Sök
Stäng denna sökruta.

Minska ditt företags CO2-avtryck

Med vår CO2-tracker erbjuder vi dig möjligheten att mäta, hantera och kommunicera dina ansträngningar för att minska CO2-utsläppen.

Din professionella allierade inom hållbarhet

Hållbarhet och miljöhänsyn är avgörande för kunder, partners och medarbetare idag. Du förväntas ha ett tydligt svar på hur du minskar din påverkan på klimatet. Vi förstår detta ansvar och har utvecklat en CO2-tracker.

Hur det fungerar

Effektiv CO2-spårning: Från registrering till rapportering

1. Registrera kostnader

Ange transportsätt, avstånd och rutt i Acubiz.

2. Definiera inställningar

Välj registreringsmetod och tillgängliga transporttyper.

3. Skapa CO2-rapport

Insamlade data exporteras till en CO2-rapport för användning i din klimatredovisning.

Denna separata tilläggsmodul, för våra Advanced och Premium solutions, integreras sömlöst i ditt befintliga system. Under Företagspolicyer kan du anpassa och aktivera CO2-tracker för alla typer av utgifter.

körjournal med telefonen i bilen

Hej då gissningar, hej då

Viktig och användbar information

Skapa detaljerade rapporter baserat på dina affärsresor - oavsett transporttyp.

Att dela med sig är att bry sig

Genom att visualisera och kommunicera ert CO2-avtryck skapar ni medvetenhet bland medarbetare, partners och kunder.

Ett starkt budskap

Skicka en stark signal till världen om ditt engagemang för att minska ditt CO2-avtryck.

Steg för steg

Skapa rapporter för en mer hållbar framtid

Kvinna sitter med telefon

Definiera registrering

Välj om CO2-tracker ska användas för en viss kostnad. Om så är fallet måste registreringsmetoden definieras. Det är möjligt att välja mellan:

kollegor som pratar i telefon

Välj transporttyp

Under installationen finns det möjlighet att bestämma vilka transporttyper som ska vara tillgängliga för slutanvändarna.

Du kan välja mellan:

kollegor som pratar i ett mötesrum

Skapa CO2-rapport

De data som samlas in i samband med användningen av CO2-tracker kan sedan sammanställas i en CO2-rapport.

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

Mer än bara en snygg funktion

2 arbetskamrater pratar

Minimera din klimatpåverkan

Med Acubiz CO2tracker kan du beräkna CO2-fotavtrycket från ditt företags transporter, oavsett transporttyp eller resans omfattning. Det är en viktig del av din övergripande klimatredovisning och kan support dig i obligatorisk ESG-rapportering - vilket stöder en långsiktig ansvarsfull affärspraxis och skapar långvarigt värde.

ESG-rapportering som en hörnsten

ESG-rapportering är avgörande för företag eftersom den belyser deras miljömässiga, sociala och styrningsmässiga prestationer. Denna praxis ger intressenter inblick i företagets hållbarhetsarbete, vilket påverkar investeringsbeslut och anseende. Genom att integrera ESG-faktorer i rapporteringen kan företagen visa sitt engagemang för en mer hållbar framtid.