Søgning
Luk dette søgefelt.

Kunsten at styre dine medarbejderes udgifter

Hvad er "expense management" egentlig for en disciplin? Udtrykket refererer til processen med at håndtere og kontrollere medarbejderinitierede forretningsudgifter...

Indhold

Hvad er ”expense management” egentlig for en disciplin? Jo, begrebet refererer til processen omkring at håndtere og kontrollere de udgifter som skabes af en virksomheds medarbejdere. Hvis du tjekker Wikipedia, er det også nogenlunde sådan, begrebet forklares her.

Alle typer af virksomheder har den slags udgifter, naturligvis med variation ift. volumen og typer af udgifter. Med andre ord, så har alle virksomheder et behov, af varierende størrelse, for at styr på de ansattes udgifter. Ligeledes er der nogle helt basale regnskabs- og bogføringsmæssige lovkrav som skal overholdes, hvis en virksomhed vil udgiftsføre disse omkostninger. Her taler jeg naturligvis om dokumentationskrav i form af bilag, som skal opbevares til revisionen.

Læs videre og få overblikket samt et par overordnede tips til at få ordentligt greb omkring expense management disciplinen.

Typer af udgifter

Nogle medarbejdere afholder ganske få erhvervsrelaterede udgifter i løbet af et år, hvor andre derimod afholder udgifter på ugentlig basis. Det er typisk medarbejdere med frekvent rejseaktivitet eller hyppige kundebesøg, hvor udgifter til f.eks. transport og forplejning opstår som en nødvendighed for at medarbejderen kan udføre sine arbejdsopgaver. Den klassiske store post i billedet er således ofte rejserelaterede udgifter.

Vi ser dog, at mere stationært baserede medarbejdere i stigende grad afholder udgifter som med fordel kan håndteres efter en fast defineret proces. Det kan f.eks. gælde for medarbejdere i marketingafdelingen, som køber softwareabonnementer, annoncer og indhold (f.eks. grafik og stock fotos) med kreditkort.

Ovenstående var blot konkrete eksempler, for i bund og grund handler expense management disciplinen om, at du skal have styr på og indsigt i SAMTLIGE udgifter som dine medarbejdere skaber i forbindelse med deres daglige arbejde.

Proces, proces, proces

Proces og workflow er de to ting vi missionerer allermest omkring hos Acubiz. Det er grundstenene til, at din organisation for alvor kommer til at mestre expense management disciplinen. Processen dækker over alle arbejdsgange fra at en medarbejder afholder en udgift til den godkendes, kontrolleres og bogføres. Som en del af processen indgår også de regler og politikker for medarbejderudgifter, som din organisation eventuelt måtte have defineret.

Hvis din ambition er at opnå det sorte bælte i disciplinen, så skal du sørge for at starte med processen. Få kortlagt hvordan I arbejder i dag og få tegnet op, hvordan I ønsker at arbejde fremadrettet. Denne del kan du evt. få hjælp og sparring til.

Digitalisering

I realiteten har alle virksomheder allerede en eller anden form for proces for at håndtere udgifter der skabes af medarbejderne. Så er det bare et spørgsmål om hvorvidt processen er veldefineret og velimplementeret. Ligeledes er det et spørgsmål om hvorvidt processen kører analogt og manuelt eller digitalt og automatiseret samt hvilke værktøjer du har i spil for at støtte den. Der er stadigvæk mange virksomheder, som løser denne opgave analogt og manuelt. Det er der flere udfordringer forbundet med.

Processen omkring medarbejderudgifter og de relaterede arbejdsopgaver er et oplagt sted at digitalisere. Den mest markante fordel er en massiv tidsbesparelse, som både kommer medarbejderen/brugeren, lederen/godkenderen, finansafdelingen og hele forretningen til gode. Dette skaber således grundlag for et produktivitetsløft. En digital rejseafregningsløsning giver også bedre kontrol og indsigt i din virksomheds udgiftsmønstre samtidig med, at du opnår en større grad af compliance til din virksomheds regler omkring udgifter.

