Sök
Stäng denna sökruta.

Förenkla och digitalisera reseersättningar

Alla verksamheter kan inte bedrivas online. Digital hantering av reseersättningar gör det enkelt och mobilt.

Ersättningar var du än befinner dig. Låt oss visa dig hur.

Hej då tidskrävande process, hej då

Mobil registrering

En effektiv och digital process för hantering av utsläppsrätter.

Efterlevnad av nationella räntor

Håll dig uppdaterad om nationella priser - alltid.

Redo för integration

Enkel import av ERP-system med relevant datainmatning.

Betrodda av nästan 300 000 användare i 52 länder och nära 1 000 företag

Hur det fungerar

Registrera dig för utsläppsrätter med lätthet

1. Ange resans längd

Lägg till relevant reseinformation som varaktighet och destination.

2. Lägg till måltider

Välj de måltider som behövs för dagliga resor.

3. Skicka in för godkännande

Registreringen av ersättningen kommer att läggas till i godkännandeflödet och skickas för slutlig behandling.

Används av många året runt

Årliga transaktioner avseende dagtraktamenten

0 +

Vår enkla väg till exakthet

kvinna sitter med telefon

Ersättningar: Hur och när?

Arbetsgivaren kan välja att betala ut en skattefri reseersättning för att täcka kostnader för logi, mat och andra inköp som uppstår för de anställda när de reser i tjänsten.

Vissa villkor måste uppfyllas för att reseersättningar ska gälla:

Nationella priser är alltid uppdaterade

Anställda kan registrera sin ersättning i Acubiz i full överensstämmelse med nationella skattesatser. Vi håller koll på skattesatserna - och uppdaterar dem regelbundet - vilket säkerställer att återbetalningen av den skattefria ersättningen är korrekt.

bild av kvitto med smartphone

"Som ekonom och IT director älskar jag när användarnöjdheten är riktigt hög."

Päivi Karjalainen

Finansdirektör, HY+

Dina frågor. Besvarade.

Vad är utsläppsrätter?

Ersättning är en summa pengar som arbetsgivaren betalar ut till de anställda för att täcka utgifter i samband med tjänsteresor, inklusive logi och måltider. Andra exempel är semesterersättning och milersättning.

En anställd kan begära ersättning för tjänsteresor om resan är affärsrelaterad, varar mer än 24 timmar och inkluderar minst en övernattning. Dessa villkor måste vara uppfyllda.
Registrera dina traktamenten genom att ange resans längd och destination, välj nödvändiga måltider och skicka in registreringen för godkännande. Allt detta kan du enkelt göra via din telefon när du är på språng.