Søgning
Luk dette søgefelt.

Smart registrering af Firmakørsel 

Registrering af kørte kilometer kan gøres på telefonen på to måder med Acubiz - automatisk tracking eller manuel indtastning. Det er enkelt, det er digitalt.

Et perfekt værktøj til medarbejdere på farten.

Bruges af mere end 300.000 brugere fordelt på 52 lande og næsten 1.000 virksomheder.

Bruges af mange hele året rundt

Årlige kilometertransaktioner

0 +

Digital registrering af kørselsudgifter på din telefon med Acubiz

Automatisk tracking af firmakørsel

Spor din kørsel i realtid gennem vores integration med Google Maps.

Registrering og godkendelse på mobilen

Registrering og godkendelse af forretningsrejser kan gøres på farten via din telefon.

Nøjagtig beregning af refusion

Automatiske opdateringer i henhold til SKAT's regler, der sikrer nøjagtige beregninger.

"Før skulle du skrive ned, hvor du havde været i din kørselslog, og så skulle du gå hjem og manuelt indtaste det i et Excel-ark for at sende det til regnskabsafdelingen."

Leif Mohr

Brandsikkerhed Consultant, Dansk Brandteknik

Registrering af firmakørsel med Acubiz giver fordele for hele virksomheden

Medarbejder

Nem tracking af forretningsrelateret kørsel er nøglen til for medarbejder på farten. Det er nemt og det er effektivt!

Godkender

Opnå et detaljeret overblik over forretningsaktiviteter. Godkendelsesprocessen er fleksibel og mobil, som sikrer en smidig overgang fra registrering til behandling. 

Finansafdelingen

Automatiske opdateringer vil resultere i bedre udnyttelse af arbejdstiden. Finansafdelingen bør bruge tiden på andre vigtige opgaver.

Traditionel og manuel kørselsregistrering er fortid

Rapportering af kørselsudgifter med Acubiz

I mange brancher bruger medarbejderne ofte deres private biler eller firmabiler til forretningsformål, hvilket kræver sporing af kilometertal. Traditionelle manuelle logbøger opbevares typisk i Excelark, som medarbejderne udfylder og sender til deres finansafdeling. Acubiz automatiserer denne proces og reducerer dataindtastningen. Finansafdelingen modtager data elektronisk, hvilket gør det nemt at dokumentere og rette i løn og skat.

Nøjagtig beregning af kørselsgodtgørelse

Kilometergodtgørelsen for de kørte kilometer til dækning af fællesudgifter i forbindelse med rejser beregnes ud fra nogenlunde faste satser. Disse satser ændrer sig lidt fra år til år.

Acubiz holder automatisk disse satser opdaterede og sikrer, at kørselsgodtgørelsen beregnes korrekt.

Dine spørgsmål. Besvaret.

Hvordan erstatter Acubiz den traditionelle manuelle kørselsbog?

Acubiz automatiserer hele processen og eliminerer behovet for manuelle Excel-ark og indtastning af data. I stedet sendes data elektronisk til økonomiafdelingen for mere effektiv dokumentation og lønbehandling.

Vi integrerer med Google Maps for at spore dine kilometer i realtid. Det gør det nemt at dokumentere dine rejser, mens du er på farten.
Vi holder de faste satser for kørselsgodtgørelse opdateret, så du kan være sikker på, at beregningerne altid er præcise og i tråd med de aktuelle satser.