Søgning
Luk dette søgefelt.

Lær den nye tidsregistreringslov at kende

Lovgivningen omkring tidsregistrering af arbejdstid er blevet ændret – og det betyder en række nye krav til ansatte og arbejdsgivere på de danske arbejdspladser. Men hvad siger den nye tidsregistreringslov, og hvilke krav stiller den? Lær alt, hvad du skal vide om den nye lovgivning her.

Scroll og se mere

Baggrund

Derfor er der brug for ændringer i lov om arbejdstid

Loven træder i kraft den 1. juli 2024.

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget en ny lov om arbejdstidsregistrering som svar på et direktiv fra EU-Domstolen, der kræver, at medlemslandene indføre registreringspligt af arbejdstiden for at sikre, at reglerne om dagligt arbejde, hvileperioder og pauser bliver overholdt.

Baggrunden for lovgivning om tidsregistrering er med andre ord at sikre medarbejdernes beskyttelse mod regelbrud og, vigtigst af alt, at fokusere på deres sikkerhed og sundhed.

Lovkrav til registrering af arbejdstid

Den nye lov om arbejdstid stiller krav til arbejdsgivere om at indføre et tidsregistreringssystem, der viser hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Registreringspligten skal sikre, at særligt disse tre punkter overholdes:

Maksimal arbejdstid

Ifølge arbejdstidsloven må en medarbejder højst arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit over en 4-måneders periode. Det skal sikre tilstrækkelig hvile og forhindre overarbejde. 

Ret til pauser

Arbejdstidsloven har regler for pauser i løbet af arbejdsdagen. Der skal være fastsatte pauser i løbet af arbejdsdagen – de afhænger både af arbejdsdagens længde, branche og arbejdsplads.

Hviletid

En medarbejders arbejdstid skal tilrettelægges, så de får 11 timers sammenhængende hvile inden for 24 timer og 35 timers sammenhængende hvil én gang om ugen.

Indfør et system for tidsregistrering

Virksomheder skal indføre et pålideligt, objektivt og tilgængeligt system til at spore medarbejdernes daglige arbejdstid. Systemet kan være digitalt eller manuelt. Regelmæssig kontrol af overholdelse er påkrævet; risikoen for manglende overholdelse påhviler arbejdsgiveren.

Kvinde sidder med arbejdscomputer i sofaen

Medarbejdere skal have adgang til registrering

Under ansættelsen stiller loven også krav om, at tidsregistreringen skal være tilgængelig for hver enkelt medarbejder.

Samtidig skal arbejdsgiveren opbevare oplysningerne sikkert i fem år efter den påregnede arbejdstidsperiode.

GDPR skal opdateres

De nye regler om registreringspligt skal også opdateres i GDP-processerne.

Det betyder, at arbejdsgiverne skal sørge for, at arbejdstidsreglerne stemmer overens med GDP-processerne og databeskyttelsesreglerne. Det vil sige, at medarbejdernes privatlivsoplysninger skal beskyttes.

Afvigelse fra regler om ugentlig arbejdstid

48-timers reglen, der siger, at en medarbejder ikke må arbejde mere end 48 timer i gennemsnit i en referenceperiode på fire måneder, kan for nogle medarbejdere være okay at fravige.

Det gælder ansatte med samfundskritiske funktioner eller er omfattet af overenskomst eller aftale om rådighedsvagter. Det betyder, at disse medarbejdere kan udvide deres arbejdstid op til 60 timer om ugen i referenceperioden på fire måneder. Medarbejderen skal altid give samtykke til aftalen.

Virksomheden skal have en politik om tidsregistrering

Alle arbejdsgivere skal sikre, at der i virksomheden findes en klar og ensrettet politik for tidsregistrering af arbejdstiden.

Politikken skal indeholde:

 • Definition af arbejdstid
 • Hvad der skal registreres (hvornår og hvor)
 • Sanktioner og kontrolforanstaltninger

Trin for trin

Til en succesfuld implementering af tidsregistrering i hverdagen

Som arbejdsgiver har du pligt til at indføre et pålideligt system til at registrere arbejdstiden for alle medarbejdere. Men hvordan gør du det bedst? Her følger fire trin, der kan gøre implementeringen af systemet så vellykket som muligt.

