Søgning
Luk dette søgefelt.

Regnskabsår

Indhold

Hvad er et regnskabsår?

Et regnskabsår er den periode, hvor en virksomhed aflægger sit årsregnskab. Alle virksomheder er har pligt til at aflægge en årsrapport, både for at skabe overblik over virksomhedens økonomiske situation og for at Skattestyrelsen (tidl. SKAT) ved, hvor meget der årligt skal inddrives i skat.

Du kan få et hurtigt overblik over dine udgifter med Acubiz

Med Acubiz kan du hurtigt skabe et overskueligt overblik over din virksomheds udgifter og bilag, hvilket gør det lettere at udarbejde en finansiel rapport.

Regnskabsåret følger typisk kalenderåret fra januar til og med december. Dog kan regnskabsåret også være kortere end 12 måneder med forskudt skæringsdato. Det kan være ved fusion eller lukning.

Skæringsdatoer for et regnskabsår

Når din virksomhed skal aflægge et årsregnskab, bestemmer du selv, hvor regnskabsåret ligger. Den eneste vigtige regel er, at der er kontinuitet i regnskabet.

De fleste virksomheder vælger, at regnskabsåret følger kalenderåret, mens andre virksomheder kører fra d. 1. maj til 30. april.

Pengeinstitutter vælger dog ikke selv – for dem er det et krav at følge kalenderåret.

Andre regler for finansielle virksomheder og koncernregnskab

Der findes enkelte særregler og krav for finansielle virksomheder og koncernregnskab. Du kan få mere viden om dem herunder.

Pengeinstitutter

Når der skal aflægges årsregnskab, er det lovpligtigt for finansielle virksomheder som forsikringsselskaber og banker at følge kalenderåret.

Ved lov skal alle danske pengeinstitutter dermed aflægge regnskab fra januar til og med december, hvor der ikke kan vælges en anden skæringsdato.

Koncernregnskab

Ved fastlæggelse af perioden for regnskabet er det et krav for selskaber, der er i samme koncern, at regnskabsåret anvendes i alle afdelinger og respektive regnskaber i koncernen.

Du kan læse mere om dette i årsregnskabsloven.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du få styr på dit regnskabsår og sikre, at alt bliver bogført korrekt. Med automatisk fakturahåndtering hjælper vi dig med at få overblik over dit regnskabsår.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

Flere ord