Sök
Stäng denna sökruta.

Inköp med företagskort

Gör det enkelt att hantera utlägg från inköp med företagskort. Skippa pappersarbetet och anamma en mer effektiv och problemfri metod för att spåra utlägg.

Hej då personliga utlägg, hej då

Registrering av mobila kvitton

Snabb registrering och hantering av kvitton för inköp med företagskort.

Automatisk transaktion

Datahämtning Kvitton och kreditkortstransaktioner matchas automatiskt.

Automatisk bokföring

Acubiz tillhandahåller redovisningsfärdiga data efter godkännande.

Fördelar med digital registrering och hantering av utlägg med företagskort

Anställd

Njut av frihet och flexibilitet i ditt arbetsliv om ett köp måste ske.

Godkännande

Acubiz effektiviserar godkännandeprocessen, vilket sparar värdefull tid och ansträngning för godkännarna. Automatisering minimerar manuella uppgifter och minskar risken för fel. Mobilt godkännande ger flexibilitet, medan revision support hjälper till med ansvarsskyldighet.

Finansavdelningen

Minns du hur det var att vänta på kvitton? Nu är det slut på det. Acubiz säkerställer löpande registreringar och dokumentation. Undvik att alla registreringar tickar in i slutet av varje månad.

Ledning

Flexibilitet till nytta för ditt företag. Ge dina medarbetare möjlighet att visa ekonomiskt ansvar.

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

Används av många året runt

Årliga korttransaktioner

0 M+

Årliga kassatransaktioner

0 M+

Digital hantering av företagskortsköp

Omvandling av manuella processer till digitala lösningar för företagskortskostnader

En manuell process är ofta tidskrävande och omständlig eftersom efterbearbetningen innebär insamling av dokumentation, inmatning av data, bokföring och verifiering av information. En digitaliserad och automatiserad process minskar den administrativa tiden avsevärt, eftersom många detaljer automatiskt laddas in i systemet och själva arbetsflödet automatiseras.

Med en digital process för företagskortsköp blir även dokumentationen digital, vilket gör det enkelt att återfinna originalkvittot. Överblick ger bättre möjligheter till budgetplanering och kostnadskontroll

Öka effektiviteten med ett strömlinjeformat flöde för företagskortskostnader

Företag har möjlighet att utfärda företagskort till anställda, som sedan kan användas som betalningsmetod för företagsrelaterade utgifter.

När en anställd gör ett inköp i samband med sitt dagliga arbete eller på tjänsteresor, finns det naturligtvis ett efterbehandlingsarbete för att dokumentera kvittot och syftet, godkänna, verifiera, redovisa och registrera utgiften. Allt detta sker digitalt och automatiskt med Acubiz, som sömlöst kan integreras med ditt företags kreditkort.

"Det är enkelt, det går snabbt och det är användarvänligt."

Louise Østvand

Teamledare, KAB

Dina frågor. Besvarade.

Vad innebär köp med företagskort?

Inköp med företagskort avser inköp som görs av anställda med hjälp av ett kreditkort som utfärdats av företaget. Det kan användas för kostnader i samband med affärsresor, inköp och andra företagsrelaterade transaktioner.

Med hjälp av modern teknik kan medarbetare digitalt registrera elektroniska kvitton och andra tillhörande utgifter kopplade till inköp som gjorts med ett företagskort. Den digitala registreringen förenklar redovisning och rapportering.

Fördelarna med digital hantering är bland annat tidsbesparingar, noggrannhet och minskat administrativt arbete. Det gör livet enklare för både medarbetare och ekonomiavdelning.