Sök
Stäng denna sökruta.

Smart Company spårning av körsträckor

Registrering av körda kilometer kan göras på två sätt i telefonen med Acubiz - automatisk spårning eller manuell inmatning. Det är enkelt, det är digitalt och du kan återgå till arbetet på nolltid.

Ett perfekt verktyg för medarbetare på resande fot.

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

Används av många året runt

Transaktioner för årlig körsträcka

0 +

Digital spårning av körsträckor på din telefon med Acubiz

Automatisk spårning av företagets milage

Följ din resa i realtid genom vår integration med Google Maps.

Registrering och godkännande av mobiler

Registrering och godkännande av affärsresor kan göras på språng via din telefon.

Exakt beräkning av ersättning

Automatiska kursuppdateringar enligt SKAT:s regler säkerställer korrekta beräkningar.

"Tidigare var vi tvungna att skriva ner var du hade varit i din körjournal, och sedan var du tvungen att gå hem och manuellt mata in det i ett Excel-ark för att skicka det till ekonomiavdelningen."

Leif Mohr

Brandsäkerhet Consultant, Dansk Brandteknik

Acubiz företagsmil ger förmåner för hela företaget

Anställd

Enkel spårning av affärsrelaterad körsträcka är nyckeln till en anställd på väg. Det är enkelt och effektivt.

Godkännande

Få en detaljerad översikt över affärsaktiviteter. Godkännandeprocessen är flexibel och mobil för att få en smidig övergång från registrering till bearbetning. 

Finansavdelningen

Automatiska uppdateringar av räntor kommer att leda till bättre tidsanvändning. Finansavdelningen bör ägna tid åt andra viktiga uppgifter.

Den traditionella och manuella körjournalen tillhör det förflutna

Rapportering av milersättning med Acubiz

I många branscher använder de anställda ofta sina privata bilar eller företagsbilar i tjänsten, vilket kräver körjournaler. Traditionella manuella loggar är vanligtvis i Excel, som anställda fyller i och skickar till ekonomiavdelningen. Acubiz automatiserar denna process och minskar datainmatningen. Ekonomiavdelningen får data elektroniskt, vilket gör det enkelt för löne- och skattedokumentation.

Korrekt beräkning av milersättning

Milersättningen för körda kilometer för att täcka gemensamma kostnader i samband med resor beräknas utifrån ungefärliga fasta satser. Dessa satser ändras något från år till år.

Acubiz håller automatiskt dessa priser uppdaterade, vilket säkerställer att milersättningen beräknas korrekt.

Dina frågor. Besvarade.

Hur ersätter Acubiz den traditionella manuella körjournalen?

Acubiz automatiserar hela processen och eliminerar behovet av manuella Excel-ark och datainmatning. Istället skickas data elektroniskt till ekonomiavdelningen för effektivare dokumentation och lönebearbetning.

Vi integrerar med Google Maps för att spåra din körsträcka i realtid. Det gör det enkelt att dokumentera dina resor när du är på språng.
Vi håller de fasta satserna för milersättning uppdaterade, så du kan vara säker på att beräkningarna alltid är korrekta och i linje med aktuella satser.