Søgning
Luk dette søgefelt.

Virksomhedsskat

Indhold

Hvad er virksomhedsskat?

Virksomhedsskat er en skat i din virksomhed. Som virksomhedsejer er du forpligtet til at betale skatten, ligesom medarbejderne betaler skat af deres løn.

Uanset størrelsen på din virksomhed skal du betale en procentdel i skat, så længe du har en omsætning, der overstiger 50.000 kroner om året.

Din virksomhedstype afgør dog, om du skal betale selskabsskat. Et selskab skal i stedet betale selskabsskat. Uanset, er det dog vigtigt, at du har styr på din virksomheds økonomiske bilag og dokumenter, når du skal håndtere og betale skat.

Du kan håndtere elektroniske fakturaer automatisk med Acubiz

Med Acubiz er det nemt at holde styr på bilag. Acubiz strømliner din udlægshåndtering digitalt og sikrer komplet digital dokumentation af alt fra fakturahåndtering til udlægshåndtering.

Hvad er forskellen mellem virksomhedsskat og selskabsskat?

Selskabsskat er forbeholdt statsejede eller offentligt handlede aktieselskaber og partnerskaber. Selskabsskat er relateret til virksomheder som f.eks. personligt ejede virksomheder.

Du kan få mere viden om personligt ejede virksomheder nedenfor.

Tre forskellige typer virksomhedsskat for personligt ejede virksomheder

Hvis du driver en personligt ejet virksomhed, har du tre muligheder for at betale din virksomhedsskat:

  • Personskat
  • Virksomhedsskatteordning
  • Kapitalafkastordning

Den procentdel af skatten, du skal betale, afhænger af den ordning, du vælger.

Personskat

Med personskat betaler du skat på samme måde som privatpersoner. Ligesom med en almindelig lønindtægt vil din virksomheds resultat før renter blive beskattet på lige vilkår med din personlige indkomst.

Procentsatsen af skat udregnes ud fra forskellige forhold. Størrelsen på din indkomst, og om du ejer ejendomme, aktier eller lignende har alt sammen indflydelse på skattesatsen.

Med personskatteordningen har du ikke mulighed for at spare overskuddet i din virksomhed op. Til gengæld får du en enkel og overskuelig beskatningsform.

Som udgangspunkt beskattes personligt ejede virksomheder efter reglerne om personskat. Men du kan vælge at kombinere personskat med tilvalg af virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Virksomhedsskatteordning

Virksomhedsskatteordningen forkortes i mange tilfælde VSO og er en form, mange virksomheder vælger at anvende. Vil du bruge den som beskatningsform i din virksomhed, er dine egne personlige skatteforhold ude af billedet.

Her betaler du 22 % i A-skat af årets indkomst. Du kan samtidig gemme en del af dit overskud uden at betale fuld skat af det, hvilket i så fald er det opsparede overskud.

Du skal dog huske, at det opsparede overskud kun må bruges i din virksomhed – og ikke til privat forbrug. Gør du det, gælder almindelige skatteregler.

Som ved alt andet her i verden er der både fordele og ulemper ved beskatningsformen. Dem bliver du klogere på her.

Fordele ved virksomhedsskatteordningen

  • Du kan gemme overskud uden at betale fuld skat – i stedet kan du dække et underskud ind med dit overskud, hvis du oplever at have et trangt økonomisk år.
  • Du kan geninvestere dine penge og skabe yderligere udvikling og vækst i din virksomhed.
  • Du vil få bedre likviditet takket være de skattemæssige gevinster og udskydelse af beskatning – du betaler 22 % i skat af det opsparede overskud.

Ulemper ved virksomhedsskatteordningen

  • Du kommer til at betale mange penge af det opsparede overskud, hvis du på et tidspunkt ønsker at ændre beskatningsform. I det tilfælde vil overskuddet blive betragtet som din private formue – og så skal du betale personlig skat af hele beløbet.
  • Du skal opfylde strenge krav til bogholderi, så det er en god idé at alliere dig med en skarp revisor.

Kapitalafkastordning

Kapitalafkastordningen er i nogle virksomheders øjne en forenklet version af virksomhedsskatteordningen, og den er derfor et godt alternativ hertil. Ved denne ordning er kravene til bogføring ikke så strenge, som med virksomhedsskatteordningen.

Med beskatningsformen kan du vælge at beskatte en del af virksomhedsindkomsten som kapitalindkomst (indkomst fra renter og aktier). Det betyder, at du undgår at betale AM-bidrag, ligesom du kan fratrække din virksomheds renteudgifter.

Det giver dig i sidste ende en besparelse.

Vil du vide mere?

Med Acubiz kan du holde styr på alle dine kvitteringer på ét sted. Det giver dig et bedre overblik over din økonomi og dermed også din virksomhedsskat.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvornår skal man betale virksomhedsskat?
Du skal betale virksomhedsskat, hvis du driver en personligt ejet virksomhed med en årlig omsætning på mere end 50.000 kroner.
Selskabsskatten er 22% af virksomhedens skattepligtige indkomst. Skatten beregnes ud fra virksomhedens overskud, ikke omsætning.
Virksomhedsskat er den skat, du skal betale, hvis du driver en personligt ejet virksomhed med en årlig omsætning på mere end 50.000 kroner.

Flere ord