Sök
Stäng denna sökruta.

A Solution för alla företag

Lite

Plus

Advanced

Premium

Alla Solutions inkluderar

Specifikationer

Funktionalitet
FunktionerLitePlusAdvancedPremium
Utlägg
Köp av företagskort
Företagets körsträcka
CO2-spårare
Godkännande
Utanför kontoret - godkännande
Ersättning
Fakturahantering
Tidsregistrering
Grundläggande redovisning och dimensioner LitePlusAdvancedPremium
Upp till 3 dimensioner
Mall med standardkonton
Konto uppdelat på 6 konton
Val av skattekod
Advanced redovisning och dimensioner LitePlusAdvancedPremium
Dimensionell uppdelning
4 - 9 dimensioner
Direkt momsredovisning (split- och extrakonton)
Upprätta kreditkort med fakturering
Dimensionskontrollerade konton
Beroenden mellan dimensioner
Live-sökning efter värden i flera dimensioner
Advanced ArbetsflödeLitePlusAdvancedPremium
Företagets policy
Linjegodkännande inklusive auktorisationsgräns
Steg-för-steg-godkännande
Användaren kan välja en alternativ godkännare
Godkännaren kan välja en alternativ godkännare
Obligatoriskt 2:a godkännande
Godkännaren kan redigera
Ytterligare finansiellt godkännande
Godkännande av projekt
Kreditkort integrationLitePlusAdvancedPremium
Integrering av ett kreditkortsformat
Mer än ett kreditkortsformat
Manuell uppladdning av kreditkort
API för kreditkort
Digitala kreditkortskvitton
Grundläggande installation och integrationerLitePlusAdvancedPremium
Automatisk hantering av valutor
Ett språk (DK, NO, SE, FI, DE, UK)
Manuell uppdatering av masterdata
Standard ERP-integration (CSV)
Ytterligare företag/länder
Advanced installation och integrationerLitePlusAdvancedPremium
Dataløn export
Integration med E-conomic
Integration med Dinero
SFTP-åtkomst till Acubiz-servern
D365Fo prenumeration (Essence Solution)
Integration med Ax (Essence Solution)
Löneexport
Automatisk uppdatering av masterdata
Anpassade integrationer CSV, XML (självbetjäning)
OIOUBL - Utgifter och inköp på företagskortet
OIOUBL - Fakturor
Enkel inloggning (SSO)
Enkel inloggning på mobilen (SSOMobile)
One-staff (en användare, flera företag)
Testmiljö
Tidrapport per vecka
Vit etikett
Distribuerad SaaS (Hosting)
Advanced transaktionstyperLitePlusAdvancedPremium
Utläggsrapport
Rekvisition
Förskott
Resekonto Plus
Enhet
Återbetalning av utländsk moms LitePlusAdvancedPremium
VATIT
WAY2VAT
Återbetalning av utländsk moms
Elin Schnedler
Simnomik
TaxBack Int.
Konfigurationer i mobilapp LitePlusAdvancedPremium
OCR
Ytterligare användarkonfigurationer
Användning av lösenord (PIN)
Användning av biometri