Søgning
Luk dette søgefelt.

Lønsumsafgift

Indhold

Hvad er Lønsumsafgift?

I Danmark skal momsregistrerede virksomheder betale moms. moms udgør typisk 25% af prisen og indbetales til Skattestyrelsen. (Skattestyrelsen)

Det er dog ikke alle varer eller tjenester, der er underlagt moms. I andre tilfælde pålægges der i stedet en anden type skat - en Lønsumsafgift.

Du kan håndtere elektroniske fakturaer automatisk med Acubiz

Kom til bunds i de store bunker af kvitteringer - for altid. Med Acubiz kan du automatisere udgiftshåndteringen i din virksomhed og spare tid og penge.

Hvordan betales skatten?

Afgiften betales til staten ligesom moms. Ligesom moms-pligtige virksomheder indberetter moms, skal moms-fritagne virksomheder føre et regnskab, hvorfra Lønsumsafgift beregnes.

Du beregner selv skattebeløbet, som du derefter opgiver og betaler til Skattestyrelsen. De skal have adgang til regnskabet for at kontrollere, at du har betalt det korrekte beløb.

Hvilke virksomheder er undtaget fra moms?

Hvis din virksomhed leverer moms-frie tjenester, er du undtaget fra moms og derfor forpligtet til at betale Lønsumsafgift.

moms-fritagne virksomheder skal have et minimumsgrundlag på 80.000 kr. pr. år for at kunne beregne Lønsumsafgift - ellers skal de ikke betale afgiften.

Eksempler på moms- gratis tjenester

  • Lægeydelser og sundhedsydelser fra autoriseret sundhedspersonale
  • Uddannelsestjenester fra institutioner, der er godkendt af uddannelsesmyndighederne
  • Finansielle tjenester som bankgebyrer og forsikringspræmier
  • Kulturelle og kunstneriske tjenester, herunder biblioteker, museer og teatre

Hvordan beregnes Lønsumsafgift ?

moms er knyttet til de enkelte varer eller tjenester, som en moms-registreret virksomhed sælger. Med Lønsumsafgift er det anderledes. Den er i stedet bundet til lønninger og virksomhedens overskud.

Det beløb, du skal betale, afhænger derfor af virksomhedstypen og den samlede lønsum i virksomheden. Det omfatter din løn og andre personalegoder.

Fire beregningsmetoder

Skatten beregnes ud fra en procentsats. Skattestyrelsen har fire beregningsmetoder, der kan bruges afhængigt af virksomhedstypen.

Nedenfor er eksempler på metoderne og den gældende sats for hver.

Metode 1

Det bruges f.eks. af fagforeninger, arbejdsgiverforeninger og viceværtservice. Her ganges lønsummen med skattesatsen. I 2022 og 2023 er satsen 6,37%.

Metode 2

Den bruges af finansielle virksomheder som banker og sparekasser, pensionskasser, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber. Her ganges lønsummen med skattesatsen. I 2022 og 2023 er satsen 15,3%.

Metode 3

Denne bruges af virksomheder, der udgiver og importerer aviser/publikationer, eller som udgiver elektroniske eller digitale aviser. Her ganges værdien af salget af aviser med skattesatsen. I 2022 og 2023 er satsen 3,54%.

Metode 4

Dette bruges af:

  • Virksomheder i sundhedssektoren (læger, tandlæger, optikere, fysioterapeuter osv.)
  • Virksomheder, der tilbyder personlig transport i Danmark
  • Bedemænd og begravelsesforretninger
  • Virksomheder, der sælger moms- gratis uddannelse eller kulturelle tjenester

 

Beregnes som følger: Lønsum / - skattemæssigt underskud eller overskud før finansielle poster) ganget med skattesatsen. I 2022 og 2023 er satsen 4,12%.

Du kan læse mere om metoderne på Skattestyrelsens hjemmeside.

Andre regler for virksomheder uden ansatte

Hvis du driver din virksomhed alene, kan du stadig være forpligtet til at betale Lønsumsafgift. For eksempel hvis du sælger varer, der ikke er omfattet af moms. Hvis du ikke har nogen ansatte, beregnes skatten ud fra din virksomheds overskud.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om de forskellige typer af udgifter i vores Acupedia.

Hos Acubiz kan vi hjælpe dig med digitaliseringen af din virksomheds udgiftsstyring og integration med dit firmakort og økonomisystem. Lær mere om, hvad softwareintegrationer er her, eller læs mere om integrationsmulighederne med Acubiz.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

FAQ

Hvad er Lønsumsafgift?
Lønsumsafgift er en skat, som virksomheder skal betale, hvis de sælger varer eller tjenester, der ikke er underlagt moms (moms). Det gælder f.eks. pædagoger og læger, der leverer moms-fritagne ydelser.
Du skal kun betale Lønsumsafgift , hvis dit beskatningsgrundlag (det beløb, som afgiften beregnes af) overstiger 80.000 kroner om året. Virksomheden skal ikke registrere sig eller betale Lønsumsafgift , hvis det skattepligtige grundlag er højst 80.000 kroner om året.
Lønsumsafgift beregnes typisk ved at bestemme det skattepligtige grundlag og gange det med skattesatsen, som fastsættes af Skattestyrelsen. Beregningsmetoden kan dog variere afhængigt af typen af virksomhed.

Flere ord