Sök
Stäng denna sökruta.

Integritetspolicy

Version OKTOBER 2023

Innehållsförteckning

Inledning

Acubiz integritetspolicy gäller när vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi behandlar om dig. Integritetspolicyn syftar också till att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi skyddar, lagrar, exporterar och raderar dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Personuppgifter är all information som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig.

Vi samlar vanligtvis in och behandlar följande typer av allmänna personuppgifter:

 • Grundläggande personuppgifter såsom namn, adress, användarnamn, företagsnamn, e-post och demografisk information.
 • Användar- och webbtrafikdata, dvs. ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen).
 • Finansiell information såsom fakturainformation.
 • Innehåll som du har laddat upp eller tillhandahållit Acubiz, såsom bilder, kommentarer, artiklar eller videor.
 • Statistik som visar hur användare av våra webbplatser interagerar med varje sida och innehåll.
 • Information som lämnas i samband med jobbansökningar.

Hur samlar vi in personuppgifter?

När du använder våra webbplatser samlar vi in och behandlar ett antal personuppgifter om dig. Detta sker till exempel när du använder våra webbplatser i allmänhet, om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller fyller i enkäter, i samband med annan användning av tjänster, om du skickar oss ditt CV i samband med jobbansökningar eller när du kontaktar oss.

Vi använder cookies och andra spårningsverktyg på våra webbplatser. På så sätt samlar vi in information om dig både när du använder våra webbplatser och när du interagerar med oss via e-post.

I vissa fall samlar vi även in information om dig från andra källor. Dessa källor kan t.ex. vara tredje part, våra marknadsföringspartner, offentliga källor eller via sociala medier.

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

Köp och leverans:

 • Orderhantering och fakturering.
 • Leverans av tjänster såsom webbseminarier, rapporter, e-böcker, vitböcker etc.
 • Leverans av erbjudanden om produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.
 • Skapande av användare för våra tjänster

Support och förbättringar:

 • Förbättra och utveckla kvaliteten, funktionaliteten och användarupplevelsen av våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • Tillhandahållande av kund support i samband med våra produkter och tjänster.
 • Underlättande av användarforum och online-hjälpcenter för att utbilda och möjliggöra interaktion mellan användare och Acubiz.

Marknadsföring:

 • Bearbeta och skicka marknadsföringsinnehåll baserat på preferenser.
 • Skapa intresseprofiler för att marknadsföra relevanta produkter och tjänster, tillhandahålla anpassad marknadsföring för dig, förbättra din användarupplevelse av våra tjänster/webbplatser och leverera produkter som våra kunder är nöjda med.
 • Identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig.
 • Tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. skicka ett nyhetsbrev eller kontakta dig på begäran.
 • Användning av informationen för att optimera våra tjänster och vårt innehåll.
 • Användning av din e-postadress för marknadsföringsändamål om du har gett ditt samtycke enligt nationella marknadsföringslagar. Om du har gett ditt samtycke har du alltid möjlighet att välja bort marknadsföring enligt beskrivningen nedan i avsnittet "Särskilda regler för att välja bort marknadsföringskommunikation och användning av cookies".

Cookies:

 • Optimera användarupplevelsen för varje användare
 • Optimering av våra produkter, tjänster och webbplatser.
 • Riktad marknadsföring

Rekrytering:

 • Behandling av jobbansökningar i samband med rekryteringsprocesser.
 • Utvärdering av inlämnad dokumentation.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Acubiz behandlar personuppgifter med stöd av följande rättsliga grund:

Fullgörande av ett avtal eller åtgärder som vidtas innan ett avtal ingås, i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR

Vissa personuppgifter behandlas i samband med åtgärder som vidtas på din begäran, innan ett rättsligt bindande avtal ingås med dig. Till exempel när du ansöker om ett jobb hos Acubiz. Här kommer behandlingen av ditt CV, ansökan och referensinformation att vara nödvändig för att Acubiz ska kunna behandla ansökningar innan ett anställningsavtal ingås.

I vissa fall behandlar Acubiz även personuppgifter i enlighet med artikel 6 b i GDPR när vi tar emot förfrågningar från potentiella kunder och i detta sammanhang behöver behandla uppgifter innan ett rättsligt bindande avtal ingås.

Acubiz behandlar även personuppgifter i samband med köp och leverans av tjänster som beställs via våra webbplatser.

Ditt samtycke som avses i artikel 6.1 a i GDPR

Acubiz kan även komma att behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke om du har lämnat sådant samtycke i samband med exempelvis användning av cookies och andra spårningsverktyg, prenumeration på nyhetsbrev eller i samband med andra förfrågningar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Berättigat intresse enligt artikel 6.1 f i den allmänna dataskyddsförordningen

Acubiz har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter när de behandlas för säkerhets-, support och förbättringsändamål, eller när du agerar som kundkontakt/lead för våra befintliga kunder, inklusive i samband med kund support.

När du interagerar med Acubiz, till exempel genom att besöka Acubiz webbplatser, ladda ner rapporter, e-böcker, vitböcker, delta i webbseminarier eller som en del av att använda Acubiz tjänster, kommer Acubiz att behandla dina personuppgifter baserat på vårt legitima intresse.

