Sök
Stäng denna sökruta.

Är du redo för den nya lagen om tidsregistrering?

Den nya lagen om tidsregistrering har antagits och kommer att träda i kraft den 1 juli 2024. Lagen beskriver anställdas rätt till viloperioder och lediga dagar för att skydda dem mot övertidsarbete. Vad innebär den nya lagen för dig som anställd eller chef? Det ska vi försöka svara på.
Arbetskamrater som pratar i köket

Innehåll

Den nya lagen i korthet

Den 1 juli 2024 blir det ett lagkrav för alla danska arbetsgivare att se till att deras anställda registrerar sin arbetstid

Enligt lagen har alla anställda rätt till en begränsning av maximal arbetstid och viloperioder. I synnerhet har anställda rätt till:

  • En genomsnittlig veckoarbetstid på mindre än 48 timmar under en fyramånadersperiod
  • En viloperiod på minst 11 sammanhängande timmar per dag (24 timmar).
  • En ledig dag i veckan

Varför behöver vi en sådan lag?

I juni 2017 lämnade det spanska fackförbundet CCOO in en stämningsansökan mot Deutsche Bank. Facket ansåg att banken borde ha ett system för att registrera de anställdas dagliga arbetstid, eftersom man misstänkte att de anställda arbetade för mycket.

2019 meddelade Europeiska unionens domstol en dom som innebär att medlemsstaterna måste kräva att arbetsgivarna inrättar processer som säkerställer att de anställdas faktiska dagliga arbetstid registreras.

Den nya lagen om tidsregistrering är därför resultatet av EU:s ansträngningar att skydda arbetstagare från övertid.

Vad kommer lagen att innebära för dig som anställd?

Som anställd får du naturligtvis ett visst skydd mot övertid genom att ange dina exakta arbetstider. Men förutom att dina registreringar säkerställer att din arbetsgivare följer lagen, kan tidsregistrering vara användbart i andra sammanhang Tidsregistrering kan hjälpa dig att strukturera och få en överblick över dina arbetsdagar. Det kan också hjälpa dig att identifiera dina arbetsmönster så att du bättre förstår hur du spenderar din tid. Det innebär att du kan optimera din arbetstid för att bli ännu mer effektiv.

Vad kommer lagen att innebära för dig som arbetsgivare?

Som arbetsgivare får du också en bättre överblick. Det blir lättare att se hur personalresurserna används och vem som ansvarar för vilka projekt runt om i organisationen - om ditt tidsregistreringssystem tillåter dig att koppla registreringar till projekt.

Databasen, som kommer att byggas upp genom kontinuerliga inmatningar, kan också ge insikter om den genomsnittliga tid som vissa typer av uppgifter tar - detta är en mycket bra utgångspunkt för projektplanering.

Dessutom kommer lagen att innebära mer transparenta 1:1-samtal, eftersom samtalsämnena kan backas upp av data som säkerställer exakt kommunikation mellan chef och medarbetare.

Krav för tidsregistreringssystemet

Vad ska systemet kunna göra?

Det system som anställda måste använda för tidsregistrering måste vara objektivt, tillförlitligt och tillgängligt. Detta inkluderar att medarbetarna ska kunna få tillgång till information om sina registreringar.

Systemet skall mäta daglig och veckovis arbetstid. Sist men inte minst måste informationen i systemet vara tillgänglig i fem år från det att den matades in.

Vad behöver systemet inte kunna göra?

Som vi nämnde tidigare i blogginlägget har projektbaserad tidrapportering flera fördelar. Så enligt vår mening är det definitivt en bra idé att undersöka möjligheten att skaffa ett tidsregistreringssystem som gör det möjligt att koppla tidsregistrering till aktuella projekt - detta är dock inte ett lagkrav.

Du måste bara se till att skaffa ett system där anställda bara kan och måste registrera sin totala dagliga arbetstid - det finns därför inget krav på att ange tidsperioder eller något annat.

Har ni redan ett system för tidsregistrering?

Tidsregistrering får inte bli en flaskhals för effektiviteten och flödet i ditt företags vardag. Det är därför vi erbjuder tidsregistrering solutions i samarbete med TIMEmSYSTEM, oavsett om syftet är att följa gällande lagstiftning kring anställdas registrering av arbetstid eller om du behöver en lösning som kan hantera kollektivavtal och arbetstidsregler helt automatiskt.

Vill du veta mer?

Vårt mTIME-system ger dig och dina medarbetare en enkel lösning med ett intuitivt användargränssnitt - både för administratörer och enskilda medarbetare. Med möjlighet till automatisk registrering av arbetstid behöver dina medarbetare bara registrera avvikelser från sin normala arbetstid, vilket sparar tid och förenklar processen.

Om du redan är kund hos oss kommer alla uppgifter naturligtvis automatiskt att skickas till ditt lönesystem så att allt samlas på ett ställe.

Kontakta oss för att lära dig mer om mTIME eller genom att boka en kostnadsfri demo i kalendern. Låt oss tillsammans uppnå en mer effektiv och problemfri tidrapportering för ditt företag!

Relaterade artiklar

Ny bokföringslag: Upptäck fördelarna med ett godkänt digitalt bokföringsprogram

Den nya bokföringslagen kräver digital bokföring, vilket ställer särskilda krav på den programvara du använder. Genom att välja ett godkänt digitalt bokföringsprogram säkerställer du efterlevnad, sparar tid och pengar, garanterar en säkerhetskopia av dina register och förbättrar säkerheten för dina finansiella data.

Din bokföring måste vara digital: Den nya bokföringslagen

Bokföringslagen behövde moderniseras för att hålla sig aktuell, vilket ledde till att en ny bokföringslag infördes den 1 juli 2022. Enligt den nya bokföringslagen ska din bokföring vara digital, vilket ställer specifika krav på det bokföringsprogram du använder. Om du sköter din bokföring i Excel är det mycket troligt att du inte kommer att uppfylla den nya lagens krav på digitalisering.

"Hveder" bör fortfarande avnjutas på en ledig dag

Den sista februari i år avskaffades Store Bededag som allmän helgdag 2024 av en majoritet i det danska folketinget. På Visma Acubiz anser vi dock fortfarande att "Hveder" bör avnjutas på en ledig dag.

Visma Acubiz ingår ett strategiskt partnerskap med TIMEmSYSTEM, vilket kommer att lyfta utbudet av solutions för tidsregistrering till nya höjder.

Visma Acubiz och TIMEmSYSTEM presenterar stolt vårt partnerskap mTIME - det ultimata tidsregistreringssystemet som erbjuder både hög funktionalitet och oöverträffad flexibilitet. Effektivisera ditt arbetsflöde med funktioner som automatiserade semesterberäkningar, olika anställningsvillkor support och sömlös ledighetshantering. Säg hejdå till hinder och hej till produktivitet!

Motstridiga åsikter om tidsregistrering 

Medan vissa ser det som en begränsning av flexibiliteten och en form av kontroll och övervakning av de anställda, ser andra det som en nödvändighet för att få insikt i hur företagets resurser utnyttjas och för att möjliggöra mer exakt fakturering. Trots ökade administrativa kostnader och den beteendeförändring som krävs, kan tidrapportering ge chefer och anställda en bättre överblick över arbetstider och arbetsmönster.