Søgning
Luk dette søgefelt.

Factoring

Indhold

Hvad er factoring eller fakturabelåning?

Factoring eller fakturabelåning er en form for debitorfinansiering, der adskiller sig fra traditionelle former for finansiering (som banklån eller kassekredit).

Det er et begreb, der bruges, når en virksomhed sælger sin tilgodehavende gæld til et factoringselskab eller finansieringsselskab som tredjepart.

Formålet er at få hurtig adgang til likvide midler.

Du kan håndtere elektroniske fakturaer automatisk med Acubiz

Med automatiserede og digitale fakturahåndteringkan du optimere din virksomheds processer inden for Expense Management, hvilket er med til at effektivisere din rykkerprocedure med factoring.

Hvordan virker factoring?

Når en virksomhed skal ansætte nyt personale, investere i produktudvikling og markedsføring eller betale leverandører, kan det være vanskeligt, hvis der er en dårlig likviditet.

Det betyder også, at der er en ekstra part, der skal betales for denne service. Det er det værd for mange virksomheder, da factoringselskabet overtager opkrævningen fra debitorerne og eventuelt inkassoprocessen.

Dermed sparer virksomheden tid og ressourcer, da det administrative arbejde formindskes.

Typisk fungerer factoring på den måde, at en virksomhed overdrager information om sine tilgodehavender til et factoringselskab. Selskabet overtager derefter al administration omkring fakturaerne.

Her er et typisk eksempel:

  • Levering: Du leverer din vare eller service til kunden og fremsender en faktura til factoringselskabet.
  • Udbetaling: Factoringselskabet udbetaler en procentdel (typisk omkring 80 %) af fakturabeløbet til dig.
  • Kundebetaling: Din kunde betaler direkte til factoringselskabet. Resterende provenu (det beløb, du har lånt) udbetales til dig.

Det er også typisk factoringselskabet, der står for rykkerprocedurer, eventuel inkassoproces og inddrivelse af eventuelt udbetalt krav.

Fakturabelåning giver din virksomhed mere likviditet

Når en virksomhed skal ansætte nyt personale, investere i produktudvikling og markedsføring eller betale leverandører, kan det være vanskeligt, hvis der er en dårlig likviditet.

Det kan med andre ord være svært at holde driften i gang, hvis ikke der er likviditet til at betale udgifter og gældsforpligtelser.

Med fakturabelåning “belåner” en virksomhed sine fakturaer med 80 % og får altså 80 % af fakturabeløbene udbetalt med det samme af factoringselskabet. Det betyder, at virksomheden ikke behøver at vente helt indtil betalingsfristen for fakturaerne, før de har likviditet til produktudvikling og lignende.

En factoringaftale gør det derfor muligt for virksomheder at styrke likviditeten, mindske risikoen for dårlige betalere og reducere tid på administration. 

Mindre kontrol… men mere stabil og forudsigelig likviditet

Der er flere fordele ved factoring, der kan gavne virksomheder.

Men der findes også ulemper såsom den tabte fortjeneste, som virksomheden har skullet betale for factoring-ydelsen. Eller det faktum, at en virksomhed overlader en del af sin styring af debitorer og betalinger til et factoringselskab.

Det betyder, at virksomheden har mindre kontrol med sit debitorbogholderi.

Dog er den manglende kontrol ikke nødvendigvis en ulempe, for det kan være en kæmpe fordel at frigive tid og ressourcer til andre vigtige opgaver, der gavner virksomheden. De specialiserede medarbejdere i et factoringselskab kan også hurtigere og mere pålideligt sikre inddrivelse af betalinger fra debitorerne – og det kan resultere i en mere stabil og forudsigelig likviditet.

Ofte fordelagtigt for virksomheder, der handler med B2B

Det er ofte virksomheder med lange betalingsfrister, og virksomheder, som handler med B2B (Business to Business), der kan drage fordel af fakturabelåning. Eller virksomheder med mange kunder og/eller mange fakturaer.

Det kan også være fordelagtigt for små virksomheder, fordi det styrker likviditeten og reducerer tiden brugt på administration. Resultatet af det er, at de kan få frigivet mere tid til andre vigtige arbejdsopgaver.

Vælg IKKE en factoringaftale, hvis du er en virksomhed med:

  • Webshop
  • Få kunder
  • B2C-kunder (Business to Consumer)
  • Aconto- eller abonnementssalg
  • Årlig omsætning under 1,5 million kroner

 

… ellers bliver det for dyrt, fordi du både skal betale et opstartsgebyr, en finansieringsrente (procentsats af fakturaerne) og administrationsgebyr til factoringselskabet, fordi de varetager opkrævning af både penge, inkasso og lignende.

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære om, hvordan du opnår en effektiv fakturahåndtering, kan du læse, hvordan du får et automatisk og digitalt workflow til at håndtere omkostningsfakturaer i virksomheden.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er factoring?
Factoring (også kaldet fakturabelåning) er en form for debitorfinansiering, hvor en virksomhed sælger sine tilgodehavende gæld til et såkaldt factoringselskab for at få hurtig adgang til likvide midler.
Factoring koster som regel følgende: et opstartsgebyr, en finansieringsrente, som udgør en procentsats af fakturaen og et administrationsgebyr til factoringselskabet, så de kan varetage opkrævning af penge, inkasso mm. 

Flere ord