Søgning
Luk dette søgefelt.

Moms

Indhold

Hvad er moms i Danmark?

Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift og er en skat, der lægges på salg af tjenester eller produkter.

Skattetillægget lægges oven i salgsprisen på alle varer eller ydelser, der sælges i Danmark. 

Moms betales af kunden, men det er sælgers ansvar at tillægge momsen på sine varer/ydelser. Moms skal altså inkluderes i den pris, kunden betaler. 

Du kan gøre krav på din udenlandske moms og få den refunderet med Acubiz.

Hvis du er en momsregistreret virksomhed, kan du få refunderet udenlandske moms baseret på udgifter og rejseomkostninger. Vi kan klare opgaven for dig, så du ikke behøver at gå igennem den lange ansøgningsproces.

Hvor meget er momsen?

I Danmark ligger momsafgiften på 25% af langt de fleste varer eller ydelser.

Satsen defineres ud fra den enkelte vare eller ydelse, så der findes også satser på 6% og 12%.

Hvordan beregner man moms?

Moms er en procentdel af salgsprisen på dine varer eller tjenester.

Lad os sige, at du sælger et skrivebord for 1000 DKK med en momssats på 25%. Beregningen ville se sådan ud:

 • 1000 DKK * 0,25 = 250 DKK
 • Læg moms til salgsprisen: 1000 kr. + 250 kr. = 1250 kr.

Derfor skal skrivebordet sælges for 1250 DKK, som kunden skal betale.

Momsen på 250 kroner indbetales senere til Skattestyrelsen (tidl. SKAT). Derfor er det vigtigt at holde styr på bilag, så bogholderen i virksomheden kan bogføre korrekt, når skattemyndighederne skal bruge specifikke oplysninger.

Hvornår skal man betale moms?

Som virksomhedsejer i Danmark er du forpligtet til at opkræve og indbetale moms på dine varer/ydelser, hvis du er momsregistreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Men det er din omsætning (og ikke din fortjeneste), der reelt bestemmer, om du skal betale moms.

Hvis du sælger for mere end 50.000 kroner eksklusiv moms om året, skal du momsregistreres.

Det er en fordel at registrere dig, inden du når grænsen – ellers får du måske ikke lov til at trække momsen fra på dine investeringer.

Rapportering og andre momsregler

Alle momsregistrerede virksomheder er forpligtede til at indberette moms til Skattestyrelsen. Din omsætning bestemmer, hvor tit indberetningen af moms skal ske:

 • Nyetablerede virksomheder: Indberetning pr. kvartal det første halvandet år. Omsætningen er underordnet.
 • Årlig omsætning på 0 til 5 millioner DKK: Indberetning hvert halve år.
 • Årlig omsætning på 5 til 50 millioner DKK: Kvartalsvis indberetning.
 • Årlig omsætning over 50 millioner DKK: Månedsvis indberetning.

Det er vigtigt at følge de gældende momsregler for indberetning og registrering, da du ellers kan få en bøde.

Momsfrie ydelser og virksomheder

Der findes momsfrie ydelser og virksomheder, der ikke er forpligtet til at betale moms. I stedet er de omfattet af lønsumsafgift – en afgift for virksomheder, som sælger momsfrie ydelser. 

Det er som udgangspunkt sundhedsbehandling eller undervisning – mere specifikt: privatpraktiserende læger, tandlæger, begravelsesforretninger, bedemænd, psykologer og banker.

Eksempler på momsfrie varer:

 • Kulturelle aktiviteterBegravelser
 • Taxature
 • Togture
 • Flyveture
 • Velgørenhedsarrangementer

Du kan godt have både momspligtigt og momsfrit salg. 

For eksempel hvis du udfører momsfrie sundhedsbehandlinger, men samtidig sælger varer med moms, skal du betale moms af det momspligtige salg – men ikke for den behandling, du udfører.

Udenlandsk moms

Hvis du skal handle med udlandet, afhænger momsreglerne af, om det er uden for eller inden for EU. Det har også noget at sige, om du handler med varer eller ydelser, og om det er virksomheder eller private.

Virksomhed fra andre EU-lande

Handler du med virksomheder inden for EU, kan du sælge varer uden dansk moms, såfremt dine varer transporteres til et andet EU-land, og at din kundes momsnummer er gyldigt. 

Kundens momsnummer skal fremgå på fakturaen for handlen.

Momsregistreret leverandør i et andet EU-land

Køber du fra en momsregistreret leverandør inden for EU, hvor du har givet din leverandør dit danske momsnummer, vil der ikke være moms på din faktura. Når du bogfører handlen, skal du beregne moms på 25 %, som du får lov at medtage som købsmoms – derfor går momsregnskabet i 0.

Virksomhed uden for EU

Hvis du handler med lande som Norge eller USA, skal du betale told. Dog skal du ikke betale dansk told eller moms for eksport, fordi varen ikke forbruges her i landet.

Privat kunde i andet EU-land

Her skal opkræves dansk moms ligesom med andre kunder i Danmark.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe din virksomhed med automatiske moms refusioner via en app.

Du kan også se vores andre løsninger og få en mere smidig fakturahåndtering til moms eller andre udgifter.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er moms?
Moms er en forkortelse for meromsætningsafgift. Afgiften opkræves på virksomheders salg af varer eller tjenester i Danmark.
I Danmark er standardsatsen på moms typisk 25% på de fleste varer og tjenester, men der er også reducerede satser eller nulsatser i nogle tilfælde.
Hvis din virksomhed er momsregistreret, er du forpligtet til at indberette og betale moms. Hvis din virksomheds afgiftspligtige omsætning er under 5 mio. kr. om året, skal du indberette moms hvert halve år. Hvis du er en ny virksomhed, skal du indberette moms kvartalsvis i mindst halvandet år.

Moms beregnes ved at tage prisen på en vare eller tjeneste og gange den med den gældende moms sats (typisk 1,25).

Flere ord