Etsi
Sulje tämä hakukenttä.

Oletko valmis uuteen aikarekisteröintilakiin?

Uusi aikarekisteröintilaki on hyväksytty, ja se tulee voimaan 1. heinäkuuta 2024. Laissa määritellään työntekijöiden oikeudet lepoaikoihin ja vapaapäiviin, joilla heitä suojellaan ylitöiltä. Mitä tämä uusi laki merkitsee sinulle työntekijänä tai esimiehenä? Yritämme vastata siihen.
Työtoverit puhuvat keittiössä

Sisältö

Lyhyesti sanottuna uusi laki

Heinäkuun 1. päivänä 2024 kaikkien tanskalaisten työnantajien on lakisääteisesti varmistettava, että työntekijät rekisteröivät työaikansa.

Lain mukaan kaikilla työntekijöillä on oikeus enimmäistyöajan ja lepoaikojen rajoittamiseen. Erityisesti työntekijöillä on oikeus

  • Keskimääräinen viikoittainen työaika on alle 48 tuntia neljän kuukauden aikana.
  • Vähintään 11 tunnin yhtäjaksoinen lepoaika päivässä (24 tuntia).
  • Viikoittainen vapaapäivä

Miksi tarvitsemme tällaista lakia?

Kesäkuussa 2017 espanjalainen ammattiliitto CCOO nosti kanteen Deutsche Bankia vastaan. Ammattiliitto katsoi, että pankilla pitäisi olla järjestelmä työntekijöiden päivittäisten työaikojen kirjaamista varten, koska se epäili, että työntekijät työskentelevät liikaa.

Euroopan unionin tuomioistuin antoi vuonna 2019 tuomion, jonka mukaan jäsenvaltioiden on vaadittava työnantajia ottamaan käyttöön menettelyt, joilla varmistetaan, että työntekijöiden todellinen päivittäinen työaika kirjataan.

Uusi työajan rekisteröintiä koskeva laki on siis tulosta EU:n pyrkimyksistä suojella työntekijöitä ylityöltä.

Mitä laki merkitsee sinulle työntekijänä?

Työntekijänä saat tietysti jonkinlaisen suojan ylityötä vastaan ilmoittamalla tarkat työaikasi. Sen lisäksi, että kirjaamisesi varmistaa, että työnantajasi noudattaa lakia, työaikakirjanpito voi olla hyödyllistä myös muissa yhteyksissä. Ajan kirjaaminen voi auttaa sinua jäsentämään työpäiviäsi ja saamaan niistä yleiskuvan. Se voi myös auttaa sinua tunnistamaan työtapojasi, jotta ymmärrät paremmin, miten käytät aikaasi. Näin voit optimoida työaikasi ja tehostaa sitä entisestään.

Mitä laki merkitsee sinulle työnantajana?

Työnantajana saat myös paremman yleiskuvan. On helpompi nähdä, miten henkilöstöresursseja käytetään ja kuka on vastuussa mistäkin hankkeista organisaatiossa - jos työajan rekisteröintijärjestelmäsi mahdollistaa rekisteröintien yhdistämisen hankkeisiin.

Tietokanta, joka karttuu jatkuvien merkintöjen avulla, voi myös antaa tietoa siitä, kuinka kauan tietyntyyppiset tehtävät keskimäärin kestävät - tämä on erittäin hyvä lähtökohta hankesuunnittelulle.

Lisäksi laki merkitsee avoimempia 1:1-keskusteluja, sillä keskustelun aiheet voidaan tukea tiedoilla, joilla varmistetaan tarkka viestintä esimiehen ja työntekijän välillä.

Ajan rekisteröintijärjestelmää koskevat vaatimukset

Mitä järjestelmän pitäisi pystyä tekemään?

Järjestelmän, jota työntekijöiden on käytettävä työajan kirjaamiseen, on oltava objektiivinen, luotettava ja helppokäyttöinen. Tähän kuuluu myös se, että työntekijät voivat tutustua kirjauksiaan koskeviin tietoihin.

Järjestelmän on mitattava päivittäiset ja viikoittaiset työtunnit. Järjestelmään tallennettujen tietojen on oltava saatavilla viiden vuoden ajan niiden tallentamisesta.

Mitä järjestelmän ei tarvitse pystyä tekemään?

Kuten aiemmin blogikirjoituksessa mainittiin, projektikohtaisella ajan kirjaamisella on useita etuja. Meidän mielestämme on siis ehdottomasti hyvä tutkia mahdollisuutta hankkia ajan rekisteröintijärjestelmä, joka mahdollistaa ajan rekisteröinnin liittämisen käynnissä oleviin projekteihin - tämä ei kuitenkaan ole lakisääteinen vaatimus.

