Søgning
Luk dette søgefelt.

Kilometerpenge

Indhold

Hvad er kilometerpenge - og hvad er befordringsgodtgørelse?

Kilometerpenge, kørsel diæter, rejsediæter, kilometergodtgørelse, transport diæter eller benzin diæter?

Kært barn har rigtig mange navne... men definitionen er den samme:

En skattefri kompensation beregnes ud fra antallet af kørte kilometer med en fast sats pr. kilometer til dækning af udgifter, når en medarbejder bruger sin egen bil (eller sin partners/ægtefælles) til arbejdsformål.

Det er derfor, det også kaldes skattefi kørsel.

Du kan sikre en korrekt kørselslog med Acubiz

Hvis du kører i din egen bil til arbejdsrelaterede formål, kan du bruge vores Google Maps-integration til at spore din kørsel i realtid.

I daglig tale kaldes transport diæter ofte for kørsel diæter eller kilometertal diæter, som dækker udgifter i forbindelse med, at en virksomhed kører i egen bil. Det kan være forsikring, vedligeholdelse og brændstof, også kaldet benzin diæter.

Hvis du bruger en firmabil, kan du ikke få skattefrie kørepenge - det skal være egen bil.

Kørselsgodtgørelse er ikke det samme som kørselsfradrag

Transport diæter (eller kørsel diæter) er ikke det samme som kørselsfradrag, men de bliver ofte forvekslet.

Hvor kørselsgodtgørelse beregnes ud fra en fast sats og udbetales med din løn, er kørselsfradrag et fradrag, du kan få via din årsopgørelse, som SKAT trækker fra i din skattebetaling.

Du kan enten få et fradrag eller en godtgørelse; du kan ikke få begge dele på én gang.

Den gældende sats for kørepenge

Arbejdsgiverens bogholder skal bruge følgende kørepengesats, når vedkommede skal bogføre for kilometerpengene:

Kørsel diæter sats

2023

2022 pr. 1. maj

Privatbil eller motorcykel op til 20.000 km/år

3,73 kroner per kilometer

3,51 kroner per kilometer

Kørsel i bil eller på motorcykel over 20.000 km/år

2,19 kroner per kilometer

1,98 kroner per kilometer

Tallene er fra Skattestyrelsens hjemmeside. Satserne for 2022 blev ekstraordinært hævet i 2022 fra 1. maj.

Grænsen på 20.000 kilometer gælder pr. arbejdsgiver.

Hvis medarbejderen modtager kilometerpenge med højere satser end dem i tabellen, skal der betales skat af hele beløbet, medmindre den del, der overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Hvis medarbejderen får kilometerpenge med lavere satser, forbliver godtgørelsen skattefri.

Kilometertal diæter gælder ikke for privat kørsel

Taksterne for kilometerpenge er kun til kørsel i egen bil i forbindelse med din virksomheds opgaver. Du får ikke kilometerpenge for privat kørsel - heller ikke selv om du kører til og fra arbejde i bilen.

Kontrol via kørebog

For at sikre, at det kun er kørsel i forbindelse med arbejdet, har SKAT et krav om, at der føres kørebog, før en medarbejder kan få udbetalt sine kilometerpenge.

Arbejdsgiveren skal bl.a. kontrollere, at følgende oplysninger er korrekte:

  • Dato med start- og sluttidspunkt for kørsel
  • Formålet med kørslen(herunder delmål)
  • Antal kørte kilometer
  • Beregning i henhold til gældende satser
  • At kørslen foregår i medarbejderens eget køretøj

 

Hvis ovenstående krav ikke er opfyldt, er medarbejderens godtgørelse en skattepligtig A-indkomst. I dette tilfælde kan medarbejderen få kørselsfradrag i stedet.

Du kan læse mere om dokumentation og kontrol af kørselsgodtgørelse på Skattestyrelsens hjemmeside.

Vil du vide mere?

Det kan lyde kompliceret at holde styr på, hvor mange kilometer du har kørt. Men med digitalt kørselsregnskab på telefonen kan du strømline processen og sikre en hurtig vej til et korrekt kørselsregnskab.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er kilometertal diæter?
Kilometerpenge diæter er en skattefri kompensation til medarbejdere, der bruger deres egen bil til arbejdsrelaterede formål. Den beregnes ud fra de kørte kilometer med en fast sats pr. kilometer.
Det beløb, du får i kørselsgodtgørelse, afhænger af den gældende sats, som skattemyndighederne har fastsat. Du kan altid finde den aktuelle sats på skattemyndighedernes hjemmeside.
"Rejsegodtgørelse" er en anden betegnelse for kørselsgodtgørelse. Det er synonymt med begreber som "kørepenge", "kørselspenge", "kørselsgodtgørelse" og "benzinpenge". De henviser alle til det samme koncept: at give økonomisk kompensation for at bruge et privat køretøj til forretningsformål.

Flere ord