Acubizin yleiset käyttöehdot

Versio MAY 2023

Sisällysluettelo

Visma Acubiz A/S

CVR: 20950587
Gærtorvet 1-5
DK-1799 København V
(tässä asiakirjassa "Acubiz").

Yleiset ehdot

Seuraavat myynti- ja toimitusehdot ja niihin liittyvät liitteet ("Yleiset ehdot") muodostavat yhdessä Acubizin tarjouksen, sopimuksen ja mahdollisten lisäysten kanssa erottamattoman osan ohjelmistojen, tuotteiden tai palveluiden (yhteisesti "palvelu") toimittamista ja tarjoamista koskevasta sopimuksesta, josta on sovittu asiakkaan, ellei toisin ole erikseen sovittu ("Asiakas") ja Acubizin välillä (yhteisesti "sopimus").

Acubiz pidättää oikeuden muuttaa yleisiä käyttöehtoja ajoittain muun muassa lainsäädännöstä johtuvien muutosten, uusien tosiseikkojen tai yksityisoikeudellisten seikkojen vuoksi tai Palvelun muutoksen yhteydessä. Voimassa olevat yleiset sopimusehdot löytyvät osoitteesta https://www.acubiz.com/general-terms. Hintoihin, ehtoihin ja edellytyksiin tehtävistä merkittävistä muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle vähintään 30 päivän varoitusajalla.

Sopimusta tehtäessä molemmat osapuolet eivät saa luottaa tai vedota tietoihin, joita ei ole nimenomaisesti mainittu sopimuksessa. Tämä koskee myös aiempia lupauksia, neuvotteluja tai tietoja Palveluiden toimivuudesta.

Sopimukseen tehtävät lisäykset tai muutokset ovat päteviä vain, jos molemmat osapuolet ovat nimenomaisesti sopineet niistä kirjallisesti.

1. Hinnoittelu ja maksuehdot

Hinnat ja maksuehdot on esitetty asiakkaalle lähetetyssä tarjouksessa ja yleisten sopimusehtojen liitteessä 1 "Hinnoittelu ja maksuehdot".

2. Tekijänoikeudet ja omistusoikeudet

Acubiz tai Acubizin lisenssinantaja omistaa kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet ja muut immateriaalioikeudet, jotka koskevat Palvelua (mukaan lukien kaikki mahdollisesti tehdyt yksittäiset tai yleiset mukautukset), mukaan lukien suunnittelu, ohjelmistot, ohjelmistot, grafiikka ja logot.

Asiakkaalla on sopimuksen voimassaoloaikana ei-yksinomainen, ei-siirrettävä oikeus käyttää palvelua toisin sovituin ehdoin ("Lisenssi"). Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen jälkeen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta tehdä muutoksia tai kopioida Palvelua Lisenssin nojalla, ellei Acubiz ole antanut siihen erityistä suostumusta. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tehdä tavanomaisia varmuuskopioita siltä osin kuin kopiointi tapahtuu ainoastaan arkistointia tai varmuuskopiointia varten sopimuksen voimassaoloaikana. 

Asiakkaan on noudatettava Acubizin kohtuullisia ohjeita, jotka koskevat palvelun käytännön käyttöä ja integrointia olemassa oleviin järjestelmiin.

Acubizilla on oikeus käyttää Palvelun kehittämisessä hankittua yleistä tietämystä Asiakkaan hyväksi Palvelun jatkokehityksessä ja/tai räätälöinnissä missä tahansa suhteessa tai muutoin.

3. Toimitus

Palvelu katsotaan toimitetuksi Asiakkaalle, kun Acubiz on ilmoittanut Acubizille, että se on valmisteltu ja asetettu Asiakkaan käyttöön ("Käyttöönottoaika"). Toimituksen ei katsota tapahtuneen, jos Palvelussa on sellaisia virheitä, että jokin ominaisuus tai toiminto, jota sopimuksen tai asiayhteyden perusteella on pidettävä Asiakkaan kannalta kriittisenä, ei ole käytettävissä tai sitä voidaan käyttää vain suurella vaivalla, eivätkä nämä virheet johdu Asiakkaan olosuhteista ("Kriittiset virheet"), ja jos Asiakas viiden työpäivän kuluessa käyttöönottopäivämäärästä huomauttaa Acubizille näistä kriittisistä virheistä. Jos voidaan tarjota kiertotie tai toteuttaa väliaikainen virheen korjaus, virhettä ei pidetä kriittisenä virheenä. Jos asiakas huomauttaa kriittisistä virheistä, Acubiz korjaa ne kohtuullisessa ajassa. Toimituksen hyväksymistä ei voida evätä muiden kuin kriittisten virheiden tai puutteiden perusteella.

