Søgning
Luk dette søgefelt.

Den nye danske bogføringslov er her. Hvordan påvirker det dig?

Bogføringsloven er blevet moderniseret, og der er nu krav om digital bogføring i et digitalt regnskabssystem og digital opbevaring af bilag.
Kolleger, der smiler og snakker

Indhold

I slutningen af maj vedtog folketinget den nye bogføringslov. En lov der har været længe undervejs, og som nu er vedtaget og træder i kraft d. 1. juli 2022. De nye krav og regler i bogføringsloven venter altså lige om hjørnet. Inden du får sved på panden over ikrafttrædelsesdatoen, så kan vi berolige dig med, at overgangen ikke bliver lige så pludselig. Kravene træder nemlig trinvist i kraft. Vi tager dig gennem de væsentligste nedslagspunkter i denne artikel.

Kort og godt om bogføringsloven

I 2021 blev folketinget enige om en politisk aftale med en reformpakke for dansk økonomi. Formålet med aftalen var at styrke indsatsen mod svindel samt øge digitaliseringsgraden af bogføringen. Der blev senere fremsat et lovforslag om en ny bogføringslov, hvilket blev vedtaget af folketinget i slutningen af maj.

Bogføringsloven er altså nu moderniseret, og den har til formål at lette virksomheders administration gennem digitalisering og automatisering af bogholderiet. Det bliver tydeligt med kravene om digital bogføring i et digitalt bogføringssystem og digital opbevaring af bilag.

Kravene i den nye bogføringslov er mange og kan for nogle være en stor ændring, men de giver samtidig virksomheder mulighed for at effektivisere, digitalisere og udnytte data til at skabe værdi og indsigt.

Hvem bliver berørt?

Langt størstedelen af danske virksomheder bliver berørt af den nye bogføringslov, idet virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. to år i træk er omfattet af loven. Driver du en forening med erhvervsmæssige aktiviteter, er du også omfattet af loven. Som du kan læse i et senere afsnit herunder, varierer tidspunktet for omstillingen til digital bogføring på baggrund af din regnskabsklasse.

De væsentlige ændringer i den nye bogføringslov

De væsentligste ændringer i den nye bogføringslov er uden tvivl kravene forbundet med digitaliseringen af bogholderiet. Med dette indførelsen af krav om digital bogføring af transaktioner, digital opbevaring af bilag og krav om anvendelse af et registreret og godkendt digitalt bogføringssystem.

Den nye bogføringslov indskærper, at virksomheder skal registrere og opbevare bilag digitalt i et digitalt bogføringssystem. Derudover er der krav om at der opbevares en digital sikkerhedskopi af regnskabsmaterialet. Vi kan ikke præcisere helt nøjagtigt hvilke bilag der er omfattet af den digitale opbevaringspligt, da det endnu ikke er fastlagt af Erhvervsstyrelsen, men der er naturligvis tale om de bilag der er væsentlige i regnskabet.

Tidsplan for den nye bogføringslov

Som lovet i indledningen, skal du ikke få sved på panden – i hvert fald ikke endnu. Dele af loven træder i kraft per 1. juli, men kravene til digital bogføring og opbevaring indføres over en årrække.

Som nævnt, skal virksomheder fremover anvende et registreret og, af Erhvervsstyrelsen, godkendt digitalt bogføringssystem. Der er en række krav til udbyderne af de digitale bogføringssystemer, men de konkrete krav til er stadig under udarbejdelse og kendes derfor ikke endnu. De bliver offentliggjort senest d. 1. januar 2023, hvorefter systemerne skal registreres og godkendes senest 1. juli 2023. Dermed får udbyderne den fornødne tid til at udvikle de nye og nødvendige funktioner. Vi følger op og skriver mere, når vi kender til de konkrete krav.

Herefter er det tid til digital bogføring. Langt de fleste virksomheder skal have 1. januar 2024 for øje. Her træder kravet om digital bogføring nemlig i kraft for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D. For virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning over 300.000 kr. er skæringsdatoen d. 1. januar 2026.

De vigtigste datoer: 1. juli 2022 - loven træder i kraft 1. juli 2023 - registrering og godkendelse af digitale bogføringssystemer 1. januar 2024 - krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D 1. januar 2026 - krav om digital bogføring i digitalt bogføringssystem for virksomheder i regnskabsklasse A

Bøder som en konsekvens

Det forventes, at de digitale regnskabssystemer, som de fleste virksomheder allerede bruger, vil blive godkendt automatisk senest den 1. juli 2023. Andre virksomheder bruger måske et regnskabssystem, de selv har udviklet, eller regnskabssystemet fra deres udenlandske moderselskab. Hvis det er tilfældet, skal de ikke registreres hos Erhvervsstyrelsen, men det er virksomhedens ansvar at sikre, at systemerne lever op til alle krav.

Med den nye lov følger også skærpede regler og større bøder for ikke at overholde dem. Myndighederne kan kræve indsigt i din virksomheds regnskabsmateriale, og hvis din virksomhed ikke kan fremvise digitalt regnskabsmateriale, kan du risikere bøder på op til 1,5 millioner kroner.

Vær på forkant med loven

I dag opbevarer mange virksomheder allerede deres bilag online. Det gør vores kunder i hvert fald, da Acubiz leverer digitale og bogføringsrelaterede data til ethvert økonomisystem.

Der er dog stadig virksomheder der hænger i bremsen, hvilket, for de fleste, ikke er muligt efter d. 1. januar 2024. De virksomheder kan lige så godt begynde at digitalisere og automatisere bilagshåndteringen. Hellere i dag end i morgen.  

Vi vender tilbage med yderligere information om bogføringsloven, når der er nyt. Tilmeld dig vores webinar på mandag, hvor Jesper Lohmann Andersen fra BDO tager dig igennem alt det, vi ved.

Relaterede artikler

Ny bogføringslov: Kend fordelene med et godkendt digitalt regnskabsprogram

Den nye bogføringslov kræver digital bogføring, hvilket stiller specifikke krav til den software, du bruger. Ved at vælge et godkendt digitalt regnskabsprogram sikrer du overholdelse, sparer tid og penge, garanterer en backup af dine optegnelser og forbedrer sikkerheden for dine finansielle data.

Dit regnskab skal være digitalt: Den nye bogføringslov 

Bogføringsloven trængte til en modernisering for at blive tidssvarende. Derfor trådte en ny bogføringslov i kraft 1. juli 2022.

Ifølge den nye bogføringslov skal du føre dit regnskab digitalt – og det stiller krav til det regnskabsprogram, du anvender. Klarer du din bogføring i Excel, vil det med stor sandsynlighed betyde, at du ikke lever op til den nye lovs digitaliseringskrav.

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af solutions til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!