Sök
Stäng denna sökruta.

Utgiftshantering

Förenkla hanteringen av utlägg för anställda med effektiv hantering av ersättningar, inköp med företagskort, milersättning och fakturor. Spara tid, minska stressen och öka produktiviteten och vinsten.

Bläddra för att upptäcka

Vad är Expense Management?

Omvandla manuella processer till digital hantering av utlägg

Bristande överblick, risk för fel vid inmatning av data och otillräcklig dokumentation av utlägg är några av de utmaningar som företag ofta ställs inför vid manuell hantering av utlägg.

Genom att gå över till digital utläggshantering minskar du tidskrävande uppgifter och potentiella fel som är förknippade med den manuella processen.

Resultatet?

Ett strömlinjeformat och effektivt system som ger kontroll och översikt över kostnader, samtidigt som det minskar stress för ledning och anställda.

Varför Acubiz

Värdeskapande fördelar som optimerar ditt företag

Utgiftshantering på mobilen

Vår app med programvara för utläggshantering gör det snabbt och enkelt att registrera och hantera medarbetarnas utlägg. Medarbetarna kan hantera utlägg var de än befinner sig, inte bara på kontoret. Istället kan de skicka in och godkänna utlägg direkt från sin smartphone, vilket sparar tid och resurser för företaget.

Fullständig digital dokumentation

Med Expense Management är du garanterad 100% digital dokumentation. Alla underlag och kvitton lagras säkert i systemet, vilket ger dig full transparens och spårbarhet genom hela processen. Det innebär att du aldrig behöver oroa dig för borttappade kvitton eller ofullständig dokumentation igen.

Övervakning i realtid

Genom att skapa resvägar och beräkna traktamenten för affärsresor i realtid kan du minimera kostnaderna och hantera utgifterna effektivt - oavsett var du befinner dig. Det innebär att du alltid har kontroll över din budget och kan fatta beslut baserade på aktuell information.

Anpassat arbetsflöde

Vi erbjuder en skräddarsydd arbetsflödeslösning som passar din organisations behov. Vårt system anpassar allt från registrering till redovisning, vilket gör utläggshanteringen mer effektiv och problemfri. Du behöver inte ändra dina befintliga processer - vi anpassar oss till dig.

Flexibelt godkännandeflöde

Vårt flexibla godkännandeflöde kan anpassas till din organisations struktur. Oavsett om du är på resande fot och använder din mobil eller sitter på kontoret med din dator, kan du snabbt och enkelt godkänna utlägg. Detta säkerställer att medarbetarna godkänner snabbt och att inga uppgifter missas.

Integrationsfärdiga data

Vår tjänst tillhandahåller data som är redo att integreras med era befintliga ERP- eller lönesystem, vilket effektivt effektiviserar era finansiella processer. Kompatibiliteten innebär att du inte behöver göra om din nuvarande IT-infrastruktur - vår lösning är utformad för att smidigt passa in i din befintliga systeminställning.

Gratis demo

Få en personlig och icke-bindande demo av Acubiz

På 30 minuter får du reda på hur Acubiz kan optimera din kostnadshantering och hur det kommer att gynna ditt företag.

Samarbete mellan avdelningar

Anställd

Få förenklad utläggshantering med bekväm mobil åtkomst, vilket leder till snabbare ersättningar och mindre pappersarbete. Den ökade flexibiliteten gör att medarbetarna kan hantera utlägg när de är på språng, vilket främjar noggrannhet och minskar antalet fel. Ett användarvänligt gränssnitt effektiviserar uppgifterna, sparar tid och ger insyn i utläggens status. Med löpande betalningar till/från banken kan den anställde få tillbaka pengarna inom några dagar

Godkännande

Acubiz effektiviserar godkännandeprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning för godkännarna. Automatisering minimerar manuella uppgifter och minskar risken för fel. Mobilt godkännande ger flexibilitet, medan revision support hjälper till med ansvarsskyldighet.

Finansavdelningen

Realtidsåtkomst till data stöder välgrundade beslut och efterlevnad av policyer säkerställer efterlevnad. Plattformen tillhandahåller även analyser, verifieringskedjor och ett papperslöst arbetssätt, vilket ökar effektiviteten, transparensen och noggrannheten i den finansiella verksamheten.

Ledning

Acubiz anpassar sig sömlöst till ditt företags tillväxt och säkerställer effektiv kostnadshantering i alla skalor. Med data och analyser i realtid möjliggörs strategiskt beslutsfattande och betydande kostnadsbesparingar. Denna optimering möjliggör resursallokering i linje med ditt företags strategiska prioriteringar

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

"Acubiz är helt klart ett av de system som har varit enklast att implementera och det är också det system som ger störst nytta för hela organisationen."

Henriette Bjerg Persson
Chef för administration och service, Alm. Brand

En grön strategi för effektiv hantering av utlägg

Effektivisera kostnaderna och bevara naturen

Utläggshantering är inte bara bra för ditt eget företag, det är också bra för miljön.
Genom att anamma digitala processer och minska behovet av pappersarbete hjälper du till att bevara naturen och skapa en mer hållbar framtid. Gör din utläggshantering papperslös och spara tid samtidigt som du bidrar till en grönare planet.

Med möjligheten att ta bilder på kvitton, fylla i informationen och skicka in utlägg utan ansträngning får du ersättning snabbare samtidigt som du alltid har realtidsinformation om dina utlägg.