Kvinde sidder med telefon

Implementering af systemet

Find ud af, hvilket system du ønsker at implementere i virksomheden. Skal det være så enkelt som muligt, og skal det være manuelt eller digitalt? Det ved du som arbejdsgiver bedst, hvad der matcher din virksomhed. Forsøg dog at tænke langsigtet, så du ikke behøver skifte system igen inden for nærmeste fremtid.

Få lavet en politik i samme omgang, så det står klart, hvad virksomheden kræver af medarbejderne i forhold til tidsregistreringen.

Kolleger, der taler om noter

Tydelig information

Når virksomheden introducerer en ny administrativ proces, er det vigtigt, at informationen er tydelig. Blandt andet skal det være tydeligt, hvad kravene er til tidsregistreringen.

Macbook og notebook på bordet

Træning og uddannelse

Sæt tilstrækkeligt med tid af til træning og uddannelse for medarbejderne, når de skal oplæres i brugen af det nye system.

Kolleger, der taler sammen i et mødelokale

Opfølgning af systemet

Når systemet har været brugt i et stykke tid, giver det mening at evaluere, om det opfylder kravene, virker effektivt og fungerer i hverdagen.

Gratis demo

Få en personlig og uforpligtende demo af Acubiz

På 30 minutter finder du ud af, hvordan Acubiz kan optimere jeres  tidsregistrering og hvordan det vil gavne jer.

Flere vigtige oplysninger

mand peger på sine noter på skrivebordet

Hvad betyder forpligtelsen til tidsregistrering?

Mange kan være i tvivl om, hvad arbejdstid indebærer. Ifølge arbejdstidsloven er det det tidsrum, hvor en ansat er til rådighed og udfører sine arbejdsopgaver.

Det gælder:

 • Det er den samlede daglige arbejdstid, der skal registreres – der er derfor ikke krav om en udspecificering af tidsrummet på arbejdsdagen.
 • Medarbejdere behøver kun, at registrere afvigelser fra deres samlede aftalte arbejdstid.
 • Tidsregistreringssystemet skal være effektivt og pålideligt. Det vil sige, at det kan være sværere at huske den daglige arbejdstid og sikre pålidelighed, hvis der kun registreres én gang om måneden eller sjældnere. Derfor skal arbejdstiden registreres dagligt eller ugentligt.
Kolleger, der taler sammen i mødelokalet

Hvem gælder den nye lov for - og hvem er undtaget?

Alle arbejdsgivere og medarbejdere i dansk erhvervsliv er som udgangspunkt omfattet af de nye krav om tidsregistrering. Dog er der alligevel få undtagelser.

Det gælder:

 • Selvstændige
 • Selvtilrettelæggere
 • Administrative direktører

Vær opmærksom på, at selvstændiges medarbejdere skal følge loven om tidsregistrering, selvom den selvstændige ikke selv behøver følge reglerne.

Fordele og ulemper ved tidsregistreringspligten

Formålet med den nye lovgivning er først og fremmest at sikre lønmodtagernes ve og vel. Men der er både fordele og ulemper ved den nye lov om tidsregistrering.

Hvornår er du selvtilrettelægger?

Der er ikke noget entydigt og klart svar på, hvornår du er selvtilrettelægger – og det kræver altid en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde.

Dog er der to fællesnævnere for selvtilrettelæggere:

 • Medarbejdere, der på egen hånd fastsætter deres arbejdstid og træffer selvstændige beslutninger.
 • Medarbejdere, der arbejder under særlige forhold, som betyder, at arbejdstiden ikke kan forudbestemmes, samtidig med de har en funktion som leder eller på anden vis kan træffe selvstændige beslutninger.
Du er som medarbejder omfattet af reglerne for tidsregistrering, hvis det ikke fremgår af din kontrakt, at du er selvtilrettelægger. For at blive undtaget registreringspligten skal arbejdsgiveren derfor lave en ny kontrakt eller et tillæg til den eksisterende kontrakt. Som tommelfingerregel kan du skelne mellem selvtilrettelæggere ud fra virksomhedens størrelse. Det betyder dog ikke, at der ikke kan være selvtilrettelæggere ud over det.
 • Selvtilrettelæggere i SMV’ er: Her er det typisk det øverste ledelseslag lige under direktøren.
 • Selvtilrettelæggere i store virksomheder: Her er det i højere grad de to øverste ledelseslag.