Sök
Stäng denna sökruta.

Acubiz Partnerskap

Enkel, digital och automatisk utläggshantering för dina kunder. Vi har ingått samarbetsavtal med flera redovisningsbyråer, revisorer, systemleverantörer och många fler. Är ni näst på tur?

Upptäck fördelarna

Förmåner för partner

Öka kundvärdet

Ge dina kunder mer värde med en automatiserad process för hantering av utlägg.

Vit etikett Solution

Få en White Label-lösning med Acubiz-funktionalitet - med ditt eget varumärke.

En betrodd rådgivare

Bli en betrodd rådgivare för ett trovärdigt varumärke med gedigen erfarenhet sedan 1997.

Fördelar för kunden

Digital hantering av utlägg

Effektiv och digital hantering av alla typer av medarbetarinitierade utlägg. Gör det enkelt med Acubiz.

80% Mindre administration

Översikt och insikt i utgiftsmönster och bättre kontroll av efterlevnaden av företagets policyer.

Global räckvidd

Acubiz har en bred räckvidd med nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag.

Mer än resekostnadsrapporter

Effektiva processer för företagskortsinköp, utlägg, milersättning, fakturor och mycket mer.

Användarvänligt gränssnitt

En enkel och användarvänlig gränssnittsdesign leder till effektiva arbetsflöden och nöjda medarbetare.

Säker datahantering

Datasäkerhet är högsta prioritet för oss och vi kvalificerar oss för relevanta certifieringar inom vårt expertområde.

Låt oss alla göra det vi är bäst på och uppnå stor kundframgång

Som partner kommer du att få

Utbildning i Acubiz

Förmånliga villkor

Support för introduktion

Sales och marknadsföringsstöd

Ett partneravtal för din organisation

Modellen för remittering

Med ett referral partnership-avtal kommer du att hänvisa leads till oss, Visma Acubiz. Vi tar ansvar för försäljning, implementering och support av kunden. Du får en kick-back på första årets abonnemang/rörelseintäkter.

Referral Partnership-avtalet är därför perfekt för dig som inte vill ta hand om hela försäljnings- och implementeringsprocessen själv.

Återförsäljarmodellen

Med ett återförsäljaravtal tar du ett större ägandeskap i relationen med kunden. Du köper våra tjänster och ansvarar för prissättning mot kund, försäljning, implementering och support.

Vi ansvarar för utbildning och fortbildning för dig som partner. Det är möjligt att få mer hjälp av oss för t.ex. implementeringsprocessen - det kan läggas till i avtalet om det behövs.

Våra partners

Amesto Solutions

Amesto Solutions arbetar för att göra sina kunder mer lönsamma genom att effektivisera affärsprocesser med hjälp av teknologi. De tillhandahåller solutions, rådgivning och tjänster inom t.ex. ERP, CRM, HRM, AI och Business Intelligence.
danske andelskassers bank

Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank är en finansiell institution med historiska rötter i lokalsamhället. Samarbetet mellan Danske Andelskassers Bank och Visma Acubiz innebär att andelsbankens företagskunder nu får enkel tillgång till Acubiz utläggshantering solutions. Genom detta samarbete kan Andelskassan minska den administrativa bördan för företag i lokalsamhället.

Djursland Bank

Djursland Bank är en traditionell affärsbank med fokus på personliga relationer och lokala intressen. Genom samarbetet med Visma Acubiz får Djursland Banks företagskunder tillgång till det bästa solutions inom Expense Management. Detta förstärker bankens åtagande att stödja affärsutveckling och effektivitet genom förbättrad hantering av personalkostnader och administration.

