Søgning
Luk dette søgefelt.

Selskabsskat

Indhold

Hvad er selskabsskat?

Selskabsskat er den skat, virksomheder betaler. Ligesom du som privatperson skal betale personskat af din indtjening (løn, dagpenge, SU og lignende), skal du som selskabsejer betale selskabsskat af dit selskabs overskud.

Derfor er det vigtigt at holde styr på din virksomheds økonomi med korrekt håndtering af bilag og dokumenter.

Du kan håndtere elektroniske fakturaer automatisk med Acubiz

Selskabskattesystemet fungerer på den måde, at virksomheders selskabsskat regnes ud fra deres overskud. Det betyder også, at en virksomhed kan fradrage forskellige udgifter.

Hvad er forskellen mellem selskabsskat og virksomhedsskat?

I Danmark findes der to forskellige beskatningsformer for virksomheder. Selskabsskat er den ene, og virksomhedsskat er den anden.

Mens virksomhedsskat er den skattetype, som personligt ejede virksomheder (eksempelvis enkeltmandsvirksomheder) betaler, er selskabsskat forbeholdt selskaber. Det kan være:

Det kan være:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Brugsforeninger
  • Institutioner
  • Fonde
  • Sparekasser
  • Investeringsforeninger og øvrige foreninger

Hvornår skal dit selskab betale selskabsskat?

Ifølge skattelovgivningen skal dit selskab betale selskabsskat af overskuddet, hvis den har en af de ovenstående selskabsformer. Men en virksomhed kan enten være skattepligtig som selvstændig eller ikke-selvstændig. De to former afgør, hvilken beskatningsform du skal betale.

Har du ikke-selvstændig skattepligt, er det dig som ejer, der er forpligtet til at betale skat af overskuddet. Er du selvstændig skattepligtig, skal du betale ud fra din virksomheds indtægt.

Som ejer bliver du skattepligtig, så snart du modtager udbytte - og så skal du betale udbytteskat. Du kan finde mere information om dette på Skattestyrelsens hjemmeside (tidligere SKAT).

Har du underskud i din virksomhed, betyder det også, at du ikke skal betale skat. Du betaler udelukkende selskabsskat, hvis dit selskab har genereret et overskud.

Betalingsdatoer for indbetaling af skatten

Med selskabsskat betaler du ikke en procentdel i skat hver måned, som det er tilfældet med personskat.

I stedet indbetaler du skatten to gange om året: 20. marts og 20. november. Du indbetaler skatten aconto forud.

Hvordan betaler du skat i dit selskab?

Du betaler selskabsskat i dit selskab ved at indberette til Skattestyrelsen.

Du får ikke trukket skatten fra din indkomst automatisk. I stedet er du selv ansvarlig for at indberette dit selskabs skat.

Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside via TastSelv Erhverv.

Hvor meget skal dit selskab betale i skat?

Den danske selskabsskat ligger på 22 % af et selskabs overskud.

Staten fastsætter selskabssatsen, og den er faldet løbende gennem det seneste årti. I dag betaler du som selskab en mindre del i selskabsskat end tidligere. I 2013 lå skatten på 25 % sammenlignet med de 22 %, du i dag bliver opkrævet.

Det præcise beløb af skat i et selskab afhænger af det overskud, selskabet genererer i et regnskabsår. Derfor betaler alle selskaber forskellige beløb i selskabsskat.

Eksempel på beregning af selskabsskat:
Hvis dit selskab har haft et overskud på 300.000 kroner i det seneste regnskabsår, skal der trækkes en skat på 22%.

Beregningen ser således ud:

300.000 X 0,22 = 66.000 kroner

Find ud af, om du skal betale selskabsskat:

Hvis du som privatperson ikke har nogen indtjening, hvad enten det er løn, SU, dagpenge eller lignende, har du heller ikke nogen indkomst at betale personskat af. Det samme gælder for dit selskab.

Har du ikke et overskud, har du heller ikke noget at betale selskabsskat af. Men hvordan ved du, om du skal betale selskabsskat? Det finder du først og fremmest ud af ved at få overblik over, om du har et overskud. Ved at beregne forskellen mellem dine indtægter (salg) og omkostninger (lønninger, afskrivninger osv.) kan du få klarhed over dit overskud, hvis du har et.

Som selskab er du forpligtet til at udarbejde et årsregnskab. Overskuddet indgår i rapportens resultatopgørelse.

Har du underskud i et regnskabsår, men overskud i det efterfølgende, kan du modregne de to.

Det betyder, at hvis du eksempelvis har et underskud på 150.000 kroner i et regnskabsår, men overskud på 150.000 kroner i det næste, kan du slippe for at betale skat, fordi du dermed går i 0.

Skattesystemet er sat sammen på denne måde for at gøre det lettere for virksomheder at holde skindet på næsen i nedgangsår.

Vil du vide mere?

Med de rigtige værktøjer ved hånden kan du hurtigt og nemt få et overblik over dine økonomiske dokumenter og bilag. Det er vigtigt, når du skal betale selskabsskat i dit selskab.

Du kan strømline processen fra registrering af bilag til bogføring direkte fra din mobil med Acubiz.

Læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med vores effektive løsninger.

FAQ

Hvad er selskabsskat?
Selskabsskat er en skat, som selskaber betaler baseret på deres indkomst i løbet af et skatteår. Skatten beregnes typisk som en procentdel af selskabets skattepligtige indkomst.
Selskabsskatten i 2023 er 22% af virksomhedens overskud. Regeringen bestemmer satsen.
Virksomheder skal betale selskabsskat forud (aconto) to gange om året: 20. marts og 20. november.
Alle virksomheder, der opererer i Danmark, skal betale selskabsskat.

Flere ord