Søgning
Luk dette søgefelt.

ESG-regnskab

Indhold

ESG-regnskab: Dokumentér din virksomheds bæredygtighedsindsats

En ESG-rapport er et dokument, hvor en virksomhed præsenterer sin indsats og sine resultater inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

Men hvad består regnskabet af, og er det et lovkrav at udarbejde et? Det får du at vide her i artiklen.

Hvad består ESG-regnskabet af?

Et ESG-regnskab kaldes også bæredygtighedsrapportering og er et værktøj til at kommunikere din virksomheds bæredygtighedsindsats.

Det består af både kvantitative og kvalitative oplysninger om virksomhedens indvirkning på miljø, sociale forhold og ledelsesansvar.

 • Miljømæssig påvirkning
  Dette område kortlægger, hvilken indvirkning virksomheden har på for eksempel klimaforandringer, forurening, økosystemer og naturressourcer.
 • Social påvirkning
  Området “Social” oplyser, hvordan virksomheden håndterer relationen til deres interessenter og arbejdsforhold. Det gælder alt fra medarbejdere og samfund til kunder og leverandører.
 • Ledelsesmæssig påvirkning
  Det sidste område handler om virksomhedsadfærd, intern styring og systemer. Det dækker blandt andet bestyrelsessammensætning og etiske standarder.

 

Samlet set giver rapporten investorer, kunder og interessenter indblik i, hvilke tiltag virksomheden har inden for bæredygtighed.

Udarbejdelsen af en ESG-rapport tager tid og kræver indsamling og analyse af data fra virksomheden - for eksempel ved at identificere relevante ESG-målinger.

Opret et CO2-regnskab med præcise og nøjagtige data med Acubiz

Oprettelsen af et CO2-regnskab kræver præcise og nøjagtige data for at give et retvisende billede af en organisations klimapåvirkning. Det er en løbende proces, der typisk revideres årligt for at overvåge fremskridt og identificere områder, der kan forbedres yderligere. Hvis du vil vide mere om C02-regnskabhar vi oprettet en Acupedia om dette. 

Er et ESG-regnskab et lovkrav?

Fra 2024 er det lovpligtigt for store børsnoterede virksomheder at lave bæredygtighedsrapportering.

Den nye lovgivning kaldes CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive ) og er et direktiv fra EU, der skal sikre, at medlemslandene oplyser om deres bæredygtighedsindsats på samme måde.

Fra 1. januar 2025 vil lovgivningen også gælde for børsnoterede og ikke-offentliggjorte virksomheder i regnskabsklasse C (store). Fra 1. januar 2026 vil små børsnoterede virksomheder også være omfattet af loven.

ESG-rapportering som SMV

Selvom SMV’er ikke bliver påvirket af loven, er det vigtigt at være opmærksom på hele værdikæden.

Har I store virksomheder som kunder, der er omfattet af loven, kan I blive mødt af krav om ESG-data. Det kunne være CO2-udledning eller arbejdsforhold.

Generelt kommer der større efterspørgsel på ESG-dokumentation, også selvom virksomheden ikke er CSRD-forpligtet.

Er I gennemsigtige omkring bæredygtighed, kan det øge virksomhedens konkurrencefordele og gøre det nemmere at tiltrække både investorer og medarbejdere.

Derfor er et ESG-regnskab relevant for alle typer af virksomheder.

Sådan kommer du i gang med et ESG-regnskab

Som nævnt kræver det ressourcer at udarbejde en ESG-rapport, men det giver mange fordele.

Blandt andet kan det have en positiv økonomisk indvirkning på virksomhedens resultater, fordi det øger troværdighed og omdømme.

Når du vil i gang med at udarbejde et ESG-regnskab, kan du gøre følgende:

 • Sørg for, at ledelsen bakker op om arbejdet.
 • Vælg en person eller et team til at udarbejde ESG-redegørelsen.
 • Identificer, hvilke ESG-kriterier der er relevante for virksomheden (dette kan gøres med en dobbelt væsentlighedsvurdering).

 

Når du begynder at indsamle data, skal du huske at dokumentere processen. Det øger troværdigheden af redegørelsen. Du kan downloade en skabelon på virksomhedsguiden.dk, som kan hjælpe med at strukturere arbejdet.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz har vi specialiseret os i at levere digitale solutions , der gør det enklere og mere effektivt at styre din virksomheds bæredygtighedsindsats.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er et ESG-regnskab, og hvorfor er den vigtig?

Et ESG-regnskab er et dokument, der beskriver en virksomheds indsats og resultater på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Det er vigtigt, fordi det giver gennemsigtighed om virksomhedens bæredygtighedspraksis, hvilket hjælper med at tiltrække investorer, forbedre omdømmet og styre risici mere effektivt.

Fra 2024 bliver det obligatorisk for store børsnoterede virksomheder at gennemføre bæredygtighedsrapportering i henhold til Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i EU. Kravene vil blive udvidet til at omfatte andre store virksomheder i 2025 og små børsnoterede virksomheder i 2026.

Virksomheder kan starte med at sikre ledelsen support, vælge en dedikeret person eller et team til opgaven, identificere relevante ESG-kriterier og dokumentere processen grundigt. Skabeloner og retningslinjer, som dem der er tilgængelige på virksomhedsguiden.dk, kan hjælpe med at strukturere arbejdet.

Flere ord