Søgning
Luk dette søgefelt.

Omkostninger

Indhold

Hvad er omkostninger?

Omkostninger er de penge, en virksomhed bruger på at udføre eller producere sin hovedaktivitet.

Du kan få et overblik over dine omkostninger digitalt med Acubiz

Med Acubiz-appenkan dustrømline din udgiftsstyring direkte på din mobil, så du får et klart overblik.

Omkostninger kan inddeles i to kategorier: faste omkostninger og variable omkostninger. De to dækker over de samlede omkostninger – og alle virksomheder har begge typer omkostninger.

Faste omkostninger

Faste omkostninger er dem, der knytter sig til virksomhedens drift. Som navnet antyder, ligger de fast hver måned (eller hvert kvartal), og de går også under navnet kapacitetsomkostninger. 

I en virksomhed kan faste omkostninger opdeles i tre typer:

  • Salgsfremmende omkostninger har direkte indflydelse på salget i din virksomhed. Det kan for eksempel være omkostninger til markedsføring. 
  • Kontante kapacitetsomkostninger kan være omkostninger til lønninger, rengøring og husleje og falder samtidig med, at kapaciteten bliver brugt.
  • Afskrivninger dækker over omkostninger til biler, inventar og lignende og falder ikke samtidig med, at kapaciteten bliver brugt.

Variable omkostninger

Hvor faste omkostninger ikke ændrer sig alt afhængig af produktion og service, gør de variable omkostninger til gengæld.

Denne type omkostninger vil variere alt efter salg. Eksempelvis er den mad, du sælger i en restaurant, variable omkostninger. Her vil omkostningerne typisk svinge op og ned, fordi de hænger sammen med antallet af gæster og dermed også, hvor mange råvarer du skal købe ind.

Variable omkostninger er dermed direkte forbundet til en virksomheds produktion og vil stige tilsvarende med en produktionsstigning.

Når dine omkostninger stiger

De fleste vil sige, at det ikke er godt nyt, hvis omkostningerne stiger. I mange tilfælde er det også sandt – eksempelvis hvis prisen på råvarer i en restaurationsvirksomhed stiger.

Stiger de variable omkostninger i en kendt produktionsvirksomhed som eksempelvis LEGO betyder det, at produktionen også stiger. Og det giver naturligt et større salg. I det tilfælde er en stigning i de variable omkostninger gode nyheder for virksomheden.

Bogfør dine omkostninger

Det er lovpligtigt for enhver type virksomhed at udarbejde en opgørelse over indtjeningen i en regnskabsperiode.

Det sker gennem bogføring, som holder styr på alle virksomhedens indtægter og udgifter.

Bogføringen af dine kvitteringer sikrer, at du holder styr på følgende:

  • Resultatopgørelse - dine indtægter og udgifter
  • Balance - dine passiver og aktiver, såsom gæld og værdi.

Vil du vide mere?

Med en app som Acubiz kan du hurtigt og nemt styre dine udgifter med digital bogføring, så du altid har et klart overblik over din virksomheds økonomi.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er omkostninger?
Omkostninger er det penge, det koster en virksomhed at udføre eller producere deres hovedaktivitet.
Finansielle omkostninger er de omkostninger, der opstår som følge af virksomhedens finansiering. Det kan eksempelvis være renter på lån. 
Variable omkostninger er omkostninger, der ændrer sig afhængigt af produktion eller salg. Det kan for eksempel være råvarer til produktion af et produkt.
Faste omkostninger er omkostninger, der er faste hver måned eller hvert kvartal uanset produktion og salg. Det kan for eksempel være husleje eller lønninger til fastansatte medarbejdere.

Flere ord