På den anden side kan din virksomhed allerede have digitaliseret processen – enten helt eller delvist. Det er dog ikke ensbetydende med, at din organisation mestrer expense management disciplinen til fulde. Der findes mange værktøjer derude, som kun giver begrænset funktionalitet og ikke er funderet i en solid procesforståelse. Det kan f.eks. være værktøjer, der leveres af kreditkortudbydere, eller værktøjer, der følger med dit enterprise resource planning - eller lønsystem.

Sørg for at afdække markedet grundigt, før du beslutter dig for et værktøj.

Hvorfor egentlig gøre så meget ud af expense management processen?​

Din virksomhed har som sagt helt sikkert en proces for at arbejde med jeres udgifter. Og så tænker du måske, at ”det fungerer jo som det er i dag…” eller ”det giver nok ikke det store udbytte, at gøre noget ved…”. Men der bliver jeg nødt til at stoppe dig. Faktum er nemlig, at du kan hente store gevinster ved at dygtiggøre din organisation i disciplinen.

Én ting er de tidsmæssige besparelser som både brugere og finansafdelingen vil opleve. En anden ting er det datagrundlag du får til rådighed. Med det i hånden kan du opnå øget indsigt i din virksomheds udgiftsmønstre. I tillæg får du også mulighed for, igennem effektive kontrolmekanismer, at påvirke og styre de ansattes adfærd i forhold til udgifter.

Mange leverandører indenfor de store udgiftskategorier arbejder med dynamisk prisregulering for at maksimere deres indtjening. Tag bare sådan noget som benzin- og dieselpriser. Forleden dag tankede jeg diesel på Fyn til kr. 8,72 pr. liter. Kort tid efter kørte jeg forbi en tankstation på Sjælland hvor prisen var kr. 10,89 pr. liter. Det er en difference på næste 25 %! Værelsespriser på hoteller er et andet eksempel hvor der ses store udsving i priserne. Mange virksomheder laver naturligvis aftaler med leverandørerne på disse områder, men det er langt fra sikkert, at aftalepriserne er de billigste, sammenlignet med dagspriserne på tværs af det samlede markedsudbud. Hos Acubiz hylder vi princippet der hedder, "bruge virksomhedens penge på samme måde, som hvis de var dine egne". Det betyder naturligvis også, at medarbejderne skal have kendskab til de forskellige aftaler for at kunne handle anderledes, og det er naturligvis en ledelsesbeslutning hvorvidt dette skal tillades.

Tænk hvis du kunne opnå så dyb indsigt i dine udgiftskategorier, at du kunne benchmarke op imod faktuelle prisniveauer i markedet? Og hvad hvis du kunne begynde at styre dine brugere efter dette? Eller måske endnu bedre, hvad hvis du kan tage denne viden med til forhandlingsbordet, næste gang du eller din indkøbsansvarlige skal forhandle brændstof-, hotel- eller andre relevante leverandøraftaler?

Så hvorfor bruge ressourcer på at strømline processen omkring medarbejderudgifter? Jo, det handler mest af alt om sund fornuft!

Relaterede artikler

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af løsninger til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!

Tidsregistrering deler vandene 

Mens nogle ser det som en begrænsning af fleksibiliteten og en form for kontrol og overvågning af medarbejderne, ser andre det som en nødvendighed for at få indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes, og for at muliggøre en mere præcis fakturering. På trods af øgede administrationsomkostninger og den nødvendige adfærdsændring, det medfører, kan tidsregistrering give både ledere og medarbejdere et bedre overblik over arbejdstider og arbejdsmønstre.

Verdens toplederes forudsigelser for 2024

PwC har spurgt mere end 4.000 CEO'er verden over om, hvordan fremtiden ser ud, når man taler om økonomisk vækst, teknologiske fremskridt, ai og meget mere.