Søgning
Luk dette søgefelt.

ESG

Indhold

Hvad er ESG?

ESG er en forkortelse for Environmental, Social, and Governance (miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold).
Det bruges til at beskrive en organisations påvirkning og merværdi inden for tre nøgleområder: miljø, samfund og ledelse.

Jo bedre en virksomhed klarer sig på disse områder, desto mere ansvarlig vurderes det at være. Eksempelvis kan en positiv ESG-vurdering påvirke virksomhedens evne til at få lån i banken.

Du skal ikke bare forstå, men også reducere din virksomheds miljøpåvirkning med Acubiz

Vores CO2-konto, der er en del af vores firmapolitik-funktion, giver dig mulighed for at måle CO2-fodaftrykket baseret på transportaktiviteter, hvilket hjælper med at vedtage en mere ansvarlig tilgang inden for ESG.

Miljømæssige områder (Environmental)

De miljømæssige områder inkluderer en årlig rapport fra virksomheden om dens kulstofemissioner og vandforbrug. Rapporten fremviser virksomhedens CO2-udledning og vandforbrug som resultat af dens operationer.

Her er eksempler på, hvad dette område dækker:

 • Reduktion af påvirkningen af klimaforandringer
 • Bæredygtig brug af vand- og havressourcer
 • Effektiv ressourceudnyttelse og fremme af en cirkulær økonomi
 • Kontrol af forurening
 • Bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af økosystemer

Sociale områder (Social)

Social ansvar handler om, hvordan virksomheden håndterer relationer med medarbejdere, leverandører, kunder og samfundet.

Det omfatter:

 • Arbejdsforhold
 • Aktiviteter i konfliktområder
 • Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen
 • Fremme af ligestilling og mangfoldighed
 • Sikring af gode arbejdsforhold
 • Respekt for menneskerettigheder

Ledelsesmæssige områder (Governance)

Disse data omhandler virksomhedens ledelsespraksis og etiske retningslinjer. Dette inkluderer rapportering, gennemsigtighed og integritet i alle aspekter af organisationens drift.

Dette dækker:

 • Implementering af bæredygtighedsprincipper i ledelsespraksis
 • Etablering af interne kontrol- og risikostyringssystemer
 • Fremme af forretningsetik
 • Bekæmpelse af korruption og bestikkelse
 • Beskyttelse af whistleblowere og dyrevelfærd
 • Gennemsigtighed om politisk indflydelse
 • Klarhed over virksomhedens forretningsforbindelser

Er ESG-rapportering lovpligtigt?

Rapporteringskravene for ESG kan variere afhængigt af din virksomheds karakter og størrelse. 

Generelt gælder følgende:

Lovpligtig rapportering

Ifølge årsregnskabsloven i Danmark er der lovpligtige rapporteringsforpligtelser for selskaber og koncerner omfattet af bestemte paragraffer (§§ 99a og b eller § 107d).
Disse virksomheder skal rapportere om deres samfundsansvar som en integreret del af årsregnskabet. Dette inkluderer forpligtelserne i EU – såsom Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Frivillig rapportering

Virksomheder, der ikke er omfattet af de nævnte lovparagraffer, kan vælge at rapportere ESG-oplysninger frivilligt. Dette kan være motiveret af ønsket om at tiltrække kunder, kapital og medarbejdere på kort, mellemlang og lang sigt.

CSRD-krav

Med indførelsen af CSRD udvides forpligtelserne – især for store børsnoterede virksomheder og visse finansielle virksomheder.
Disse virksomheder skal rapportere om ESG-forhold i deres værdikæde, og rapporteringen skal påtegnes af virksomhedens revisor. CSRD-kravene får også en indirekte indvirkning på andre virksomheder i værdikæden.

CSRD-tidsplan

CSRD-kravene gælder fra forskellige datoer afhængigt af virksomhedens størrelse og art.

Børsnoterede virksomheder og finansielle institutioner med over 500 ansatte skal rapportere fra 2025, mens andre store virksomheder skal rapportere fra 2026.

CO2-regnskab - skab et overblik over virksomhedens CO2-påvirkning

CO2-regnskab er en add-on til Firmapolitikker designet til at hjælpe virksomheder med at måle CO2-belastningen fra deres transportaktiviteter.

Værktøjet gør det muligt at beregne CO2-aftrykket efter en afsluttet rejse i forbindelse med Firmakørsel.

Denne add-on er afgørende for virksomheder, der ønsker et klart overblik over deres CO2-påvirkning.

Ved at analysere og afregne CO2-aftrykket efter hver rejse, kan virksomheder få et overblik over deres miljøpåvirkning - direkte relateret til de miljømæssige aspekter af ESG rapporteringen.

Du kan læse mere om CO2-regnskaber her .

Hvorfor er ESG vigtigt?

I dag fokuserer kunder, partnere og medarbejdere i stigende grad på bæredygtighed, miljøhensyn og ligestilling.

ESG viser sig at være et afgørende skridt for en organisations omdømme. Derfor kan manglende ESG-rapportering skade en virksomheds konkurrenceevne.

Bæredygtighed er ikke længere bare et ideal - det er blevet en nødvendighed. Det er blevet mere udfordrende at drive en succesfuld virksomhed uden at forholde sig til og styre organisationens indvirkning på miljøet og samfundet.

Med det globale fokus på klimaforandringer og bæredygtig udvikling kan ESG blive obligatorisk på et tidspunkt.
Derfor er det en god idé at integrere ESG i din virksomhed nu. På den måde vil du stå stærkt i konkurrencen med andre virksomheder om potentielle fremtidige regler.

Vil du vide mere?

For mere indsigt i grøn omstilling, CO2-regnskaber og bæredygtighed i erhvervslivet anbefaler vi at lytte til podcasten "Regnskabets Time".

Her deler Jesper Holm Pedersen fra Eifac ud af sin ekspertise om papirløs bogføring, og hvordan virksomheder kan håndtere aktuelle udfordringer i forbindelse med den nye bogføringslov.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

FAQ

Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance. Det repræsenterer tre nøgleområder, som virksomheder fokuserer på for at opnå en bæredygtig og ansvarlig forretningspraksis. ESG omfatter en organisations påvirkning og værdi inden for disse områder, hvilket påvirker dens overordnede ansvar og bæredygtighed.

ESG er afgørende, fordi det afspejler en virksomheds engagement i bæredygtig og ansvarlig praksis. En positiv ESG-rating kan påvirke en virksomheds evne til at opnå lån og tiltrække investorer. Det stemmer også overens med det voksende globale fokus på bæredygtighed, miljøhensyn og ligestilling, hvilket påvirker en virksomheds omdømme og konkurrenceevne.

Kravene til ESG-rapportering varierer afhængigt af virksomhedens art og størrelse. I Danmark har visse virksomheder i henhold til årsregnskabsloven obligatoriske rapporteringsforpligtelser. Virksomheder, der ikke er omfattet af disse lovkrav, kan dog vælge at rapportere ESG-oplysninger frivilligt.

Flere ord