Søgning
Luk dette søgefelt.

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.
Kolleger, der taler sammen i køkkenet

Indhold

Loven kort fortalt

Den 1. juli 2024 bliver det lovpligtigt for alle danske arbejdsgivere at sikre, at deres medarbejdere registrerer deres arbejdstid.

Ifølge loven har alle arbejdstagere nemlig ret til en begrænsning af maksimal arbejdstid og til hvileperioder. Konkret har arbejdstagere krav på:

  • En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på under 48 timer inden for en fire måneders periode
  • En minimumshvileperiode på 11 sammenhængende timer per døgn (24 timer)
  • En ugentlig fridag

Hvorfor skal vi have sådan en lov?

I juni 2017 lagde den spanske fagforening, CCOO, sag an mod Deutsche Bank, da de mente, at banken skulle have et system, som registrerede medarbejdernes daglige arbejdstid, eftersom de mistænkte, at medarbejderne arbejdede for meget.

I 2019 afsagde EU-Domstolen så dommen, der slår fast, at medlemsstaterne skal afkræve at arbejdsgivere etablerer processer, der tilsikrer, at medarbejderes faktiske daglige arbejdstid registreres.

Den nye lov om tidsregistrering er altså derfor resultatet af EU’s indsatser for at beskytte arbejdstagere mod overarbejde.

Hvad kommer loven til at betyde for dig som medarbejder?

Som medarbejder opnår du selvfølgelig en form for beskyttelse mod overarbejde ved at indtaste din præcise arbejdstid. Men ud over at dine indtastninger sikrer, at din arbejdsgiver overholder loven, kan tidsregistrering være nyttig i andre sammenhænge Tidsregistrering kan hjælpe dig med at strukturere og få overblik over dine arbejdsdage. Det kan også hjælpe dig med at identificere dine arbejdsmønstre, så du bedre forstår, hvordan du bruger din tid. Det betyder, at du kan optimere din arbejdstid, så du bliver endnu mere effektiv.

Hvad kommer loven til at betyde for dig som arbejdsgiver?

Som arbejdsgiver opnår man også bedre overblik. Det bliver nemmere at gennemskue, hvordan personaleressourcerne bruges, og hvem der står for hvilke projekter rundt omkring i organisationen - hvis dit tidsregistreringssystem altså tillader at koble registreringer op på projekter.

Det datagrundlag, der vil blive bygget op gennem kontinuerlige indtastninger, kan dertil bruges til at give indsigter i, hvor meget tid bestemte typer opgaver gennemnsnitligt tager - dette er et rigtig godt udgangspunkt for projektplanlægningen.

Dertil vil loven betyde mere transparente MUS-samtaler, da samtaleemnerne kan bakkes op af data, der sikrer præcis kommunikation mellem leder og medarbejder.

Krav til tidsregistreringssystemet

Hvad skal systemet kunne?

Systemet, som medarbejdere skal benytte til tidsregistrering, skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Dette indbefatter, at medarbejderne skal kunne tilgå oplysninger om deres indtastninger.

Systemet skal derudover kunne bruges til måling af daglig og ugentlig arbejdstid. Sidst, men ikke mindst, skal oplysningerne i systemet være tilgængelige i 5 år, fra de indtastes.

Hvad behøver systemet ikke at kunne?

Som vi nævnte tidligere i blogindlægget, er der flere fordele forbundet med projektbaseret tidsregistrering. Det er altså, efter vores mening, helt klart en god ide at undersøge muligheden for at anskaffe sig et tidsregistreringssystem, der gør det muligt at koble en tidsregistrering op på aktuelle projekter - dog er dette ikke et lovkrav.

Man skal altså blot sørge for at erhverve sig et system, hvor medarbejdere kun kan og skal registrere deres samlede daglige arbejdstid – der er altså ikke krav om specificering af tidsrum eller andet.

Har I allerede et tidsregistreringssystem?

Tidsregistrering må ikke blive en flaskehals for effektiviteten og flowet i din virksomheds hverdag. Derfor tilbyder vi tidsregistreringsløsninger i samarbejde med TIMEmSYSTEM, uanset om formålet er at overholde gældende lovgivning om medarbejderes registrering af arbejdstid, eller om du har brug for en løsning, der kan håndtere overenskomst- og arbejdstidsregler helt automatisk.

Vil du vide mere?

Vores mTIME-system giver dig og dine medarbejdere en enkel løsning med en intuitiv brugerflade - både for administratorer og den enkelte medarbejder. Med muligheden for autoregistrering af arbejdstid behøver dine medarbejdere kun at registrere afvigelser fra deres normale arbejdstid, hvilket sparer tid og forenkler processen.

Er du allerede kunde hos os bliver alle data naturligvis automatisk sendt til dit lønsystem, så alt er samlet ét sted.

Kontakt os for at høre mere om mTIME eller ved at booke en gratis demo i kalenderen. Lad os sammen opnå en mere effektiv og problemfri tidsregistrering for din virksomhed!

Relaterede artikler

Varme hveder skal stadig spises på en fridag

På årets sidste februardag blev Store Bededag afskaffet som helligdag fra 2024 af et flertal i Folketinget. Hos Visma Acubiz mener vi stadig, at hveder skal nydes på en fridag.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af løsninger til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!

Tidsregistrering deler vandene 

Mens nogle ser det som en begrænsning af fleksibiliteten og en form for kontrol og overvågning af medarbejderne, ser andre det som en nødvendighed for at få indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes, og for at muliggøre en mere præcis fakturering. På trods af øgede administrationsomkostninger og den nødvendige adfærdsændring, det medfører, kan tidsregistrering give både ledere og medarbejdere et bedre overblik over arbejdstider og arbejdsmønstre.

Verdens toplederes forudsigelser for 2024

PwC har spurgt mere end 4.000 CEO'er verden over om, hvordan fremtiden ser ud, når man taler om økonomisk vækst, teknologiske fremskridt, ai og meget mere.

Mød Visma Acubiz: Sidsel fra Finans

Følg Sidsel, vores debitorbogholder, gennem en typisk dag med håndtering af kundebetalinger og fakturaer. Hør om vellykkede kundeinteraktioner, hvad, der motiverer og glæden ved at vende det negative til det positive. Læs om Sidsels yndlingsfunktion i Acubiz og hendes kærlighed til udfordringer, intens træning og konstant nysgerrighed.