Muina palveluina kuin käyttöönottopalveluina tarjottava palvelu on jatkuvaa, ja se toimitetaan asiakkaalle sopimuksen mukaisesti.

Kaikki korjatut puutteet tai viat, jotka osapuolet ovat tietoisia luovutushetkellä, on lueteltava erillisessä, molempien osapuolten sopimassa vikaluettelossa ("vikaluettelo"). Se, että vikaluetteloon ei sisällytetä vikoja, ei tarkoita sitä, että asiakas luopuu oikeudesta vaatia tällaisten vikojen ja/tai puutteiden korjaamista, ellei Acubiz pysty osoittamaan, että ne olivat tai niiden olisi pitänyt olla asiakkaan tiedossa luovutushetkellä.

Vikaluettelossa luetellut virheet tai puutteet tai muut virheet tai puutteet, joista Acubiz on vastuussa, korjataan kriittisten virheiden osalta kohdan 4 (Tuki) mukaisesti tai ei-kriittisten virheiden osalta julkaisemalla yleisiä päivityksiä kohdan 5 (Ylläpito) mukaisesti.

4. Tuki

Acubizin ratkaisujen käytön yhteydessä tuki kuuluu kaikille superkäyttäjille eli Acubizin ratkaisuun liitetyille talous- ja hallintokäyttäjille, jotka ovat ennen käyttöönottoa käyneet superkäyttäjäkoulutuksen*. 

Lisäksi Acubiz tarjoaa täyden tuen kaikkiin järjestelmävirheisiin, jotka vaikuttavat ratkaisuun ja toiminnallisuuksiin, mukaan lukien

 • Tuo ja vie tietoja
 • Yhteysongelmat (verkkoyhteydet, API:t, palvelinyhteydet jne.)
 • Todellisen elämän onnettomuudet

Jos tulee tilanne, jossa pääkäyttäjä tarvitsee apua ja opastusta, on useita vaihtoehtoja:

 1. Acubiz Help Centre on superkäyttäjän "ensiapu". Acubiz Help Centre on itsepalveluportaali, joka sisältää usein kysyttyjä kysymyksiä, oppaita ja opastuksia, ajankohtaisia toimintatietoja ja yleiskatsauksen suunnitelluista järjestelmätöistä.

Jos vastausta ei löydy Acubizin Ohjekeskuksesta, pääkäyttäjä voi:

 1. Luo tukitapaus suoraan Acubizin verkkosivuston kautta.
 2. Soita tukitiimiimme

Jos kyseessä on monimutkainen tukitapaus, se välitetään Acubizin oikeille asiantuntijoille, ja pääkäyttäjä saa palautetta heti, kun ongelma on ratkaistu tai voimme antaa yksityiskohtaisia ohjeita.

Seuraavat tiedustelut ja tukitapaukset eivät sisälly sopimukseen, ja ne laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Loppukäyttäjien kyselyt
● Acubiz-tuki kattaa vain superkäyttäjien tiedustelut.
● Kun loppukäyttäjät tiedustelevat, Acubiz ohjaa heidät aina superkäyttäjillesi.
Ohjeet ovat saatavilla Acubizin Ohjekeskuksessa
● Tuki, joka voidaan ratkaista Acubiz Help Centerin tukiohjeella, ei sisälly
tukisopimukseen. Tämä pätee myös silloin, kun tiedustelu tulee
superkäyttäjältä (rahoitus- ja hallintakäyttäjä).
● Katso Acubiz Help Centre.
Kolmannen osapuolen e-transaktioiden integraatiot
● Jos ratkaisu epäonnistuu kolmannen osapuolen toimittajan puuttuvien tai virheellisten tietojen vuoksi, Acubiz
ei voi tarjota tukea. Ota yhteyttä tietojen toimittajaan.
Apua asetusten ja kokoonpanomuutosten tekemiseen käyttöönoton jälkeen
(ja superkäyttäjäkoulutus).
● Superkäyttäjillä on mahdollisuus tehdä itse useita muutoksia
-hallinta-alustan kautta, ja heitä opastetaan superkäyttäjäkoulutuksen aikana. Tällaisissa
tapauksissa Acubizin tuki laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
● Uusia kokoonpanoja tai uusia ominaisuuksia koskevat pyynnöt, jotka eivät kuuluneet alkuperäisiin asetuksiin
laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
Muut
● Tietojen poistaminen poistomenettelyn mukaisesti eli kirjallisen poistopyynnön mukaisesti
(tietosuojasäännöstö, liite C, C4).
● Käyttäjän virheestä (eikä järjestelmän teknisistä virheistä) johtuvat ongelmat Acubiz-alustan kirjautumisessa.
*(Olemassa olevat ja uudet superkäyttäjät voivat milloin tahansa ostaa harjoittelukurssin. Ota yhteyttä tilinhoitajaasi.)

