Sök
Stäng denna sökruta.

Förenkla företagets policyer

Enkel efterlevnad av regler och kostnadsriktlinjer. Förser företag med de bästa verktygen för efterlevnad av policyer.

Hej då regelbrytare, hej till

Tillgänglighet och öppenhet

Regler och riktlinjer blir synliga och tydliga i det dagliga arbetet.

Kvalificerad kontroll

Definiera stickprovskontroller och spara tid genom att inte granska varje utgift.

Definiera kriterier efter behov

Upprätta beloppsgränser och dokumentationskrav.

Finansiell kontroll och processer med lätthet

Definiera och förfina kvalitetskontrollen efter behov

Med Acubiz företagspolicyfunktion blir ekonomiprocesserna för kontroll av personalkostnader en barnlek. Ni har möjlighet att genomföra stickprov på olika transaktioner eller på oförutsägbara och storskaliga kostnadstyper. Detta sparar tid för företaget och gör det enkelt att göra kvalificerade kontroller.

man sitter i soffa med sin telefon
Kollegor som pratar i mötesrummet

Förbättrad kostnadskontroll genom RPA: Stärka efterlevnaden av företagets policy

Genom att använda Robotic Process Automation (RPA) blir det lättare att kontrollera utgifterna. Tekniken skapar transparens, vilket bidrar till att reglera beteendet i en positiv riktning när det gäller utgifter.

Kontrollera beloppsgränser för enskilda medarbetare, grupper av medarbetare eller utläggskonton - även över olika länder. Exempelvis kan en viss anställd få ett meddelande när den personen överskrider ett visst utläggsbelopp.

Den anställde uppmanas sedan att motivera transaktionen. Det är också ett alternativ att dirigera transaktioner med policyöverträdelser för kontroll av finansavdelningarna.

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

Fördelarna med Acubiz företagspolicyer

tar bild av kvitto med kaffe på bordet

Anställd

De anställda får ett meddelande om de bryter mot företagets riktlinjer och de måste lägga till en kommentar till transaktionen. På så sätt kan du reglera och verifiera dina medarbetares transaktioner - och ekonomiavdelningen får en bättre överblick över sambandet mellan utgifter och kostnader.
ledningssamtal

Finance Avdelning

Genom att utnyttja hanteringen av företagets policyer kan finansavdelningen optimera kostnadshanteringen och skapa en mer kontrollerad och effektiv finansiell miljö inom organisationen.

"Det var en riktigt bra implementeringsprocess, där vi klargjorde våra behov och de togs om hand."

Nina Hjorthmose

Senior Consultant in redovisning, BDO

Dina frågor. Besvarade.

Hur hjälper Acubiz till att genomdriva företagets policyer?

Med Acubiz kan du göra regler och riktlinjer mer synliga och tydliga för medarbetarna i deras dagliga arbete. Dessutom möjliggör vi kvalificerade kontroller, inklusive slumpmässiga stickprovskontroller, så att du inte behöver granska varje enskild utgift. Du kan också sätta gränser och dokumentationskrav för att säkerställa efterlevnad av företagets policyer.

RPA står för Robotic Process Automation och syftar på användningen av programvarurobotar för att automatisera repetitiva uppgifter och processer. Vi använder det för att skapa transparens i finansiella transaktioner. Du kan till exempel definiera och genomdriva gränser och dokumentationskrav, samt övervaka om anställda bryter mot företagets policyer. Om överträdelser sker kan RPA utlösa meddelanden eller dirigera transaktioner för ytterligare granskning på finansavdelningen. Detta stärker efterlevnaden av företagets policyer och minskar risken för fel och bedrägerier.