Søgning
Luk dette søgefelt.

Ferieloven

Indhold

Hvad er ferieloven?

Ferieloven giver lønmodtagere ret til fem ugers ferie om året (eller 25 feriedage), der optjenes i det såkaldte ferieår, som er i perioden 1. september til 31. august i det følgende år.

Du kan registrere fravær og ferie digitalt med Acubiz

Med Acubiz kan du registrere ferie og fravær på din mobiltelefon med blot et par klik. Det sikrer større effektivitet og nøjagtighed til gavn for hele virksomheden.

Ferien, der optjenes i ferieåret, kan afvikles i ferieafholdelsesåret. Det starter samtidig med ferieåret 1. september, men løber helt ind til 31. december i det følgende år.

Loven gælder for lønmodtagere, der retter sig efter en arbejdsgiver. 

Selvstændige erhvervsdrivende eller personer, der har indflydelse på den virksomhed, de arbejder i, er for eksempel ikke selv omfattet af ferielovens regler. Derudover gælder loven som udgangspunkt kun for lønmodtagere, der arbejder i Danmark.

Hvad står der i ferieloven?

Først og fremmest fastslår loven, at alle lønmodtagere i Danmark har ret til at holde fem ugers ferie om året – svarende til 25 feriedage. 

En medarbejder optjener sine betalte feriedage med 2,08 dage pr. måned. Det betyder, at vedkommende kan holde to dages ferie efter en ansættelse på én måned, som arbejdsgiveren skal honorere for ifølge ferieloven.

Det betyder ikke noget, om medarbejderen arbejder fuldtid eller deltid.

Samtidighedsferie - ny ferielov i 2020

I september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den gør det muligt for medarbejdere at holde ferie i takt med, at de optjener den i fremtiden.

Før loven blev ændret, lød det, at man skulle optjene betalt ferie i kalenderåret (1. januar til 31. december), før man kunne få lov til at holde ferie med løn fra 1. maj året efter. Havde man været ude af arbejdsmarkedet i længere tid, eller var man nyuddannet, ville der derfor gå 16 måneder, før man kunne holde ferie med løn.

Det er det, den nye ferielov har ændret på for at følge et EU-direktiv, der skal sikre, at lønmodtagere, der for første gang træder ud eller ind på arbejdsmarkedet, ikke skal vente år og dage på at kunne holde ferie med løn.

Den nye ferielov gør dermed op med princippet om, at man skal optjene retten til at holde betalt ferie i et optjeningsår, før man kan holde ferien i det næstkommende ferieår.

Samtidighedsferieprincip

Nu gælder i stedet det såkaldte samtidighedsferieprincip med, at en lønmodtager kan bruge ferien, så snart vedkommende har tjent den – derfor kaldes det samtidighedsferie. 

I princippet kan lønmodtagere derfor holde 2,08 dages ferie efter hver måned. 

Ferien skal aftales med arbejdsgiveren, hvor tre af de fem tilladte uger skal holdes som hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september. Den nye ferielov giver ret til at holde de fire uger i ferieåret (altså inden 31. august).

Vil du vide mere?

Hvis du vil lære mere om andre ferierelaterede begreber, kan du besøge vores ordbog, Acupedia, og lære mere om ferie diæter og ferieregistrering.

Du kan også læse mere om vores løsning til digital registrering af ferie og fravær på arbejdspladsen. Det mindsker risikoen for fejl og reducerer tidskrævende manuelt arbejde.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvordan fungerer ferieloven?
Ferieloven sikrer, at alle medarbejdere har ret til ferie med feriepenge. Loven fastsætter regler for optjening og afholdelse af ferie, samt for beregning og udbetaling af feriepenge.
Alle ansatte under en arbejdsgiver er omfattet af ferieloven. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller en person, der har indflydelse på den virksomhed, du arbejder for, er du derfor ikke omfattet af ferielovens regler.

Flere ord