Sök
Stäng denna sökruta.

Kundberättelse

Alm. Brand

Alm. Brand uppskattar att ekonomiavdelningen sparar hela två till tre dagar per månad på att slippa det manuella skrivandet.

"Acubiz är helt klart ett av de system som har varit enklast att implementera och det är också det system som har gett störst nytta för hela organisationen. Det beror på att alla använder Acubiz. Det är ett av de enda system vi har där alla anställda är användare. Och det har definitivt varit en framgång. Mina kollegor är verkligen nöjda med Acubiz."

Henriette Bjerg Persson

Chef för administration och service, Alm. Brand

Utmaningen

År 2014 behövde Alm. Brand ett snabbare och mer flexibelt arbetsflöde för sin process för hantering av utlägg. Ekonomiavdelningen fick utlägg för kontroll mycket sent i processen, vilket var en stor utmaning. Den anställde fyllde i ett formulär, bifogade sina kvitton och fick ersättning från ett kassaregister inne på Alm. Brands kontor. Därefter tog ekonomiavdelningen emot utläggen för kontroll. Detta manuella arbetsflöde var problematiskt eftersom utgifterna kontrollerades efter att den anställde hade fått ersättning. På grund av den omständliga processen samlade de anställda också in sina utlägg för att lägga på hög. Detta resulterade i en tung arbetsbörda med manuell maskinskrivning för ekonomiavdelningen.

Resultatet

Alm. Brands medarbetare är glada över Acubiz eftersom de kan hantera sina utgifter digitalt och på resande fot, utan att behöva stå i kö vid kassan. De märker knappt att de betalar ut pengar på uppdrag av Alm. Brand, eftersom det är så enkelt att registrera ett utlägg, få det godkänt och få ersättning. Alm. Brand uppskattar att ekonomiavdelningen sparar hela två till tre dagar per månad på att slippa skriva manuellt. Cheferna på Alm. Brand är också mycket nöjda med Acubiz, eftersom de nu godkänner sina anställdas utgifter digitalt och på språng. Tidigare var cheferna tvungna att fysiskt signera varje utlägg. Detta var tidskrävande och hamnade ofta som en lägre prioriterad uppgift. Acubiz har förändrat synen på detta och arbetsflödet för godkännande är nu snabbt, enkelt och digitalt. Sammantaget har det resulterat i betydande tidsbesparingar, bättre kontroll över godkännandeflödet och enklare kostnadsersättning för anställda.

Om Alm. Varumärke

Alm. Brand är en dansk finanskoncern som grundades redan 1792. Idag täcker de alla sina kunders finansiella behov inom bank, försäkring och pension.

Fler kundberättelser