Snabb och enkel tidsregistrering

Registrera arbetstid snabbt i appen, oavsett om du är på kontoret, hemma eller på språng. Det är dags att göra livet lite enklare.

Varför tidsregistrering hos Acubiz?

Investera i en lösning för tidsregistrering, så att medarbetarna kan registrera sin arbetstid - med mobilen alltid till hands sker tidsregistreringen via Acubiz-appen.

En användarvänlig process

Låt dina medarbetare registrera arbetstid på ett enkelt och effektivt sätt direkt i mobilen.

Insikter om allokering och aktivitet

En heltäckande app som ger ditt företag detaljerade insikter i varje medarbetares tidsfördelning och aktiviteter.

Snabb registrering av anställda

Medarbetarna kan snabbt logga sina timmar, oavsett om de är på kontoret, hemma eller på språng.

Överensstämmelse med bokföringslagen

Se till att du uppfyller de nödvändiga dokumentationskraven och följer lagstiftningen inom detta område.

Acubiz har nästan 300 000 användare spridda över 52 länder och nära 1 000 företag

Hur det fungerar

Stärk ditt arbetsflöde med en enkel eller avancerad lösning för tidrapportering

1. Välj tidskategori

Bestäm vilken kategori dina timmar är relevanta för.

2. Ange antal timmar eller dagar

Ange antal timmar eller dagar och lägg till relevant ytterligare information.

3. Skicka in för godkännande

Godkännaren granskar utlägget i webbgränssnittet eller via appen.

4. Redo för export

Ekonomiavdelningen tar emot registreringen och förbereder den för export till lönesystemet.

Hej då kalkylark, hej då

Tidsbesparande process

Mindre behov av manuell datainmatning innebär en snabbare registrering från början till slut.

Flexibelt godkännandeflöde

Ett godkännandeflöde som passar in i er struktur och era behov av godkännande.

Minska risken för fel

Minimera risken för fel och minska det manuella arbetet.

Används av många året runt

Årliga tidstransaktioner

0 +

Digital tidsregistrering med Acubiz

Översikt och fördelning

Tidsregistrering är, som namnet antyder, registrering av tid eller timmar. I det här sammanhanget handlar det om registrering av arbetstid. Tidsregistrering ger en överblick och kan hjälpa till att hålla reda på vad anställda lägger sin tid på och hur mycket tid som spenderas.

Timmarna kan loggas i ett kalkylblad, men en digital tidrapporteringslösning gör livet enklare för anställda, godkännare och ekonomiavdelningen. Med Acubiz kan du logga timmar digitalt i slutet av en arbetsdag eller vecka. Chefer kan godkänna digitalt, och ekonomiavdelningen får elektroniska data, vilket eliminerar behovet av manuell inmatning av data i lönesystemet.

Krav på tidsregistrering och efterlevnad

Sedan 2019 har EU-domstolen slagit fast att medlemsländerna måste kräva att arbetsgivarna inrättar processer som säkerställer att de anställdas faktiska dagliga arbetstid registreras. Detta är avsett att skydda de anställdas rättigheter avseende maximal veckoarbetstid samt dygns- och veckovila. Detta väcker flera frågor om hur denna registreringsuppgift praktiskt hanteras inom ett specifikt företag. Acubiz följer till fullo gällande lagar och förordningar.

"Det är enkelt, det går snabbt och det är användarvänligt."

Louise Østvand

Teamchef, KAB

Dina frågor. Besvarade.

Hur fungerar tidsregistrering med Acubiz?

Med Acubiz kan medarbetarna enkelt registrera sin arbetstid direkt från sina telefoner. De kan ange antalet arbetade timmar eller dagar och annan relevant information, varefter informationen automatiskt skickas för godkännande. Godkännaren granskar tidsregistreringen via en dator eller app, och därefter tar ekonomiavdelningen emot registreringen och förbereder den för lönesystemet.

Digital tidrapportering eliminerar behovet av kalkylblad och manuell datainmatning, vilket sparar tid. Dessutom kan det flexibla arbetsflödet för godkännande anpassas för att passa företagets struktur, vilket minimerar risken för fel och minskar pappersavfallet.

EU-domstolen har slagit fast att medlemsländerna måste kräva att arbetsgivare registrerar sina anställdas faktiska dagliga arbetstid. Syftet är att skydda arbetstagarnas rättigheter och säkerställa att arbetstider och viloperioder följs.