Søgning
Luk dette søgefelt.

Salgsmoms

Indhold

Hvad er salgsmoms (udgående moms)?

I Danmark har vi et skattetillæg, der hedder moms Det er en forkortelse af ordet meromsætningsafgift. Der er to begreber inden for moms, der henviser til, hvornår momsen pålægges og betales købsmoms og salgsmoms.

Salgsmoms er en momsafgift forbundet til en virksomheds momspligtige salg. Det er den moms, der bliver lagt på varer eller ydelser, når en virksomhed sælger til en privatperson eller virksomhed. 

Du kan styre din virksomheds indkøb og salg digitalt med Acubiz

Med Acubiz kan du styre din virksomheds køb og salg, så du har et nemt overblik, når du skal momsindberette til Skattestyrelsen.

Salgsmoms kaldes også udgående moms. Det gør det fordi, det er den moms, sælger opkræver fra køber og derefter afregner med skattemyndighederne. Det betyder, at salgsmomsen i sidste ende bliver betalt af sælger.

Hvor meget er salgsmomsen på?

I Danmark ligger momsafgiften på langt de fleste varer på 25 %

Det er sælgers ansvar at lægge moms på de varer eller ydelser, der bliver solgt, så det er inkluderet i den pris, som kunden betaler.

Hvis en virksomhed for eksempel sælger et fjernsyn til 4.000 kroner, skal der lægges 1.000 kroner på i moms. Kunden skal altså betale 5.000 kroner i alt.

Når virksomheden senere skal indberette til Skattestyrelsen, dokumenteres de 1.000 kroner for salg af fjernsynet i ovenstående eksempel.

Din udgående moms skal indberettes til Skattestyrelsen

Når du skal momsafregne, skal du medtage din købs- og salgsmoms i dit momsregnskab og sende det til skattemyndighederne. Forskellen mellem din købs- og salgsmoms er den moms, der skal indberettes og betales til Skattestyrelsen.

Hvis din udgående moms (salgsmomsen) overstiger din indgående moms (købsmomsen), skal du betale differencen til Skattestyrelsen. Hvis købsmomsen derimod overstiger salgsmomsen, får du penge tilbage.

Det skal fremgå tydeligt af dit momsregnskab, hvilke varer og ydelser du har solgt, og hvilke varer og ydelser du har indkøbt. Derfor er det en god idé at sikre med din bogholder eller dit bogholderi, at du har alle fakturaer og kvitteringer i orden, inden du indberetter dit regnskab.

Ikke alle ydelser er belagt salgsmoms

Der findes undtagelser på ydelser, der ikke er pålagt salgsmoms. Her er en liste over eksempler på momsfrie ydelser:

  • Lægevirksomheder og behandlinger på sygehuse
  • Undervisning i skoler og på videregående uddannelser
  • Velgørende aktiviteter
  • Personbefordring

Ovenstående er ikke pålagt af momsregistrering og kan i stedet være pålagt af lønsumsafgift, som udgør et mindre beløb end den samlede sum af løn i virksomheden.

Vil du vide mere?

Hvis du er momsregistreret, kan du få udenlandske moms refunderet fra udgifter og rejseudgifter. Med Acubiz kan du slippe for den lange ansøgningsproces - vi gør det for dig.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er salgsmoms?
Salgsmoms er en afgift, som lægges på prisen af varer og tjenester, når de sælges til en kunde. Det er en skat, som momsregistrerede virksomheder betaler til skattemyndighederne, og som kunder skal betale, når de køber et produkt eller en service.
Ja, moms er din virksomheds udgående moms – det vil sige den moms, sælgeren opkræver fra køber og derefter afregner med skattemyndighederne.

Flere ord