Søgning
Luk dette søgefelt.

Momsafregning

Indhold

Hvad er momsafregning?

I Danmark er de fleste varer og tjenester underlagt et skattetillæg på 25%. Dette tillæg kaldes moms.

Sælger din virksomhed eksempelvis en vaskemaskine til 4.000 kroner, skal du lægge 1.000 kroner moms på beløbet og kræve 5.000 kroner fra kunden, fordi moms skal tillægges varens pris.

Du kan håndtere forretningsudgifter automatisk med Acubiz

Acubiz sikrer digital bogføring, så omkostninger kan håndteres på en simpel og effektiv måde.

I forbindelse med momsafregning rapporterer og betaler en virksomhed moms til Skattemyndighederne. Det er der, hvor de 1.000 kroner moms fra vaskemaskinen i ovenstående eksempel bliver afregnet.

Manglende overholdelse af moms reglerne kan resultere i bøder og sanktioner fra skattemyndighederne, så det er vigtigt, at virksomhedens bogholderi eller bogholder foretager de korrekte moms afregninger.

Hvad indeholder en momsafregning?

En momsafregning indeholder oplysninger om en virksomheds salg, køb og momsbeløb, som virksomheden er berettiget til at trække fra på momsafregningen. Når Skattemyndighederne modtager afregningen, beregner de, hvor meget moms, der skal betales eller tilbagebetales til virksomheden.

Afregningen består af en momsregnskab med salgsmoms og købsmoms.

Salgsmoms og købsmoms

Moms afregnes som udgangspunkt med Skattestyrelsen, hvor forskellen mellem din virksomheds købsmoms og salgsmoms findes.

Hvis din virksomheds salgsmoms overstiger din købsmoms, skal virksomheden betale det beløb tilbage til Skattestyrelsen. Er det omvendte tilfældet, vil virksomheden modtage differencen.

Salgsmoms er udgående moms. Det vil sige, det er den moms, en virksomhed opkræver af sine kunder, når kunder køber fra virksomheden. Købsmoms er indgående moms og opkræves, når en virksomhed køber en vare eller ydelse af andre.

Moms afregnes efter din virksomheds omsætning

Det er forskelligt, hvor ofte virksomheder skal afregne og indberette moms til SKAT. Det afhænger af omsætningen i den enkelte virksomhed.

  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er mellem 0-5 millioner kroner, skal du afregne og indberette moms hvert halve år.
  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er mellem 5-50 millioner kroner, skal du indberette hvert kvartal.
  • Hvis din virksomheds årlige omsætning er på mere end 50 millioner kroner, skal du indberette hver måned.

... men der findes også undtagelser

Alle moms-registrerede virksomheder skal afregne og indberette moms til Skattestyrelsen. Men der er undtagelser:

  • Sundhedspleje (læger, tandlæger, psykologer osv.)
  • Undervisning
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
  • Banker

Ovenstående virksomheder er ikke forpligtet til at betale moms eller til at blive momsregistreret.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe dig med digitaliseringen af din virksomheds udgiftsstyring og integration med dit firmakort og økonomisystem. Lær mere om, hvad softwareintegrationer er her, eller læs mere om integrationsmulighederne med Acubiz.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er momsafregning?
En momsafregning er en virksomheds rapportering og betaling af moms til Skattestyrelsen. Afregningen skal indeholde købs- og salgsmoms, hvorfra der udregnes, hvor meget moms virksomheden skal betale eller have tilbage.
En momsafregning beregnes ved at se, hvor stor forskellen er mellem købsmoms og salgsmoms i virksomheden. Hvis salgsmomsen overstiger købsmomsen, skal virksomheden betale forskellen tilbage til Skattestyrelsen. Hvis købsmomsen derimod overstiger salgsmomsen, får virksomheden differencen tilbage. 

Flere ord