Søgning
Luk dette søgefelt.

Digitale kvitteringer i en B2B-kontekst

At omfavne digitale kvitteringer i B2B-sfæren kræver en dybere forståelse af professionel købsadfærd. Selvom konceptet er lovende, rammer de nuværende løsninger ofte ved siden af og henvender sig i høj grad til private forbrugere. At bygge bro over disse huller kan revolutionere udgiftsstyring for erhvervsbrugere.
Kvinde sidder i sofaen med en macbook

Indhold

For et par måneder siden skrev jeg et blogindlæg om digitale kvitteringer. Det er et emne, som stadigvæk optager mig, og det vil det helt sikkert fortsætte med at gøre fremadrettet. For som jeg skrev på det tidspunkt, så er idéen om en 100 % digital udveksling af kvitteringer mellem handlende (i det fysiske detailled) og deres kunder – i B2C såvel som B2B regi – rigtig, rigtig god. I dette blogindlæg vil jeg dykke lidt dybere ned i B2B delen, for her er der nogle åbenlyse huller, der skal lukkes inden de digitale kvitteringer giver værdi.

Designet til private forbrugere

Når jeg ser på de løsninger, der pt. findes på markedet, så står det klart, at de som udgangspunkt er designet til private forbrugere. Ved en gennemgang af listen af retailere, som understøtter leverancen af digitale kvitteringer, er det tydeligt, at der en diskrepans ift. den typiske adfærd hos dem vi kan benævne som ”professionelle forbrugere”. Det er f.eks. den klassiske forretningsrejsende. Kigger vi ind i de udgifter (målt på antallet af transaktioner) som denne type medarbejdere har, så er de største kategorier transport (taxi, rideshares og fly), forplejning / mad samt overnatning. Det vil være en stor fordel for disse medarbejdere at modtage digitale kvitteringer, hver gang firmakortet svinges – ingen tvivl om det. Men løsningerne mangler som sagt en dimension, der tager højde for B2B brugerne, før det for alvor giver mening.

Mange B2B brugere anvender i dag allerede et digitalt værktøj til at håndtere deres udgifter. Flere af denne type løsninger er i dag så hurtige og intuitive at anvende, at et setup, hvor kun en begrænset mængde kvitteringer lander 100 % digitalt hos brugeren nærmest bare ville besværliggøre processen. Det ender således med en proces, hvor brugeren nogle gange skal gøre et og andre gange noget andet. I langt de fleste tilfælde, er det ikke hensigtsmæssigt, hvis en defineret proces har flere forskellige spor i forbindelse med hvordan delopgaver løses. Hvis vi kigger på hvordan flowet for digitale kvitteringer fungerer hos Skandinaviens største leverandør af firmakreditkort, så går der 24 timer før den digitale kvittering sendes videre til brugerens rejseafregningssystem. Det giver et knækket workflow, og brugeren skal vente med at indtaste eventuelle forklaringer og kategoriseringer af udgiften. Det er ineffektivt. I øvrigt, så findes der efterhånden mange udbydere indenfor de omtalte udgiftskategorier som f.eks. via mobil-apps leverer en PDF-kvittering, som nemt kan deles direkte ind i en rejseafregnings-app.

Et fintmasket globalt netværk

En anden faktor, der spiller ind, er B2B brugernes geografiske indkøbsadfærd. Ift. private forbrugere, så har en relativt stor andel af de professionelle brugere en langt større geografisk spredning. Det hænger naturligvis sammen med forretningsrejser over landegrænser. I vores brugerdata, kan vi se, at den overordnede fordeling mellem indenlands og udenlands transaktioner hedder 70 / 30. Med andre ord, hvis ikke der udvikles løsninger, som fungerer på tværs af landegrænser, så vil der være en større andel transaktioner, hvor kvitteringerne ikke kan leveres 100 % digitalt. Et globalt netværk vil være at foretrække. Måske er dette ønsketænkning, med mindre store spillere som VISA og MasterCard træder ind på dette område.

Forstå de professionelle brugeres købsadfærd

Set fra min stol, så mangler de spillere, der i dag udvikler og sælger løsninger, der kan levere digitale kvitteringer, desværre at sætte sig ordentligt ind i den professionelle forbrugers købsadfærd. Den er nemlig forskellig fra adfærden blandt private forbrugere. Så igen, idéen om digitale kvitteringer er god, men der mangler en del komponenter, og vigtigst af alt, en grundlæggende forståelse for de professionelle brugeres behov, før teknologien for alvor bliver interessant for virksomhederne og deres medarbejdere.

Relaterede artikler

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af løsninger til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!

Tidsregistrering deler vandene 

Mens nogle ser det som en begrænsning af fleksibiliteten og en form for kontrol og overvågning af medarbejderne, ser andre det som en nødvendighed for at få indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes, og for at muliggøre en mere præcis fakturering. På trods af øgede administrationsomkostninger og den nødvendige adfærdsændring, det medfører, kan tidsregistrering give både ledere og medarbejdere et bedre overblik over arbejdstider og arbejdsmønstre.

Verdens toplederes forudsigelser for 2024

PwC har spurgt mere end 4.000 CEO'er verden over om, hvordan fremtiden ser ud, når man taler om økonomisk vækst, teknologiske fremskridt, ai og meget mere.