5. Ylläpito ja saatavuus

Acubiz toimittaa asiakkaalle jatkuvasti Palvelun yleisiä päivityksiä parannusten, muutosten, pienten järjestelmämuutosten tai Palvelun uusien versioiden muodossa ("Päivitykset"). Nämä Päivitykset annetaan asiakkaan käyttöön ilman erillistä korvausta. Päivitykset voivat tapahtua ennakkoilmoituksella tai ilman ennakkoilmoitusta, ja ne voivat vaikuttaa Palveluun, mukaan lukien Palveluun ladattuihin tai sen tarjoamiin tietoihin ja tietoihin.

Jos päivitykset, jotka eivät ole asiakaskohtaisia, vaikuttavat palvelun asiakaskohtaisiin räätälöinteihin, niiden uudelleen toteuttamisesta laskutetaan erikseen sovitun Acubizin sovellettavan tuntihinnan mukaisesti. Asiakaskohtaisten räätälöintien uudelleen toteuttaminen päivityksissä, joiden tarkoituksena on korjata Acubizin asiakkaalle aiheuttama palvelun virhe, on kuitenkin asiakkaalle maksutonta.

Päivitykset pyritään tekemään niin, että niistä aiheutuu asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen sulkea väliaikaisesti pääsy palveluun päivitysten toteuttamisen ajaksi. Näissä tapauksissa Acubiz ilmoittaa asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.

Jos asiakas kieltäytyy kahden peräkkäisen päivityksen toteuttamisesta, seuraavat päivitykset voidaan toteuttaa vain erillisen sopimuksen mukaisesti.

Acubiz pyrkii saavuttamaan palvelun korkean toimintavakauden, mutta ei takaa sitä.

6. Tietojen käsittely

Acubiz vastaa siitä, että se hakee päivittäin (maanantaista perjantaihin) sähköiset transaktiot tiedonantajilta, lataa nämä transaktiot palvelimille ja lataa transaktiot jatkuvasti Asiakkaan Palvelun asetuksiin, jos Asiakas on valinnut tämän. Acubiz on vastuussa vain tapahtumien kuljettamisesta, ei yksittäisten tiedostojen sisällöstä. Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät Acubizin tai asiakkaan liikekumppaneiden suorittamaan virheellisten tiedostojen korjaamiseen. Samoin asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät EAN-numeroiden luomiseen ja vastaaviin asiakkaan omiin tavarantoimittajiin liittyviin tehtäviin.

Acubiz pidättää oikeuden käyttää asiakkaan tietoja anonymisoidussa muodossa, esimerkiksi tilastollisiin tarkoituksiin tai käyttäjäkokemuksen parantamiseen, ja muutoin tietojenkäsittelysopimuksen mukaisesti osana sopimusta.

7. Sopimuksen voimaantulopäivä ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun osapuolet allekirjoittavat sopimuksen, ja se on voimassa, kunnes se peruutetaan.

Sopimus voidaan molemminpuolisesti irtisanoa kirjallisesti 6 kuukauden irtisanomisajalla kalenterikuukauden loppuun mennessä. Irtisanomisilmoitus voidaan tehdä aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä ja siten aikaisintaan 18 kuukauden kuluttua voimaantulopäivästä.

