Søgning
Luk dette søgefelt.

Reducer din virksomheds CO2-fodaftryk

Med vores CO2-tracker giver vi dig mulighed for at måle, styre og kommunikere din indsats for at reducere CO2-udledningen.

Din professionelle bæredygtighedsalliance

Bæredygtighed og miljøhensyn er afgørende for kunder, partnere og medarbejdere i dag. Det forventes, at du har et klart svar på, hvordan du reducerer din påvirkning af klimaet. Vi forstår dette ansvar og har udviklet en CO2-tracker.

Sådan fungerer det

Effektiv CO2-sporing: Fra registrering til rapportering

1. Registrer udgifter

Indtast transportform, afstand og rute i Acubiz.

2. Definér indstillinger

Vælg registreringsmetode og tilgængelige transporttyper.

3. Generer jeres CO2-rapport

Indsamlede data eksporteres til en CO2-rapport til brug i jeres klimaregnskab.

Dette separate tillægsmodul til vores Advanced- og Premium-løsninger integreres problemfrit i dit eksisterende system. Under Firmapolitikker kan du tilpasse og aktivere CO2-tracker til alle typer udgifter.

Kørebog med telefon i bilen

Farvel til gætværk, goddag

Vigtige og nyttige data

Opret detaljerede rapporter baseret på dine forretningsrejser - uanset transporttype.

At dele er at vise omsorg

Visualisering og kommunikation af jeres CO2-fodaftryk skaber opmærksomhed blandt medarbejdere, partnere og kunder.

Et stærkt budskab

Send et stærkt signal til verden om dit engagement i at reducere dit CO2-fodaftryk.

Trin for trin

Udarbejdelse af rapporter for en mere bæredygtig fremtid

Kvinde sidder med telefon

Definer registrering

Vælg om CO2-tracker skal bruges til en given udgift. Hvis det er tilfældet, skal registreringsmetoden defineres. Det er muligt at vælge mellem:

Kolleger, der taler i telefon

Vælg transporttype

Under opsætningen er der mulighed for at bestemme, hvilke transporttyper, der skal være tilgængelige for slutbrugerne.

Der kan vælges mellem:

Kolleger, der taler sammen i et mødelokale

Opret CO2-rapport

De data, der indsamles i forbindelse med brugen af CO2-tracker, kan derefter samles i en CO2-rapport.

Bruges af mere end 300.000 brugere fordelt på 52 lande og næsten 1.000 virksomheder.

Mere end bare endnu en smart funktion

2 kolleger taler sammen

Minimer din klimapåvirkning

Acubiz' CO2tracker giver dig mulighed for at beregne CO2-fodaftrykket fra din virksomheds transport, uanset transporttype eller rejsens omfang. Det er en central del af dit samlede klimaregnskab og kan support dig i den obligatoriske ESG-rapportering - hvilket understøtter en langsigtet ansvarlig forretningspraksis og skaber langvarig værdi.

ESG-rapportering som en hjørnesten

ESG-rapportering er afgørende for virksomheder, da den fremhæver deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige resultater. Denne praksis giver interessenter indsigt i virksomhedens bæredygtighedsindsats og påvirker investeringsbeslutninger og omdømme. Ved at integrere ESG-faktorer i rapporteringen kan virksomheder vise deres engagement i en mere bæredygtig fremtid.