Søgning
Luk dette søgefelt.

Dit regnskab skal være digitalt: Den nye bogføringslov 

Bogføringsloven trængte til en modernisering for at blive tidssvarende. Derfor trådte en ny bogføringslov i kraft 1. juli 2022.

Ifølge den nye bogføringslov skal du føre dit regnskab digitalt – og det stiller krav til det regnskabsprogram, du anvender. Klarer du din bogføring i Excel, vil det med stor sandsynlighed betyde, at du ikke lever op til den nye lovs digitaliseringskrav.

Indhold

Få styr de nye bogføringskrav i 2024

Den nye lov folder sig ud gennem en flerårig periode – og det betyder, at der igen i 2024 sker nye ændringer i måden, du skal bogføre i dit regnskab.

Kravene siger:

  • Du skal anvende et digitalt regnskabsprogram, der er godkendt.
  • Du skal registrere alle posteringer hurtigst muligt.
  • Du skal opbevare dine registreringer i dit digitale bogføringssystem.

 

Reglerne gælder fra 1. juli 2024. Din virksomhed skal som minimum indføre kravene regnskabsåret efter. Følger dit regnskabsår kalenderåret, skal kravene være implementeret 1. januar 2025.

Find godkendte bogføringssystemer hos Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen har lavet en liste med registrerede bogføringssystemer, der lever op til alle gældende krav til bogføring.
Vælger du et af de systemer, er du derfor sikker på altid at leve op til alle krav. Bruger du et system, der ikke er registreret hos Erhvervsstyrelsen, har du selv ansvaret for at holde dig opdateret på, at dit bogføringssystem lever op til reglerne i bogføringsloven.

Hvem er omfattet af bogføringslovens nye regler?

I den nye bogføringslov har alle virksomheder som udgangspunkt pligt til at lave en beskrivelse af deres bogføringsprocedure.

Proceduren består i:

  • Dokumentation af, hvordan du registrerer transaktioner.
  • Dokumentation for, hvordan du sikkert opbevarer dit regnskabsmateriale.
  • Dokumentation for virksomhedens ansvarlighed på de to punkter.

 

Datoerne for implementeringen af et digitalt bogføringsprogram afhænger dog af din virksomheds regnskabsklasse.

Her er de vigtige datoer at kende til:

  • 1. juli 2024: Her træder bogføringsreglerne tidligst i kraft for virksomheder i regnskabsklasse B, C og D.
  • 2026:  I løbet af 2026 forventes også virksomheder i regnskabsklasse A at skulle opfylde kravene til digital bogføring. Dog gælder det kun for personligt ejede virksomheder med en omsætning over 300.000 kroner to år i træk.

Det betyder den nye bogføringslov for danske virksomheder

Den opdaterede bogføringslov gør det nemmere at drive en virksomhed i dansk erhvervsliv. For med de nye krav til digitalisering følger også automatisering og tidsbesparelser på administrativt arbejde.

Med andre ord bliver det lettere og mere effektivt at bogføre transaktioner og indberette moms og årsregnskab til Skattestyrelsen.

Det kan lede til store økonomiske gevinster for alle erhvervsdrivende i Danmark.

Som ekstra gevinst er det også mere trygt at bogføre på denne måde, hvis din virksomhed bliver udsat for cyberangreb eller anden IT-kriminalitet, fordi alt regnskabsmateriale bliver opbevaret mere sikkert end før.

Hvad sker der, hvis du ikke overholder loven?

Som virksomhed er det vigtigt at sætte sig ind i bogføringsloven – og ikke mindst overholde dens krav om digital bogføringspligt. Overholder du ikke denne pligt, overtræder din virksomhed bogføringsloven.

Det kan give din virksomhed bøder og sanktioner, hvis du ikke følger loven om bogføring. I yderste konsekvens kan det føre til en politianmeldelse.

Det er Erhvervsstyrelsen, der fører kontrol med årsrapporter og om danske (og udenlandske virksomheder med aktivitet i Danmark) følger kravene i bogføringsloven.

Det er virksomhedens ansvarlige for overtrædelsen af bogføringslovens regler, der straffes. Typisk er det organisationens ledelse, som står med ansvaret for, at virksomheden har fået implementeret de rigtige regnskabsprogrammer til digital registrering og bogføring.

Relaterede artikler

Ny bogføringslov: Kend fordelene med et godkendt digitalt regnskabsprogram

Den nye bogføringslov kræver digital bogføring, hvilket stiller specifikke krav til den software, du bruger. Ved at vælge et godkendt digitalt regnskabsprogram sikrer du overholdelse, sparer tid og penge, garanterer en backup af dine optegnelser og forbedrer sikkerheden for dine finansielle data.

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af solutions til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!

Tidsregistrering deler vandene 

Mens nogle ser det som en begrænsning af fleksibiliteten og en form for kontrol og overvågning af medarbejderne, ser andre det som en nødvendighed for at få indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes, og for at muliggøre en mere præcis fakturering. På trods af øgede administrationsomkostninger og den nødvendige adfærdsændring, det medfører, kan tidsregistrering give både ledere og medarbejdere et bedre overblik over arbejdstider og arbejdsmønstre.