Dragsholm Sparekasse

Att välja Dragsholm Sparekasse innebär att du väljer både professionell rådgivning och betydande kontantfördelar för din ekonomi. Med kontor i Asnæs och Kalundborg och huvudkontor i Asnæs Centret är de en lokal stöttepelare som erbjuder värdefull och personlig rådgivning med engagerad omsorg.
Exsitec

Exsitec Danmark

Exsitec Danmark är en av de största Visma-partnerna i Norden och är en heltäckande leverantör av IT-lösningar. Exsitec Danmark hjälper företag att maximera sitt systemlandskap, inklusive Acubiz, och betonar implementeringsprocessen och den efterföljande support, som kan vara avgörande för en framgångsrik användarupplevelse.
EY

EY Netto Källa

EY Net Source arbetar med interimstjänster och outsourcing av ekonomi-, redovisnings- och lönefunktioner. Det blir möjligt för företag att tillföra resurser och kompetenser som effektiviserar affärsprocesser och löser akuta operativa uppgifter.

Finanschefen

Finanschefen erbjuder assistans inom ekonomiska uppgifter såsom redovisning, bokföring, löneadministration, revision och rapportering. Finanschefen frigör tid för kunderna genom att ta hand om de triviala administrativa uppgifterna och skapar därmed utrymme för mer värdefulla uppgifter.

Fiscales

Fiscales erbjuder sina kunder tjänster inom finansiell administration, beskattning och redovisning. Med Acubiz som en del av lösningsportföljen kan Fiscales nu gå ut på marknaden med ett marknadsledande verktyg för att hantera administrativa processer relaterade till alla typer av medarbetarinitierade utgifter.

Hvidbjerg Bank

Hvidbjerg Bank är en traditionell affärsbank som grundades 1912 och som prioriterar personliga relationer och lokala intressen. Genom samarbetet med Visma Acubiz kan Hvidbjerg Bank nu erbjuda sina kunder ett ledande verktyg för att hantera processer relaterade till personalkostnader.

Inforevision

Inforevision är ett revisions- och konsultföretag som hjälper företag inom ett brett spektrum av redovisnings- och personalfrågor. Samtidigt vet de hur man implementerar IT-system och översätter dem till verktyg som support kundernas verksamhet.

Innofaktor

Innofactor är på ett uppdrag! De vill hjälpa sina kunder att lyckas genom att modernisera och digitalisera sin organisation. Det gör de genom att främja nya samarbetsformer, flytta kundens tjänster säkert till molnet och utveckla, förnya och effektivisera deras affärsprocesser med ett datadrivet arbetssätt. Allt med hjälp av Microsofts omfattande ekosystem av Business-to-Business solutions.

Integrerad

Integrata är experter inom Human Ressource Management. De erbjuder ett omfattande utbud av verktyg som gör det möjligt för sina kunder att hantera, förena och förbättra effektiviteten i sina HR-, löne- och personalhanteringsprocesser.
Janne H Konsult

Janne H Konsult

Janne H Consult fungerar som en extern redovisningstjänst för mindre företag som vill lägga ut bokföring, löner och andra administrativa uppgifter på entreprenad. Fokus ligger på effektivisering, där Janne H Consult sätter allt på att optimera arbetsflöden och digitalisera så mycket som möjligt

Jutlander

Jutlander Bank är Danmarks mest personliga och tillgängliga bank. Jutlander och Acubiz har ingått ett samarbete som innebär att Jutlander Banks företagskunder kommer att få enkel tillgång till Acubiz tjänster för utläggshantering. I kombination med Jutlander Banks produkter och tjänster för näringslivet kommer Acubiz att bidra till att minska de administrativa bördorna för företagen.
jyske bank

Jyske Bank

Jyske Bank är ett finansinstitut som grundades 1967 och har sedan dess fokuserat på att ge bästa service och rådgivning till sina kunder, vilket har gjort dem till det näst största danskägda finansinstitutet. Genom partnerskapet mellan Jyske Bank och Visma Acubiz kan kunderna nu få tillgång till en effektiv lösning för utläggshantering.

LOPI

Lokale Pengeinstitutter är en sammanslutning av 46 lokala banker, sparbanker och kooperativa banker i Danmark, Grönland och Färöarna. LOPI och Visma Acubiz har ingått ett partnerskap, vilket innebär att Acubiz - marknadens bästa lösning för hantering av personalutlägg - är tillgänglig för kunderna hos föreningens medlemmar.