Sinun on vain varmistettava, että hankit järjestelmän, johon työntekijät voivat ja joutuvat kirjaamaan vain päivittäisen kokonaistyöaikansa - näin ollen ei vaadita aikajaksojen tai minkään muunkaan määrittämistä.

Onko teillä jo käytössä järjestelmä ajan rekisteröintiä varten?

Ajan rekisteröinnistä ei saisi tulla pullonkaulaa yrityksesi arjen tehokkuudelle ja sujuvuudelle. Siksi tarjoamme yhteistyössä TIMEmSYSTEMin kanssa työajan rekisteröintiä solutions, olipa tarkoituksena sitten noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä työntekijöiden työajan rekisteröinnin osalta tai tarvitset ratkaisun, joka pystyy käsittelemään työehtosopimukset ja työaikasäännöt täysin automaattisesti.

Haluatko tietää lisää?

mTIME-järjestelmämme tarjoaa sinulle ja työntekijöillesi yksinkertaisen ratkaisun, jossa on intuitiivinen käyttöliittymä - sekä ylläpitäjille että yksittäisille työntekijöille. Koska työaikojen automaattinen rekisteröinti on mahdollista, työntekijöidesi tarvitsee rekisteröidä vain poikkeamat normaalista työajastaan, mikä säästää aikaa ja yksinkertaistaa prosessia.

Jos olet jo asiakkaamme, kaikki tiedot lähetetään luonnollisesti automaattisesti palkkajärjestelmääsi, jotta kaikki on koottu yhteen paikkaan.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja mTIMEsta tai varaa ilmainen demo kalenterista. Saavutetaan yhdessä tehokkaampi ja vaivattomampi ajanvaraus yrityksellesi!

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uusi kirjanpitolaki: Digitaalisen kirjanpito-ohjelman edut: Tutustu hyväksytyn digitaalisen kirjanpito-ohjelman etuihin

Uusi kirjanpitolaki edellyttää digitaalista kirjanpitoa, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia käyttämällesi ohjelmistolle. Hyväksytyn digitaalisen kirjanpito-ohjelman valitseminen varmistaa vaatimustenmukaisuuden, säästää aikaa ja rahaa, takaa varmuuskopion kirjanpidostasi ja parantaa taloustietojesi turvallisuutta.

Kirjanpidon on oltava digitaalista: Uusi kirjanpitolaki

Kirjanpitolaki tarvitsi nykyaikaistamista pysyäkseen ajan tasalla, mikä johti uuden kirjanpitolain käyttöönottoon 1. heinäkuuta 2022. Uuden kirjanpitolain mukaan kirjanpitosi on oltava digitaalista, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia käyttämällesi kirjanpito-ohjelmistolle. Jos hoidat kirjanpitosi Excelillä, on hyvin todennäköistä, että et täytä uuden lain digitalisointivaatimuksia.

"Hvederistä" pitäisi silti nauttia vapaapäivänä.

Tämän vuoden helmikuun viimeisenä päivänä Store Bededag (Suuri rukouspäivä) lakkautettiin Tanskan parlamentin enemmistön päätöksellä yleiseksi vapaapäiväksi vuonna 2024. Me Visma Acubizissa uskomme kuitenkin edelleen, että "Hvederiä" pitäisi nauttia vapaapäivänä.

Visma Acubiz solmii strategisen kumppanuuden TIMEmSYSTEMin kanssa, mikä nostaa solutions :n tarjoaman ajan rekisteröintiin liittyvän tarjonnan uudelle tasolle.

Visma Acubiz ja TIMEmSYSTEM esittelevät ylpeänä yhteistyökumppanimme mTIME:n - täydellisen aikarekisteröintijärjestelmän, joka tarjoaa sekä korkeaa toiminnallisuutta että vertaansa vailla olevaa joustavuutta. Virtaviivaista työnkulkuasi vaivattomasti ominaisuuksilla, kuten automatisoidut lomalaskelmat, monipuoliset työsuhdeajat support ja saumaton lomien hallinta. Sano hyvästit esteille ja hei tuottavuudelle!

Vastakkaiset mielipiteet ajan rekisteröinnistä 

Toiset pitävät sitä joustavuuden rajoittamisena ja työntekijöiden valvonnan ja tarkkailun muotona, toiset taas välttämättömänä, jotta saadaan tietoa siitä, miten yrityksen resursseja käytetään, ja jotta laskutusta voidaan tarkentaa. Huolimatta lisääntyneistä hallinnollisista kustannuksista ja vaadittavasta käyttäytymisen muutoksesta, työajanseuranta voi antaa johtajille ja työntekijöille paremman yleiskuvan työajoista ja -tavoista.