Søgning
Luk dette søgefelt.

Ferieregistrering

Indhold

Hvorfor skal der registreres ferie?

Registrering af ferie er vigtigt, fordi det sikrer, at medarbejderne får det antal feriedage, de har krav på. Det hjælper også den enkelte virksomhed med at planlægge sin arbejdsstyrke på en mere effektiv måde, hvor der holdes styr på ferieønsker og -afvikling. Derudover er det en god måde at sikre, at arbejdslovgivningen om ferie bliver overholdt, samt at feriepengene bliver beregnet og udbetalt korrekt.

Du kan registrere fravær og ferie digitalt med Acubiz

Med én app kan du gøre livet lettere for alle i virksomheden, hvor alle kan registrere arbejdstid, sygdom, udlæg eller ferie og få et overblik over godkendte registreringer.

Hvad siger ferieloven om ferie?

Ferieloven regulerer retten til ferie og feriefridage for lønmodtagere i Danmark. Loven siger bl.a., at alle medarbejdere har ret til ferie, og at ferien skal holdes inden udgangen af det kalenderår, hvor ferien er optjent.

Du kan læse mere om ferieloven her.

Ifølge loven skal ferien betales som en del af den almindelige løn, hvor arbejdsgiveren ikke må nægte arbejdstager at tage ferie, medmindre der er særlige grunde til det. 

En arbejdsgiver skal give besked senest 3 måneder før hovedferien begynder, og senest 1 måned før ferien begynder for øvrige feriedage. Hovedferie er begrebet, der bruges om medarbejdernes ret til at holde tre ugers betalt ferie. De tre sammenhængende uger kaldes hovedferie.

Digital ferieregistrering

Mange virksomheder er i dag begyndt at bruge digitale værktøjer til ferieregistrering. Dette gør det lettere for medarbejdere at registrere feriedage, og det gør det lettere for lederen at holde styr på planlægning af ferie, fordi han eller hun kan godkende registreringen.

Den digitale ferieregistrering foregår desuden ofte fra mobilen, hvilket gør det muligt for både medarbejder og ledelse og henholdsvis registrere og godkende når som helst og hvor som helst.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du digitalt og effektivt sikre korrekt ferieregistrering på tværs af hele virksomheden. Det vil også reducere risikoen for fejl og mangler i ferieregistreringen.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

Flere ord