Søgning
Luk dette søgefelt.

ESG-nøgletal og rapportering – det skal du vide

Ved hjælp af ESG-nøgletal kan virksomheder måle deres indsats inden for tre områder: Enviromental, Social og Governance. Rapporteringen gør virksomhedens bæredygtighedsindsats mere gennemsigtig gennem præcise resultater. Få mere at vide om betydningen af ESG-nøgletal her i artiklen.
ESG-rapportering_Acubiz

Indhold

Hvad er ESG-nøgletal?

ESG står for Environmental, Social og Governance og er begreber, der fortæller om virksomheders bæredygtighedsindsats. I den forbindelse bliver ESG-nøgletal brugt som en måde at strukturere indsatsen på en kvantitativ måde.

ESG-nøgletal er et nyttigt værktøj for virksomheder, når de skal oplyse om og evaluere deres miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige ansvar.

Når det kommer til miljø, kan ESG-nøgletal blandt andet indbefatte vandforbrug, affaldsforbrug, CO2-udledning eller bevarelse af biodiversitet.

ESG-data inden for det sociale område omfatter for eksempel arbejdsforhold, sikkerhed på arbejdspladsen eller mangfoldighed.

De ledelsesmæssige nøgletal omhandler blandt andet forretningsetik, ledelsesstruktur eller politisk indflydelse.

Derfor er ESG-nøgletal et vigtigt redskab

ESG-nøgletal er ikke kun til gavn for den konkrete virksomhed – det kommer både samarbejdspartnere, kunder og samfundet til gode.

De hjælper til at fremme den bæredygtige udvikling inden for både klima og sociale arbejdsforhold, hvilket har en indvirkning på virksomhedens omdømme.

ESG-nøgletal er med at sikre:

 1.  En gennemsigtig forretning:
  Både investorer og kunder søger i dag mod virksomheder, der er tydelige, når det kommer til miljømæssig og social ansvarlighed. Det er ESG-nøgletal med til at oplyse om på en håndgribelig måde, som er enkelt for virksomhederne at strukturere.Med en gennemsigtig bæredygtighedsindsats bliver det nemmere at imødekomme omverdenens stigende forventninger til samfundsansvar på alle niveauer af virksomheden.

   

 2. Et Positivt omdømme:
  I forlængelse af punkt 1 styrker ESG-nøgletallene  virksomhedens omdømme. Ved tydeligt at præsentere, hvilket ansvar, virksomheden tager. Det gør det lettere at fastholde og tiltrække medarbejdere og investorer og samtidig opfylde kundernes krav.

 3. Bedre datagrundlag til beslutningstagning:
  ESG-nøgletal kan bruges internt til strategiske beslutningsprocesser, fordi datagrundlaget bliver bedre. ESG-data kan ses som en forlængelse af årsrapportens finansielle resultater, hvor virksomheden får indblik i andre niveauer, som kan bruges til strategiske beslutninger. Den indsamlede data kan kortlægge, hvorvidt der er behov for ændringer eller forbedringer i forretningsmodellen eller arbejdsforholdene.
 4. Implementering af lovkrav:
  Der bliver løbende stillet nye lovkrav fra EU, når det kommer til bæredygtig omstilling. Får virksomheden kortlagt sine ESG-data, kan den bruge dataen til at sikre, at lovkravene er opfyldt korrekt. ESG-nøgletal kan bruges som dokumentation, så virksomheden altid er på den rigtige side af loven i forhold til bæredygtige indsatser.

ESG-nøgletal: Sæt virksomhedens bæredygtige indsats i system

Det er med god grund, at mange virksomheder indsamler deres ESG-nøgletal og oplyser dem til omverdenen. Det kan for eksempel være brugbart, hvis kunder efterspørger data om CO2-udledningen i en virksomheds produktionsproces.

Lettilgængelige ESG-nøgletal øger troværdigheden og kan også have en økonomisk fordel i forhold til at tiltrække investorer og få adgang til kapital.

Husk, at det er vigtigt kun at måle de væsentligste nøgletal for den givne virksomhed. Gennem en væsentlighedsvurdering kan virksomheden undersøge, hvilke nøgletal der er særligt relevante at oplyse, og hvilke der kan fravælges. .

Læs mere om "ESG-rapportering" eller  kontakt os her.

Relaterede artikler

Er du klar til den nye lov om tidsregistrering?

Den nye lov om tidsregistrering er blevet vedtaget og træder i kraft den 1. Juli 2024. Loven udpensler medarbejderes rettigheder til hvileperioder og fridage for at sikre dem imod overarbejde. Hvad betyder denne nye lov for dig som enten medarbejder eller leder i praksis? Det vil vi forsøge at give dig svar på.

Visma Acubiz indgår et strategisk partnerskab med TIMEmSYSTEM, som vil løfte udbuddet af løsninger til tidsregistrering til nye højder.

Visma Acubiz og TIMEmSYSTEM er stolte af at kunne præsentere vores partnerskab mTIME - det ultimative tidsregistreringssystem, der tilbyder både høj funktionalitet og uovertruffen fleksibilitet. Strømlin dit workflow ubesværet med funktioner som automatisk ferieberegning, forskellige ansættelsesperioder support og problemfri administration af orlov. Sig farvel til forhindringer og goddag til produktivitet!

Tidsregistrering deler vandene 

Mens nogle ser det som en begrænsning af fleksibiliteten og en form for kontrol og overvågning af medarbejderne, ser andre det som en nødvendighed for at få indsigt i, hvordan virksomhedens ressourcer anvendes, og for at muliggøre en mere præcis fakturering. På trods af øgede administrationsomkostninger og den nødvendige adfærdsændring, det medfører, kan tidsregistrering give både ledere og medarbejdere et bedre overblik over arbejdstider og arbejdsmønstre.

Verdens toplederes forudsigelser for 2024

PwC har spurgt mere end 4.000 CEO'er verden over om, hvordan fremtiden ser ud, når man taler om økonomisk vækst, teknologiske fremskridt, ai og meget mere.

Mød Visma Acubiz: Sidsel fra Finans

Følg Sidsel, vores debitorbogholder, gennem en typisk dag med håndtering af kundebetalinger og fakturaer. Hør om vellykkede kundeinteraktioner, hvad, der motiverer og glæden ved at vende det negative til det positive. Læs om Sidsels yndlingsfunktion i Acubiz og hendes kærlighed til udfordringer, intens træning og konstant nysgerrighed.