense Management, including its applicability to all company sizes, its ease of implementation, and its broader benefits beyond cost savings.

Visma Acubiz and LOPI enter partnership

Visma Acubiz and LOPI partner to offer LOPI’s members a digital Expense Management solution, streamlining expense processes for local banks and co-operatives.