Søgning
Luk dette søgefelt.

Kontoplan

Indhold

Hvad er en kontoplan?

En kontoplan er en opstilling af alle virksomhedens konti, som gerne skal sikre et generelt overblik over regnskabet. På kontoplanen samles posteringer, der minder om hinanden, på hver deres adskilte konto. Jo flere konti virksomheden har, jo mere præcist kan den se, hvordan de forskellige udgifter fordeler sig. Kategoriseringen gør det muligt at holde de forskellige posteringer adskilt, så virksomheden nemt kan se, hvor mange udgifter den har til fx. markedsføring og husleje. I sidste ende skaber kontoplanen et bedre overblik når der eksempelvis skal udarbejdes årsregnskab og årsrapporter.

Med Acubiz kan du oprette og vedligeholde dine kontoplaner, som du vil.

Med Acubiz kan du oprette og vedligeholde dine kontoplaner præcis, som du ønsker det. Du har endda mulighed for at bruge en dimensionsdrevet kontoplan, som øger detaljeringsgraden og giver yderligere klarhed.

Opbygning af en kontoplan

Kontoplanens struktur kan være opbygget på forskellige måder. Opbygningen vil primært afhænge af hvilken revisor virksomheden bruger, og eventuelt hvilke regnskabsprogrammer denne revisor selv benytter sig af. Desuden vil kontoplanen også se ganske forskellige ud afhængigt af virksomheden, da alle virksomheder har forskellige behov og forskellige regnskaber. Nogle virksomheder har brug for flere opdelinger end andre, hvorfor antallet af konti på kontoplanen også varierer.

Brug en standardkontoplan

Virksomheder har mulighed for at anvende Erhvervsstyrelsens standardkontoplan som grundlæggende struktur. Den kan være særlig anvendelig i de situationer, hvor virksomheden stadig er i gang med at skabe sig et overblik over, hvordan strukturen for kontoplanen skal se ud.

Det kan anbefales at bruge en standardkontoplan, hvis virksomheden endnu ikke kender de pågældende lovområder. Fejl i kontoplanen kan nemlig medføre fejl i regnskabet og indberetningen til Skattestyrelsen, hvilket kan lede til yderligere bøder og omkostninger.

Acubiz og kontoplaner

I Acubiz arbejder vi meget med kontoplaner, da de er helt essentielle for at brugere kan foretage de korrekte valg. Det er kontoplanen som brugerne konterer sine udgifter efter. Antallet af konti skal ikke være for lang. Ej heller for kort, men i bund og grund er det forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvad der giver mening. Det er vigtigt at definere den rette omkostningsstruktur og navngive teksterne, så de giver mening for medarbejderne. De fleste medarbejderne er ikke ansat i finansafdelingen og forstår ikke begreber som f.eks. ”fragt med moms og fragt uden moms”. Beskriv derfor hellere ”hvad du har brugt penge på” frem for ”hvilken konto skal der bogføres på”.

Vil du vide mere?

Hvis du har brug for rådgivning om, hvordan du kan gøre alle delprocesser vedrørende udgifts- og omkostningshåndtering mere effektive og fleksible, er du velkommen til at kontakte os. Vi har over 20 års erfaring med at optimere disciplinen Expense Management.

Flere ord