Søgning
Luk dette søgefelt.

ESG vs. CSR

Indhold

ESG vs. CSR – Lær forskellen at kende

Inden for bæredygtighed er der to bærende begreber: ESG og CSR. De kan til forveksling minde om hinanden, men alligevel er der markante forskelle.

Men hvad betyder de to bæredygtighedsbegreber? Og hvordan adskiller de sig fra hinanden?

Vi stiller de to op mod hinanden og lærer dig forskellen mellem dem her.

Hvad betyder forkortelserne?

Her kommer en kort oversigt over de tre forkortelser, du vil støde på i indlægget.

 • ESG: Environmental, Social, Governance. En betegnelse for de tre områder, som virksomheder måler og rapporterer om i deres bæredygtighedsindsats.
 • CSR: Corporate, Social, Responsibility. En bredere betegnelse for virksomhedens sociale ansvar og den overordnede plan for bæredygtighed set i en kulturel kontekst. 
 • CSDR: Corporate Sustainability Reporting Directive. En betegnelse for EU’S fælles bæredygtighedsdirektiv, der skaber en ensrettet linje til at vurdere virksomheders bæredygtighedsindsatser.

Du kan gøre mere end bare at forstå din virksomheds miljømæssige fodaftryk med Acubiz.

Brug vores CO2-konto, en del af vores Company Policy-funktion, til at spore emissioner fra rejser og træffe miljøvenlige valg. Det er en enkel måde at vedtage en mere ansvarlig tilgang inden for ESG.

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance.

Det er en måde for virksomheder at dokumentere deres indsatser inden for bæredygtighed på de tre områder med fokus på:

 • Miljømæssige faktorer
 • Sociale forhold
 • Virksomhedsledelse og -styring

 

ESG fokuserer ikke på finansielle data – i stedet handler det om at sætte målbare kriterier inden for de tre områder.
Det giver samarbejdspartnere, kunder, investorer og interessenter en ensartet måde at bedømme virksomhedens bæredygtighedsindsats.

Fordele ved ESG

Et strategisk samarbejde med ESG kan gavne dig på flere måder:

 • Øget interesse fra investorer
 • Større medarbejdertilfredshed
 • Bedre omdømme
 • Stærkere relationer til interessenter
 • Reduceret klimaaftryk fra virksomheden

Hvad er CSR?

CSR står for Corporate, Social, Responsibility.

CSR er en bredere betegnelse, der i højere grad omfatter en virksomheds frivillige engagement inden for miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkninger af samfundet.

Viften af initiativer er større her og kan dække over blandt andet frivilligt arbejde og velgørenhed.

En CSR-strategi kan bidrage med en positiv effekt på både samfund og miljø.

Fordele ved CSR

Hvis din virksomhed arbejder aktivt med sit sociale ansvar, kan CSR give flere fordele:

 • Stærkere økonomi (også på bundlinjen)
 • Højere engagement fra medarbejdere
 • Flere investeringsmuligheder
 • Øget kundeloyalitet
 • Mere synlighed omkring dit brand

Her er forskellen mellem CSR og ESG

Så hvordan adskiller CSR og ESG sig egentlig fra hinanden?

Kort sagt fokuserer ESGspecifikke kriterier, mens CSR mere bredt fokuserer på den overordnede plan for ansvarlighed og bæredygtighed.

Og deres formål er ikke de samme.

ESG skaber gennemsigtighed gennem specifikke og objektive kriterier, der giver investorer, samarbejdspartnere og interessenter et klart indblik i en virksomheds bæredygtighedsindsats.

CSR favner bredere og er mere end vurderinger af en virksomheds bæredygtighed og forsøger samtidig at ramme en bredere interessentgruppe.

Sådan er kravene til bæredygtighedsrapportering

Fra 2024 er kravene til virksomheders bæredygtighedsrapportering steget.

Lovkravet hedder CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og er et EU-direktiv. Formålet er, at alle medlemslande i EU rapporterer om bæredygtighed på samme måde.

Direktivet skal derfor gøre det lettere at gennemskue og sammenligne virksomheders bæredygtighedspræstationer på tværs af landegrænser, brancher og industrier.

Tidslinje for bæredygtighedsrapportering

Kravene indfases trinvis, så de i første omgang gælder for store børsnoterede virksomheder.

 • 1. januar 2024: Reglerne gælder for store børsnoterede virksomheder, forsikringsselskaber og banker med over 500 ansatte.
 • 1. januar 2025: Store selskaber i regnskabsklasse C bliver omfattet af lovkravet.
 • 1. januar 2026: Små og mellemstore børsnoterede virksomheder skal leve op til EU-direktivet.

Frivillige standarder for SMV'er

Små og mellemstore virksomheder er endnu ikke omfattet af EU-direktivet – og derfor kan de frivilligt vælge at aflægge en bæredygtighedsrapport.

For mange virksomheder kan det være en god idé at gøre det, fordi de indirekte kan blive påvirket af kravene gennem kunder, der er omfattet af CSRD-lovgivningen.

Er I leverandør for større virksomheder, kan I blive bedt om at sende bæredygtighedsdata. Det kan eksempelvis være dokumentation for, hvordan jeres arbejde påvirker miljøet.

Og så er det en fordel at have en troværdig bæredygtighedsrapport klar.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz har vi specialiseret os i at levere digitale solutions , der gør det enklere og mere effektivt at styre din virksomheds bæredygtighedsindsats.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvordan adskiller ESG og CSR sig i deres tilgang til bæredygtighed?
ESG fokuserer på specifikke miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige kriterier, som giver klare mål for bæredygtighedsindsatsen. CSR omfatter et bredere engagement i socialt ansvar, herunder frivilligt arbejde og velgørenhed, med det formål at opnå positive samfundsmæssige og miljømæssige virkninger.
ESG-praksis kan føre til øget investorinteresse, højere medarbejdertilfredshed, et bedre omdømme, stærkere relationer til interessenter og et reduceret CO2-fodaftryk.
Store børsnoterede selskaber, forsikringsselskaber og banker med over 500 ansatte skal overholde kravene fra 1. januar 2024. Kravet vil blive udvidet til at omfatte flere virksomheder i de følgende år.

Flere ord