Acubiz använder dina personuppgifter för att leverera relevant innehåll till dig genom direktmarknadsföring på sociala medieplattformar, e-post, webbplatser eller genom en Acubiz-tjänst baserat på dina preferenser. Detta görs genom tekniker som cookies och kallas profilering. Acubiz kommer också att kunna kombinera denna information med eventuella befintliga kundrelationer som Acubiz kan ha med ditt företag.

Det berättigade intresset i detta sammanhang är att förse dig med korrekt innehåll, kunna registrera deltagare, bedriva marknadsföring och hantera dina förfrågningar.

Hur delas dina personuppgifter och i vilken utsträckning använder vi underleverantörer?

Uppgifter om din användning av våra webbplatser, vilka annonser du får och eventuellt klickar på, geografisk plats, demografisk segmentering etc., som samlas in genom användning av cookies, kan komma att lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i vår cookie-deklaration och utlämnande sker endast om du har samtyckt till de aktuella kakorna.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar uppgifterna uteslutande för vår räkning och får inte använda dem för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post, etc., kommer endast att ske om du samtycker till det. Vid användning av underleverantörer ser Acubiz till att ingå nödvändiga avtal med dessa underleverantörer för att skydda dina personuppgifter och för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder.

Du kan alltid begära en mer detaljerad översikt från Acubiz över våra underleverantörer och möjliga överföringsbaser genom att kontakta oss (se kontaktuppgifter i det sista avsnittet i denna sekretesspolicy).

Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras endast under den period som är tillåten enligt lag och så länge som det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsförpliktelser, och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas art och anledningen till lagringen. Därför kan dina personuppgifter omfattas av olika lagringspolicyer baserat på typen av uppgifter och syftet med att samla in dem. Vi har fastställt interna riktlinjer för lagring av alla kategorier av personuppgifter. Dessa är fastställda i förhållande till våra skyldigheter enligt tillämplig lag, inklusive dokumentations- och revisionskrav.

För ytterligare information om radering, vänligen kontakta Acubiz (se kontaktuppgifter i sista avsnittet).

AcuBot

AcuBot är en chattbot utvecklad av Visma Acubiz, som använder generativ AI för att besvara användarförfrågningar om Acubiz. AcuBot är endast till för allmänna frågor om Acubiz produkter och tjänster, varför användare inte ska ange vare sig allmänna eller känsliga personuppgifter i chatten.

AcuBot är utbildad och testad av Visma Acubiz och genererar svar baserade på innehåll från Acubiz webbplats och Acubiz Help Center. Det måste dock understrykas att AcuBots råd och vägledning endast är avsedda i informationssyfte. Det är inte en ersättning för professionell rådgivning och användare uppmanas att söka lämplig rådgivning när det är relevant.

Om AcuBot inte kan ge ett användbart svar på användarens fråga, har användaren möjlighet att skapa en biljett med Acubiz Support. När ett ärende skapas via AcuBot samlas användarens namn, e-postadress och beskrivning av förfrågan in för support ändamål.

Visma Acubiz förbehåller sig rätten att inte vara bunden av den information som genereras av AcuBot.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörig persons kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsreglerna har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av dina uppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och, i vissa fall, att få en kopia av dina personuppgifter. Om de uppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du också rätt att få dem rättade (korrigerade). I undantagsfall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår generella radering inträffar. Om du så önskar har du också rätt att i vissa fall få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Du kan kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan, om du vill klaga eller om du har några andra frågor om vår integritetspolicy. Vänligen kontakta : [email protected].

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten. Se mer på www.datatilsynet.dk.

Särskilt om att välja bort marknadsföringskommunikation och användning av cookies

Du har möjlighet att välja bort marknadsföring och profilering från Acubiz genom att antingen

 • Följ anvisningarna i det aktuella meddelandet
 • Ändra preferenser under relevant redigeringsavsnitt om du har en användarprofil med Acubiz
 • Kontakta oss via e-post: [email protected]

Du har också alltid möjlighet att välja till/från cookies på en viss webbplats via vår cookie-banner och vårt cookie-meddelande.

Observera att även om du väljer bort att ta emot marknadsföringskommunikation kan du fortfarande få administrativ kommunikation från Acubiz, till exempel orderbekräftelser och kommunikation som är nödvändig för att hantera ditt konto eller de tjänster som tillhandahålls.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår praxis kan vi också meddela dig på annat sätt. Det kan vara genom att skicka ett e-postmeddelande eller publicera ett meddelande på vår webbplats eller på våra sociala mediekanaler innan ändringarna träder i kraft.

Denna sekretesspolicy ses över minst en gång om året, och ändringar godkänns av Acubiz ledning och Data Protection Manager (Vivi Sejrsen – [email protected]).

Senast uppdaterad: 2023-10-25.

Utgivare och kontaktuppgifter

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Visma Acubiz A/S

Gærtorvet 1-5

1799 København V, Danmark

Företagets registreringsnummer (CVR): DK20950587

Telefon: +45 70 214 215

E-post: [email protected]