Søgning
Luk dette søgefelt.

Tidsregistrering

Indhold

Hvad er tidsregistrering?

Tidsregistrering bruges ofte i virksomheder til at registrere fravær og arbejdstid brugt på et givent projekt eller en opgave. For de fleste virksomheder er det en essentiel del af personaleadministrationen.

Du kan håndtere tidsregistrering digitalt med Acubiz

Digital tidsregistrering kan give et bedre overblik over økonomien i forhold til ressourcefordeling, kunder og projekter. Samtidig kan man undgå komplekse regneark eller skemaer til tidsregistrering.

Tidsregistrering sætter med andre ord fokus på, hvad medarbejdere bruger tiden på, og hvor meget tid, der bruges. Formålene med dette varierer fra virksomhed til virksomhed.

Der findes forskellige systemer og applikationer, der kan hjælpe med at tidsregistrere. Den klassiske timeseddel er stadig anvendt i mange virksomheder, men flere og flere gør i dag brug af en digital og cloud-baseret tidsregistreringsløsning.

Forskellige typer af tidsregistreringer

En tidsregistreringsløsning vil typisk give adgang til ferie- og fraværsregistreringer - som f.eks:

  • Ferie
  • Ekstra dage og erstatningsdage
  • Orlov fra arbejdet
  • Sygdom

Mange virksomheder investerer især i en tidsregistreringsløsning for at kunne registrere anvendt arbejdstid – det kan enten være på specifikke arbejdsopgaver, på sager, på projekter, på kunder osv.

For virksomheder, der arbejder projekt- eller sagsbaseret, er det en nødvendighed at kunne påvise den anvendte arbejdstid, da fakturering ofte vil ske på baggrund af dette.

Fordelene ved tidsregistrering

Tidsregistrering har mange fordele med sig.

Blandt andet synliggøres det reelle tidsforbrug, arbejdsmønstre og opgavernes/projekternes omfang. Denne data er værdifuld for virksomheder, da den giver overblik og indsigt i, hvorvidt arbejdsgangene kan effektiviseres.

Anvendes der for eksempel 9 timer på et projekt, som er fastsat til 8 timer, vil det være relevant at kigge ned i detaljen og undersøge, hvad medarbejderne har brugt tiden på for at finde frem til, hvorvidt det er muligt at reducere tidsforbruget og undgå spildtid.

En løsning til tidsregistrering gør virksomheder i stand til at fakturere kunder helt nøjagtigt – forudsat, at der ikke er aftalt en anden pris forinden. Har virksomheden timelønnede medarbejdere (eksempelvis studentermedhjælpere), vil en timestyring gøre det nemt for dem at registrere arbejdstiden.

I mange tilfælde kan tidsregistreringsløsningen integreres med lønsystemet, hvilket gør lønudbetalingen mere overskuelig og automatiseret. Derudover sparer det regnskabsafdelingen for manuelle processer.

Husk at opstille klare retningslinjer for registrering af arbejdstid

Selvom der er mange fordele ved digital timeregistrering, er ulempen, at det kræver tillid. Medarbejdere skal ofte aktivt selv starte registrering af timer, hvilket kræver, at de alle er indforståede med, at den udbetalte løn beregnes på baggrund af dette.

Et godt råd til arbejdsgiveren er derfor at opstille meget klare retningslinjer for, hvordan medarbejderne skal anvende registreringen af arbejdstid. Dermed er der ingen tvivl, når lønnen udbetales.

Digital tidsregistrering med din smartphone

Med Acubiz er det muligt at registrere tid - timebaseret eller projektbaseret - på en effektiv og hurtig måde på din smartphone via vores app.

Timeregistrering via app hjælper med at skabe fuld kontrol over økonomien omkring interne og eksterne projekter, kunder og sager. Registrering af timer med mobilen gør desuden op med de komplicerede regneark og skemaer, så du slipper for mere besvær.

Sig farvel til krøllede timesedler

Ved at integrere timeregistrering i et af systemerne i din virksomhed (såsom lønsystemet), kan du nemt og hurtigt effektivisere hverdagen, hvor du og dine medarbejdere slipper for at døje med krøllede timesedler.

I stedet kan I få oplysninger direkte ud fra systemet, når der skal udbetales løn, eller hvis I vil undersøge tidsforbruget på en opgave. Det er også langt nemmere at holde øje med omfanget af overarbejde og eksempelvis planlægge afspadsering.

EU-medlemslande skal registrere arbejdstid

I 2019 afsagde EU-Domstolen en vidtrækkende dom, der fastslår, at medlemslandene skal kræve, at arbejdsgiverne etablerer processer, der sikrer, at medarbejdernes faktiske daglige arbejdstid registreres.

Den 23. januar 2024 blev loven om registrering af arbejdstid vedtaget i Folketinget, og fra 1. juli 2024 bliver det obligatorisk for alle danske arbejdsgivere at stille et system til rådighed, der gør det muligt for medarbejderne at registrere deres arbejdstid.

Det sker for at beskytte medarbejdernes rettigheder. Nærmere bestemt for at sikre, at arbejdsgiverne overholder den eksisterende lovgivning om arbejdstid, som siger:

Ovenstående regler er allerede lovpligtige, og den nye lov har blot til formål at gøre det lettere at dokumentere, om reglerne bliver overholdt eller ej. Systemet, til registrering af medarbejdernes arbejdstid, skal således sikre, at det altid er muligt at kontrollere, om reglerne for maksimal arbejdstid er overholdt.

Alle oplysninger om en medarbejders registrerede arbejdstid skal gemmes i fem år.

Vil du vide mere?

Tidsregistrering bliver mere og mere relevant for arbejdsgivere. Vi kan hjælpe med at opsætte den rigtige løsning, der passer til dine behov. På den måde bliver der frigivet tid, som du kan bruge på dine egentlige arbejdsopgaver.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

Flere ord