Søgning
Luk dette søgefelt.

Gig-værktøjer til gig-økonomien

Denne form for arbejde står naturligvis i kontrast til langvarige ansættelseskontrakter, og jeg er sikker på, at den vil vinde mere og mere indpas. Faktisk har jeg lige nu to ressourcer, der arbejder for min virksomhed på midlertidig basis. Som virksomhedsledere skal vi tage højde for denne form for arbejdskraft. Men hvilken indflydelse har det på vores processer, værktøjer og systemer?
Mand arbejder i Acubiz med 2 skærme

Indhold

Begrebet, ”Gig Economy”, får i stigende grad omtale. Begrebet refererer til en økonomi, hvor arbejdstageren opererer uafhængigt og sælger arbejdskraften på opgaveniveau eller på midlertidig basis. ”Gig” er i bund og grund et slangord for ”et job over en fast afgrænset tidsperiode” og tager sin reference fra musikbranchen. Det er ikke fordi, at der er tale om noget helt ukendt her, for gig-baseret arbejdskraft er reelt det, vi kender som freelancere og projektarbejdere samt til en vis grad vikarer og deltidsmedarbejdere. Denne arbejdsform står naturligvis i kontrast til faste ansættelser, og jeg er sikker på, at den kommer til at vinde mere og mere indpas. Ja, helt aktuelt har vi i Acubiz selv to ressourcer tilknyttet på midlertidig basis. Som virksomhedsledere er vi nødt til at forholde os til begrebet, men hvilken betydning har det for vores arbejdsprocesser, værktøjer og systemer?

Et arbejdsmarked i forandring

Arbejdsformen er på vej frem, og kigger vi over Atlanterhavet, så er der tidligere lavet,undersøgelser, der peger på, at i 2020 vil 43 % af den amerikanske arbejdsstyrke være gig-arbejdere. Nu tænker jeg, at den amerikanske økonomi og arbejdsmarkedet derovre, rent strukturelt og kulturelt ligger mere op til denne arbejdsform, sammenlignet med europæiske forhold. Begrebet kommer også fra staterne. Når det er sagt, så viser analyser også, at på tværs af USA og Vesteuropa har ca. 150 millioner mennesker forladt fastansættelser til fordel for selvstændigt freelance-baseret arbejde. En stor del af dem opererer igennem nye digitale platforme, hvor arbejdskraft kan stilles til rådighed. Vi kender alle sammen til Uber, men tendensen vil også brede sig til andre brancher. Et af de seneste skud på stammen herhjemme er dette og som et andet eksempel har vi også LegalHero, som har eksisteret i et par år.

Jeg tror som sagt på, at vi kommer til at se et forandret arbejdsmarked i fremtiden. ”Gig økonomien” vil stille hele arbejdsmarkedet og alle dets aktører og interessenter, lige fra arbejdsgivere til banker og realkreditinstitutter, fagforeninger, a-kasser, pensions- og forsikringsselskaber samt det offentlige, helt anderledes. En større pulje af uafhængig arbejdskraft på markedet vil stille nogle helt andre krav fremadrettet. Hvordan sikres denne type medarbejdere acceptable rettigheder? Hvad med social sikring? Hvordan tager bankerne stilling til kreditvurdering og långivning fremadrettet? Der er mange spørgsmål at besvare og mange forhold, der skal indtænkes, men lige for nu vil jeg fokusere på et par tanker omkring arbejdsgiverne, arbejdstagerne og nogle af de kerneprocesser og -værktøjer, som vil blive påvirket.

Gig-værktøjer

I den forbindelse kan vi passende introducere et nyt begreb. Jeg kalder det ”Gig værktøjer”, og det refererer til at det, både på arbejdsgiver- og arbejdstagersiden, skal sikres, at processer, værktøjer og applikationer er klar til en større grad af midlertidig og freelance-baseret arbejde.

For arbejdsgiverne er der nogle åbenlyse fordele ved at tage arbejdskraften ind på daglejerbasis. Det vil primært være i form af en mindre grad af forpligtelser og bedre muligheder for op- og nedskalering i takt med konjunkturer. Til gengæld skal du som arbejdsgiver overveje, om der er andre steder, de administrative byrder kan vokse som følge af øget anvendelse af midlertidig arbejdskraft. Du skal kigge på jeres forskellige processer og workflows, hvor det kan tænkes, at freelancere, alt efter rolle, skal kunne indlemmes smidigt og enkelt. Du bør nemlig ikke have en større gruppe midlertidige medarbejdere, som opererer udenom en proces, blot fordi det er besværligt at få dem tilsluttet dine forretningssystemer. Det kunne f.eks. være processen omkring medarbejder-relaterede udgifter, såsom rejseafregninger, kørsel, forplejning osv. Du kan selvfølgelig også vælge at skrive dig ud af denne type omkostninger rent kontraktuelt, men for nogle typer af midlertidige medarbejdere vil de være der. Og i disse tilfælde skal du sikre dig, at dine processer og applikationer er ”Gig ready”. Det stiller nye krav til fleksibiliteten i selve systemerne, fleksibiliteten i leverandørkontrakterne og ikke mindst systemernes brugervenlighed, for du må ikke bruge for mange ressourcer på at onboarde midlertidige medarbejder i dine tools.

For arbejdstagerne vil vi også se flere og flere ”Gig værktøjer”. Dvs. applikationer, der er designet til at hjælpe det enkelte individ med at drive sin lille freelancer ”butik”. Der findes allerede flere på markedet, som hjælper dig med kommunikation, produktivitet osv. I al beskedenhed vil jeg også nævne, at Acubiz har et ”Gig værktøj” på hylden. Der er tale om vores 100 % mobil-app-baserede enkeltbrugerløsning, Acubiz Professional. Det er et simpelt og intuitivt værktøj, der hjælper med at holde styr på udgifter og kørsel. Værktøjet er designet til selvstændige og freelancere eller med andre ord ”Gig arbejdere”. Brugeren kan danne rapporter over udgifter og kørsel, som kan deles med en midlertidig arbejdsgiver, en bogholder, en revisor eller hvem det nu måtte være relevant for.

Vær klar

Du kan, som sagt, godt indstille dig på, at gig-baseret arbejde bliver mere udbredt. Så hvad enten du, som arbejdsgiver eller arbejdstager, er lun på dette format, så bør du forberede dig. Og processer og værktøjer er noget, du absolut ikke må overse.

Relaterede artikler

Ny bogføringslov: Kend fordelene med et godkendt digitalt regnskabsprogram

Den nye bogføringslov kræver digital bogføring, hvilket stiller specifikke krav til den software, du bruger. Ved at vælge et godkendt digitalt regnskabsprogram sikrer du overholdelse, sparer tid og penge, garanterer en backup af dine optegnelser og forbedrer sikkerheden for dine finansielle data.

Dit regnskab skal være digitalt: Den nye bogføringslov 

Bogføringsloven trængte til en modernisering for at blive tidssvarende. Derfor trådte en ny bogføringslov i kraft 1. juli 2022.

Ifølge den nye bogføringslov skal du føre dit regnskab digitalt – og det stiller krav til det regnskabsprogram, du anvender. Klarer du din bogføring i Excel, vil det med stor sandsynlighed betyde, at du ikke lever op til den nye lovs digitaliseringskrav.

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af solutions til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!