Søgning
Luk dette søgefelt.

Økonomistyring

Indhold

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring går hånd i hånd med årsregnskabet, hvor det er muligt at se tilbage på det forgangne år og diverse nøgletal hørende dertil. Det kaldes også management accounting.

Med økonomistyring prøver virksomheden derimod at se fremad, forudse økonomien og flytte den i den ønskede retning. Det går ud på at styre økonomien i en bestemt retning ved hjælp af viden fra nøgletal, budgetter og andre værktøjer til at styre virksomhedens finanser, aktiviteter, kapaciteter og likviditet.

Du kan få bogføringsklare data med Acubiz

Med Acubiz kan du få bogføringsklare data til din virksomheds konti og optimere din økonomistyring for at sikre mere markant vækst.

Kort sagt er det en skitsering af, hvordan virksomheden kan optimere sine processer såsom at tjene flere penge, effektivisere omkostninger, sikre en bedre likviditet, omsætte varer hurtigere eller lignende.

Eftersom virksomheder planlægger fremad, bygger økonomistyringen på prognoser (forecasts), budgetter og beregninger. De er alle nogle af grundpillerne og en forudsætning for en succesfuld styring af økonomien.

Økonomistyringens fire nøglebegreber

Der findes fire følgende nøglebegreb og områder, der arbejdes ud fra inden for økonomistyring:

  1. Aktivitetsstyring
  2. Likviditetsstyring
  3. Kapacitetsstyring
  4. Finansstyring

 

Herunder kan du få mere viden om hvert enkelt nøglebegreb.

 

Aktivitetsstyring


Aktivitetsstyring går ud på at matche markeder og produkter. Her skal du forsøge at udnytte markedets muligheder bedst muligt ved at udvælge og udvikle de produkter, ydelser eller services, som giver den største indtjening

Likviditetsstyring


Likviditetsstyring handler om at have overblik over, hvor mange likvide midler virksomheden har at gøre godt med nu og i fremtiden. Du skal også have blik for de likvide midlers anvendelsesmuligheder med henblik på at skabe økonomiske fordele og optimere virksomheden.

Det involverer for eksempel at vurdere virksomhedens kortsigtede økonomiske situation, herunder dens kontantbeholdning, kontantstrøm og gældsforpligtelser.

Kapacitetsstyring


Kapacitetsstyring handler om effektivitetsudnyttelse af ressourcer. Det kan være arbejdskraft, maskiner, faciliteter og meget andet.

Hvor effektivt udnyttes ressourcerne, og hvor kan der optimeres for at nedbringe udgifter og deraf øge fortjenesten? En god kapacitetsstyring er vigtigt, fordi det kan hjælpe med at sikre, at ressourcerne er brugt effektivt. Det viser også, hvorvidt en virksomhed er i stand til at imødekomme efterspørgslen efter produkter eller tjenester.

Finansstyring


Finansstyring handler om udnyttelse af virksomhedens kapital. Det handler om at forudse fremtidens kapital og lægge en plan for, hvordan den kan udnyttes optimalt. Skal der investeres i et nyt samlebånd, nye maskiner, nye bygninger, opkøb eller andet?

Effektiv finansstyring kan hjælpe med at sikre, at en virksomhed har tilstrækkelige finansielle ressourcer til at opfylde sine forpligtelser og vækste.

Eksempler på opgaver inden for økonomistyring

Medarbejderen i en virksomhed, der er ansvarlig for økonomistyringen, vil typisk beskæftige sig med flere slags opgaver, hvor alle fire ovenstående nøglebegreb er involveret.

Her er typiske eksempler på opgaver i forbindelse med økonomistyring:

  • Registrering - eksempelvis nedskrivning af omkostninger, indtægter, udgifter og investeringer i virksomheden.
  • Rapportering - eksempelvis en kvartalsrapport omkring virksomhedens processer og resultater.
  • Kontrol - eksempelvis af en virksomheds aktiviteter og processer.
  • Planlægning - eksempelvis at angive en retning for en virksomhed for at forbedre økonomien.

Vil du vide mere?

Alt i alt går økonomistyring eller management accounting ud på at planlægge virksomhedens fremadrettede økonomiske handlingsplan.

God og effektiv økonomistyring medfører også et bedre finansielt udgangspunkt, fordi virksomheden kan træffe velinformerede beslutninger om, hvordan den fremover skal håndtere finansielle ressourcer og opnå de ønskede mål.

Med Acubiz kan du sikre digitalisering af processer relateret til udgifter og bilag, så din bogføring er udført korrekt, når du skal lave din årsrapport og komme i gang med økonomistyringen.

FAQ

Hvad er økonomistyring?

Økonomistyring refererer til den proces, hvorigennem virksomheder planlægger, organiserer, udfører og overvåger finansielle aktiviteter. Formålet er at nå virksomhedens finansielle mål og sikre finansiel stabilitet og vækst.

Flere ord