Sök
Stäng denna sökruta.

Snabb och effektiv tidsregistrering

Registrera arbetstid snabbt i appen, oavsett om du är på kontoret, hemma eller på språng.

Hej då till den utdragna processen, hej till

Snabb och enkel registrering

Medarbetarna kan snabbt och flexibelt registrera sina arbetstider direkt från mobilen.

Detaljerade insikter

Ger ledningen detaljerade insikter om medarbetarnas tidsanvändning och aktiviteter. 

Minskad risk för fel

Snabb tillgång till uppgifter om tidsregistrering, semester, frånvaro etc. för ekonomiavdelningen.

Varför tidsregistrering av anställda?

Investera i en tidsregistreringslösning så att medarbetarna enkelt kan registrera sin arbetstid direkt från sina mobila enheter.

Användarvänlig process

Ge dina medarbetare möjlighet att enkelt och effektivt registrera sin arbetstid direkt i mobilen.

Inblick i allokering och aktivitet

En app som ger ditt företag detaljerad insikt i varje medarbetares tidsfördelning och aktiviteter.

Snabb registrering av anställda

Medarbetarna kan snabbt registrera sin arbetstid, oavsett om de är på kontoret, hemma eller på språng.

Överensstämmelse med tidsregistrering

Se till att du uppfyller de nödvändiga dokumentationskraven och följer bestämmelserna på detta område.

Acubiz x TIMEmSYSTEM

För flexibel tidsregistrering med hög funktionalitet

Förbättra ditt arbetsflöde med digital tidsregistrering

Vi har samarbetat med TIMEmSYSTEM, som har över 20 års erfarenhet av att tillhandahålla flexibla lösningar för tidsregistrering. Med lösningen mTIME kan ditt företag få en exakt överblick över hur du använder din tid och därmed säkerställa en mer effektiv användning av dina anställdas arbetstid.

Tidsregistrering Solution för dig

Tidsregistrering bör vara en bra lösning för effektivitet och arbetsflöde i ditt företags dagliga verksamhet. Oavsett om syftet är att följa gällande lagstiftning om registrering av anställdas arbetstid, hantera kollektivavtal och arbetstidsregler, automatisk beräkning av ledighet och frånvarohantering, beräkning av ob-tillägg och ersättningar eller semesterkalendrar så har vi det du behöver.

Det enklaste sättet till efterlevnad och tidshantering

Paket 1

Paket 2

Paket 3

Paket X

Individuellt anpassad installation med tillhörande moduler och integrationer + fullständig administratörsutbildning.

* Juridiska paket

Gratis demo

Få en personlig och icke-bindande demo

På 30 minuter får du reda på hur en digital tidsregistreringslösning kan gynna ditt företag och kan ställa alla dina frågor.

Används av många året runt

Kunder

+ 0

Användare

+ 0 k

Digital tidsregistrering för översikt och efterlevnad

Översikt och distribution

Tidsregistrering är, som namnet antyder, en registrering av tid eller timmar som spenderas. I det här sammanhanget handlar det om att registrera arbetstid.

Timmarna kan loggas i ett kalkylblad, men en digital tidsregistreringslösning gör livet enklare för anställda, godkännare och ekonomiavdelningen. Med Acubiz och TIMEmSYSTEM kan du logga timmar digitalt i slutet av en arbetsdag eller vecka. Cheferna kan godkänna digitalt och ekonomiavdelningen får elektroniska data, vilket eliminerar behovet av manuell inmatning av data i lönesystemet.

Krav för tidsregistrering och efterlevnad

Redan 2019 slog EU-domstolen fast att medlemsländerna måste kräva att arbetsgivarna inför processer som säkerställer att de anställdas faktiska dagliga arbetstid registreras. Syftet är att säkerställa de anställdas rättigheter avseende veckoarbetstid samt dygns- och veckovila. Detta väcker flera frågor om hur denna registreringsuppgift hanteras i ett specifikt företag. Acubiz och TIMEmSYSTEM följer gällande lagar och förordningar fullt ut.

Om du vill få en demo eller få mer information om tidsregistrering med Acubiz, kontakta oss eller boka en demo här.

Dina frågor. Besvarade.

Hur fungerar lösningarna för tidsregistrering?

Med Acubiz x TIMEmSYSTEMs kan tidsregistreringen hanteras enkelt via appen. Medarbetarna loggar helt enkelt sin arbetstid direkt från mobilen, inklusive relevanta uppgifter som arbetade timmar eller dagar. När informationen har matats in skickas den automatiskt för godkännande. Den som godkänner kan granska och godkänna tidsregistreringarna via appen eller datorn. Därefter tar ekonomiavdelningen emot registreringarna och förbereder dem för lönesystemet.

Dessutom ger mTIME medarbetarna bekväm tillgång till sina semestersaldon, inklusive flexledighet och semesterdagar. När de loggar in i appen kan de enkelt kontrollera sina nuvarande, framtida och godkända saldon. Att stämpla in och ut är strömlinjeformat till bara en knapptryckning, med flexibiliteten att justera tider vid behov med några ytterligare tryckningar. Detta säkerställer snabb och korrekt tidrapportering för alla anställda.

Digital tidrapportering eliminerar behovet av kalkylblad och manuell datainmatning, vilket i slutändan sparar värdefull tid. Med bara några knapptryckningar på telefonen kan du enkelt registrera dina arbetsuppgifter när det passar dig. Det är otroligt enkelt och effektivt, så att du kan slutföra uppgiften på nolltid.

Dessutom kan det flexibla arbetsflödet för godkännande skräddarsys för att passa ditt företags organisationsstruktur, vilket minskar sannolikheten för fel och minskar pappersavfallet.

Dessutom ger mTIME bekväm tillgång till registrering och begäran om ledighet direkt från din mobila enhet.

EU-domstolen har beslutat att medlemsländerna måste kräva att arbetsgivarna registrerar de anställdas faktiska dagliga arbetstid. Syftet är att skydda arbetstagarnas rättigheter och säkerställa att arbetstider och viloperioder efterlevs.