8. Sopimusrikkomus ja vastuu

Acubiz ei ole missään tapauksessa vastuussa asiakkaalle epäsuorista menetyksistä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen liikevaihdon menetykseen, odotettujen voittojen menetykseen, maineen menetykseen, markkina-aseman menetykseen ja tietojen menetykseen viimeisimmän varmuuskopioinnin jälkeen. Lisäksi Acubizin kokonaisvastuu Asiakkaalle aiheutuneista menetyksistä, jotka eivät johdu Acubizin törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesta laiminlyönnistä, on rajoitettu määrään, joka vastaa Asiakkaan Acubizille suorittamien maksujen yhteismäärää viimeisten 12 kuukauden aikana ennen korvausvastuun aiheuttavaa tapahtumaa, kuitenkin enintään 250 000 Tanskan kruunun kokonaismäärään kaikkien kyseisen ajanjakson aikana sattuneiden korvausvastuun aiheuttavien tapahtumien osalta.

Kaikissa tapauksissa ja muista määräyksistä huolimatta Acubiz ei ole vastuussa, eikä Asiakkaalla ole mitään vaatimuksia tai oikeussuojakeinoja, jotka johtuvat (i) muiden kuin Acubizin Palveluun tekemistä muutoksista, (ii) Palvelun erityisestä käytöstä kolmannen osapuolen ohjelmistojen tai laitteistojen yhteydessä, (iii) Asiakkaan erityisvaatimusten mukaisesti tehdyistä räätälöinneistä tai (iv) muiden kuin Acubizin Palveluun tekemistä muutoksista.

Jos sopimuspuoli rikkoo olennaisesti velvoitteitaan toista sopimuspuolta kohtaan ja sopimuspuoli, joka ei ole rikkonut sopimusta, haluaa irtisanoa sopimuksen, sopimuspuolen, joka ei ole rikkonut sopimusta, on ilmoitettava rikkovalle sopimuspuolelle kirjallisesti väitetystä rikkomisesta ja aikomuksestaan irtisanoa sopimus.

Sopimusta rikkovalla osapuolella on 30 päivää aikaa korjata asia asianmukaisesti sen osapuolen, joka ei ole rikkonut sopimusta, ilmoituksen vastaanottamisesta. Jos asianmukainen korjaustoimenpide toteutetaan ennen määräajan päättymistä, rikkomatta jättäneen osapuolen oikeus vedota rikkomukseen joltakin osin raukeaa. Selvennetään, että asiakkaan maksun laiminlyönti on aina olennainen sopimusrikkomus.

9. Ylivoimainen este

Acubiz ja asiakas eivät ole vastuussa toisilleen olosuhteista, joihin osapuoli ei voi vaikuttaa ja joita ei olisi pitänyt ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joita ei olisi voitu välttää tai voittaa kohtuullisin ponnisteluin ("ylivoimainen este").

Ylivoimaiseen esteeseen voidaan vedota vain, jos asianomainen osapuoli on ilmoittanut toiselle osapuolelle viiden työpäivän kuluessa ylivoimaisen esteen ilmenemisestä.

Jos ylivoimainen este estää sopimuksen täyttämisen yli 30 päivän ajan 360 päivän yhtäjaksoisen jakson aikana, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta.

10. Muut ehdot

Viitteet

Acubizilla on oikeus käyttää asiakasta referenssinä markkinoinnissaan.

Luottamuksellisuus

Osapuolten välillä sopimuksen mukaisesti vaihdettu materiaali ja toista osapuolta koskevat tiedot, jotka voivat tulla toisen osapuolen tietoon sopimussuhteen välittömänä seurauksena, ovat luottamuksellisia siltä osin kuin materiaalin tai tietojen voidaan kohtuudella olettaa olevan luottamuksellisia ("luottamukselliset tiedot").

Osapuolilla ei ole oikeutta luovuttaa toistensa edellä tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja kolmansille osapuolille, paitsi jos

 • i. tietojen luovuttaminen osapuolen omille neuvonantajille, jotka ovat itsenäisesti sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina;
 • ii. tietojen luovuttaminen on perusteltua, koska tiedot on jo saatettu julkisesti saataville ilman, että tämä johtuu salassapitovelvollisuuden rikkomisesta;
 • iii. tiedot olivat toisen osapuolen laillisesti tiedossa jo niiden vastaanottamisen yhteydessä ilman luottamuksellisuusrajoituksia;
 • iv. toinen osapuoli on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen; tai
 • v. tiedot on saatettava kolmansien osapuolten saataville tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksestä.

