Søgning
Luk dette søgefelt.

Momsindberetning

Indhold

Hvad er en momsindberetning?

En momsindberetning er en virksomheds indberetning af moms for en bestemt periode. Den består af udregning af en virksomheds samlede købsmoms og salgs moms, som opgives til Skattestyrelsen.

Du kan håndtere forretningsudgifter automatisk med Acubiz

Hvis din virksomhed har udgifter i forbindelse med forretningsrejser og besøg i udlandet, kan du søge om momsrefusion for hotelophold, transport og andre relaterede udgifter. Vi kan håndtere den omfattende ansøgningsproces, så du ikke selv skal stå med opgaven.

Sådan laves en momsindberetning

Hvis du skal lave en momsindberetning for din virksomhed, skal du indberette en udregning af, hvad virksomheden samlet set skal betale i moms til Skattestyrelsen.

Først registrerer du virksomhedens købsmoms og salgsmoms for den givne periode.

Købsmomsen er virksomhedens indgående moms og er det beløb, din virksomhed skal betale i moms ved køb af varer. Salgsmomsen er virksomhedens udgående moms og er det beløb, din virksomhed skal opkræve i moms ved salg af sine varer.

Efter registreringen af disse beløb, skal du trække købsmomsen fra salgsmomsen, hvilket giver dig det samlede momspligtige beløb, der skal indberettes.

Under Skatteforvaltningens TastSelv Erhverv kan du vælge siden " moms " og indtaste de nødvendige oplysninger.

Hvem er forpligtet til at momsindberetning?

Hvis du driver en virksomhed, der sælger varer eller tjenester, er du som udgangspunkt momspligtig. Dermed er du forpligtet til at pålægge moms på varer og tjenester, hvorefter der stilles krav om, at du skal indberette din moms til Skattestyrelsen.

Det er de fleste virksomheder, der er forpligtet til momsindberetning, men der findes såkaldte momsfritagelser.

Her er nogle eksempler:

  • Sundhedsvirksomheder som læger, psykologer osv.
  • Finansielle virksomheder som banker eller låneinstitutioner
  • Virksomheder, der tilbyder uddannelse og træning

Derudover er der også momsfritagelse ved en årlig omsætning under 50.000. Det betyder, at hvis din virksomhed ikke sælger for mere end 50.000 kroner om året, er du fritaget for moms. Her er det frivilligt, om du vil momsregistrere din virksomhed eller ej.

Momsfrister for indberetning

Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsfrister i forbindelse med indberetning af moms. Men ikke alle virksomheder i Danmark er underlagt samme regler for indberetningen.

Fællesnævneren er dog, at alle virksomheder skal indberette moms flere gange om året, der kan variere fra to til 12 gange om året.

Tidsfristerne afhænger af din virksomheds omsætning:

  • Årlig omsætning på 0-5 millioner DKK: Indberetning én gang hvert halve år, hvor du har tre måneder til at indberette og betale moms, når afregningsperioden slutter.
  • Årlig omsætning på 5-50 millioner DKK: Indberetning hvert kvartal, hvor du har halvanden måned til at indberette og betale moms, når afregningsperioden slutter.
  • Årlig omsætning på 50 millioner DKK eller mere:  Indberetning hver måned, hvor du har en måned til at indberette og betale moms. Dette skal sikre, at du ikke står med store mellemværender hos Skatteforvaltningen.

Hvis du er en nystartet virksomhed, skal du indberette pr. kvartal det første halvandet år, hvorefter du kan ansøge om at indberette hvert halve år.

Det er vigtigt, at du overholder dine momsfrister

Det er vigtigt, at du overholder fristen for, hvornår du skal indberette den moms, din virksomhed skylder. Her er det højst sandsynligt bogholderen, i virksomheden, der står for opgaven.

Virksomhedens bogholderi  bør have styr på reglerne, men ellers bør du undersøge det i god tid på Skat.dk.

Hvis ikke din virksomhed overholder momsfristerne, kan du pålægges et gebyr på 800 kroner, fordi det resulterer i, at Skattestyrelsen selv skal regne momsen ud.

Vil du vide mere?

Hos Acubiz kan vi hjælpe med at gøre udgiftsstyring mere ubesværet end nogensinde før. Digitaliser din udgiftsstyring, og spar tid på administration i din virksomhed.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

Flere ord