Søgning
Luk dette søgefelt.

Udlæg

Indhold

Hvad er et udlæg?

Hvis du betaler for noget af egen lomme, som du senere skal have refunderet, er dette et udlæg. Det betyder, at du lægger penge ud for den, som skal afholde udgiften, indtil du har fået pengene retur.

Det hænder ofte i arbejdsregi, men det kan også være, at du lægger penge ud for en ven, hvis vennen har glemt pungen derhjemme.

Du kan styre dine udlæg digitalt og effektivt med Acubiz.

Brug af et digitalt værktøj til at registrere medarbejdernes udgifter på din telefon sparer tid og sikrer den hurtigst mulige refusion.

Hvis en medarbejder har udlæg i forbindelse med sit arbejde, skal det typisk dokumenteres med bilag og godkendes af arbejdsgiveren, før de refunderes til medarbejderen.

Herunder er fire typiske eksempler på virksomhedsrelaterede udlæg:

Morgenmad:  I skiftes en gang imellem til at købe morgenmad til kontoret, og der plejer du at betale med dit private kreditkort, indtil du får beløbet refunderet af din arbejdsgiver.

Kontorartikler: Der er brug for flere kontorartikler, så du køber det og betaler det selv, indtil du får beløbet retur.

Fitness: Din arbejdsplads betaler helt eller delvist dit fitnessabonnement, og dette kører over betalingsservice via din egen konto.

Måltider: Du skal købe frokost til et møde, så det betaler du i første omgang af egen lomme.

Fordele og ulemper ved udlæg

En fordel ved udlæg er, at det ofte kan være hurtigere at erhverve sig det, man mangler i det pågældende øjeblik. Det er derfor nemmere at betale med det samme og tage regnskabet senere. En anden fordel kan være, at det hjælper med at sikre tilgængeligheden af de varer eller den tjeneste, man ønsker, når de er nødvendige.

En ulempe er, at det kan påvirke den enkelte medarbejders privatøkonomi, hvis der er tale om høje beløb. Laver medarbejderen flere udlæg hver måned, er det altså ikke den bedste løsning.

Medarbejderudlæg eller firmakort?

I dag er der flere virksomheder, der gør brug af firmakort. Men det er vigtigt at huske, at et firmakort ikke er det samme som et medarbejderudlæg.

Når en medarbejder bruger et firmakort, er det stadig virksomheden selv, der står for betalingen af dette betalingskort – selvom medarbejderen er bærer og bruger af det.

Ved brug af et firmakort vil en medarbejders privatøkonomi ikke blive overbelastet af forskellige udlæg. Dette vil også medføre et mere reelt overblik over egne udgifter hver måned.

Fra virksomhedens perspektiv er der også flere fordele ved at bruge et firmakort, da virksomheden kan digitalisere og automatisere hele bogføringsprocessen.

Den konkrete forskel på udlæg og firmakort

Ved et medarbejderudlæg lægger medarbejderen ud for at dække en udgift, der er relateret til arbejdet. Virksomheden tilbagebetaler senere beløbet til medarbejderen, hvorfor der ofte skal være dokumentation for udgiften.

Et firmakort er et kreditkort udstedt af en virksomhed. Kortet kan bruges til at betale for arbejdsrelaterede udgifter som rejseudgifter eller kontorartikler. Virksomheden kan typisk se en oversigt over de transaktioner og udgifter, der er foretaget med firmakortet.

Et udlæg kan ofte være en administrativ byrde for virksomheder, hvorimod et firmakort er langt lettere at håndtere.

Vil du vide mere?

Vi arbejder på at gøre udlæg og refusioner lettere for både medarbejdere og virksomheder ved at tilbyde digitale solutions til håndtering af udlæg til dette specifikke formål.

Vi kan hjælpe med at automatisere dokumenthåndtering og bogføring ved at forbinde Acubiz med dit firmakort- og regnskabssystem. Det giver medarbejderne mulighed for at undgå personlige udgifter og samtidig øge effektiviteten ved at gøre forretningsrelaterede betalinger lettere.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er et udlæg?
Et udlæg er en omkostning, som en medarbejder har haft i forbindelse med sit arbejde. Udlægget refunderes af arbejdsgiveren og omfatter typisk ting som indkvartering, transport, telefonregninger osv.

Et medarbejderudlæg opstår, når en medarbejder selv betaler af egen lomme for noget, medarbejderen senere bliver refunderet for. Med andre ord betyder det, at medarbejderen lægger penge ud for arbejdsgiveren, som skal afholde udgiften, indtil medarbejderen får penge tilbage.

Flere ord