Søgning
Luk dette søgefelt.

CO2-regnskab

Indhold

Hvad er et klimaregnskab - bedre kendt som et CO2-regnskab?

Et klimaregnskab, også kendt som et CO2-regnskab, er en systematisk registrering af en virksomheds eller organisations samlede klimapåvirkning, primært med fokus på udledning af drivhusgasser som CO2. Det hjælper med at identificere og evaluere udledninger og fungerer som et værktøj til at reducere miljøpåvirkningen.

Opret et CO2-regnskab med præcise og nøjagtige data med Acubiz

At lave et CO2-regnskab kræver præcision og korrekte data for at få et nøjagtigt billede af klimapåvirkningen. Det er en kontinuerlig proces, der normalt gentages årligt for at overvåge fremskridt og identificere områder til forbedring.

Hvad er kravene til et CO2-regnskab?

Kravene til et CO2-regnskab varierer fra land til land, fra branche til branche og fra virksomhed til virksomhed. Ofte er kravene til CO2-regnskaber ikke ensartede, men der er en stigende tendens til regler, der pålægger virksomheder og organisationer at rapportere deres CO2-emissioner. Disse krav kan stamme fra statslige organer, internationale aftaler eller være en del af en virksomheds bæredygtighedsstrategier. Mange virksomheder ser CO2-regnskab som en vigtig del af deres CSR- eller ESG-rapportering (Environment, Social, and Governance), hvor de viser deres miljømæssige engagement over for interessenter, herunder investorer, kunder og lokalsamfundet.

Hvordan laver man et CO2 regnskab?

Indsamling af data: Indsamling af data om virksomhedens eller organisationens aktiviteter, herunder energiforbrug, transport, produktion, affaldshåndtering osv. Dette kan omfatte kvantificering af elektricitets- og brændstofforbrug, antal kørte kilometer med forskellige transportmidler, anvendte materialer osv.

Identificering af udledningskilder: Identificer de specifikke kilder til CO2-udledning fra de indsamlede data. Det kan være energiforbruget fra elektricitet og opvarmning, udledninger af kørsel, produktionsprocesser eller andre operationelle aktiviteter.

Brug af emissionsfaktorer: Brug af relevante emissionsfaktorer, der konverterer de målte aktiviteter (f.eks. kilometer kørt med en bil) til CO2-ækvivalenter. Disse faktorer varierer baseret på aktivitet og geografisk placering.

Beregning af CO2-udledning: Ved at gange de aktiviteter, der er registreret, med de tilhørende emissionsfaktorer, kan du beregne den samlede CO2-udledning for hver aktivitet og for hele organisationen.

Rapportering: Tilføj alle beregninger og oplysninger i en sammenfattende rapport eller regnskab, der præsenterer den samlede CO2-udledning og identificerer hovedkilderne til udledningen.

Analyse og handling: Efter at regnskabet er lavet, er det vigtigt at analysere resultatet for at kunne identificere de områder, hvor der kan implementeres ændringer eller forbedringer for at reducere CO2-udledningen. Dette kan omfatte ændringer i driftsmetoder, investering i mere energieffektive teknologier eller ændringer i transportpolitikker.

Hvordan kan Acubiz afhjælpe med at måle det CO2-aftryk, som jeres medarbejdere skaber?

CO2 Tracker er et separat modul i Acubiz. Når modulet er aktiveret, vil opsætningen for CO2-regnskab være tilgængelig under Firmapolitikker. Dette gælder for alle typer af udgifter.

Modulet består af tre dele:

Første del

Vælg, om CO2 Tracker skal bruges i forbindelse med en given udgift. Hvis det er tilfældet, skal registreringsmetoden defineres. Det er muligt at vælge mellem:
 • Rute
 • Kilometer/Miles

Anden del

Vælg typen af transport. Under opsætningen er der mulighed for at bestemme, hvilke transporttyper der skal være tilgængelige for slutbrugerne. Valgmulighederne omfatter:
 • Fly
 • Helikopter
 • Offentlig transport (bus)
 • Offentlig transport (tog)
 • Taxa (benzin/diesel)
 • Taxa (elektrisk)
 • Bil (benzin/diesel)
 • Bil (elektrisk)
 • Bil (hybrid)
 • Motorcykel (benzin/diesel)
 • Motorcykel (elektrisk)

Tredje del

De data, der indsamles i forbindelse med brugen af CO2 Tracker, kan samles i en CO2-rapport, som kan oprettes under Firmapolitikker.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe dig med digitaliseringen af din virksomheds udgiftsstyring og integration med dit firmakort og økonomisystem. Lær mere om, hvad softwareintegrationer er her, eller læs mere om integrationsmulighederne med Acubiz.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er et CO2-regnskab?

Et CO2-regnskab er en metode, der bruges til at måle og registrere mængden af kuldioxid (CO2) og andre drivhusgasser, der udledes som følge af en virksomheds eller en persons aktiviteter.

Kravene til et CO2-regnskab varierer ofte mellem lande og brancher, men der er en stigende tendens til at indføre love og regler, der tvinger virksomheder og organisationer til at rapportere deres CO2-udledning. Disse krav kan stamme fra statslige myndigheder, internationale aftaler eller endda være en del af virksomhedernes egne bæredygtighedsstrategier.

Flere ord