 

Luottamuksellisuus on molemminpuolisesti rajoittamaton ajallisesti riippumatta sopimuksen mahdollisesta päättymisestä.

Osapuolet ovat vastavuoroisesti velvollisia varmistamaan, että niiden työntekijät noudattavat salassapitovelvoitteita, jotka täydentävät osapuolten välisiä salassapitovelvoitteita.

Osapuolet palauttavat vastavuoroisesti kaiken luottamuksellisen aineiston sopimuksen päättämisen yhteydessä. Vastaavasti Acubiz poistaa asiakkaan pyynnöstä asiakkaalle kuuluvat tallennetut tiedot siltä osin kuin Acubiz ei ole lain tai tuomioistuimen tai viranomaisen määräyksestä velvollinen säilyttämään niitä.

11. Ilmoitukset

Jos sopimusperuste edellyttää kirjallista ilmoitusta, käytetään kirjattua kirjettä tai sähköpostia, joka osoitetaan asiakkaalle tai Acubizille sopimuksessa mainittuihin osoitteisiin. Muunlaisia ilmoituksia ei pidetä sopimuksen mukaisina "kirjallisina ilmoituksina".

12. Sopimuksen siirrettävyys

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja/tai velvoitteitaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Acubizilla on kuitenkin oikeus ilman asiakkaan suostumusta siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa (i) toiselle Acubizin konserniin kuuluvalle yritykselle tai (ii) kolmannelle osapuolelle Acubizin liiketoiminnan tai sen merkittävän osan luovutuksen yhteydessä.

13. Toimivalta ja laki

Sopimukseen sovelletaan Tanskan lakia. Osapuolten väliset riidat, jotka voivat syntyä sopimuksen yhteydessä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen riidat sopimuksen pätevyydestä tai olemassaolosta, ja joita osapuolet eivät pysty ratkaisemaan sovinnollisesti, ratkaistaan välimiesmenettelyllä Tanskan välimieslautakunnan kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Oikeuskieli on tanska, ja välimiesmenettelyn kotipaikka on Kööpenhamina.

Liite 1 - Hinnat ja maksuehdot

Kaikki hinnat ovat Tanskan kruunuja (DKK) ilman arvonlisäveroa.

Maksuehdot ja -ehdot

Maksuehdot ovat netto 30 päivää.

Jos maksuaika ylittyy, Acubizilla on oikeus periä laskun määrästä korkoa, jonka suuruus on 1 % kuluvalta kuukaudelta aloitettua kalenterikuukautta kohti. Korko lisätään pääomaan kunkin kalenterikuukauden 1. päivänä. Acubiz laskuttaa yleensä neljännesvuosittain.

Päivitys

Palvelun yleiset päivitykset .............................................................................DKK 0

Konsultointipalvelut

Konsultointipalvelut laskutetaan kulloinkin voimassa olevien vakiohintojen mukaisesti.

Tuntihinta...............................................................................................................DKK 1,500 DKK

ISAE 3402 -tilintarkastuslausunto

Acubizin ISAE 3402 -tilintarkastuslausunnon valmistelu ja toimittaminen.......................DKK 5,000 euroa.

Kuljetuskustannukset

Asiakas vastaa kaikista Acubizin konsulttien matka- ja majoituskustannuksista, jotka liittyvät asiakkaan luona tehtäviin vierailuihin. Nämä kustannukset laskutetaan jatkuvasti. Matkakustannusten maksamiseen sovelletaan samoja maksuehtoja kuin muihin sopimuksen mukaisiin konsulttipalveluihin.

Suur-Kööpenhaminan alueella laskutetaan kiinteä summa käyntiä kohti osoitteesta ...................DKK 750 euroa.

Kööpenhaminan ulkopuolella asiakas vastaa kaikista matka- ja majoituskustannuksista sekä matka-ajasta.

Tanskan ulkopuolella asiakas vastaa kaikista matkoihin, majoitukseen ja matka-aikaan liittyvistä todellisista kustannuksista. Matka-aika korvataan 50 prosentilla kulloinkin sovellettavista konsulttipalvelujen vakiohinnoista.

Hintasääntely

Acubiz pidättää oikeuden muuttaa hintojaan Tanskan nettohintaindeksissä (NPI) mahdollisesti tapahtuvien muutosten mukaisesti. Mahdolliset muutokset tehdään vuosittain tammikuussa.