Søgning
Luk dette søgefelt.

Momsregistrering

Indhold

Hvad er momsregistrering?

Momsregistrering er, når en virksomhed eller person, der driver erhvervsmæssig aktivitet, registrerer sig hos myndighederne for at opkræve og betale moms på vegne af staten.

Moms er en afgift på typisk 25 %, der bliver opkrævet på varer og ydelser, der bliver solgt i Danmark. Hvis din virksomhed sælger momspligtige varer og ydelser, skal du indberette købs og salgsmoms til Skattestyrelsen.

Men før du indberetter moms, skal du være momsregistreret.

Du kan håndtere forretningsudgifter automatisk med Acubiz

Med Acubiz kan du strømline din virksomheds styring af udgifter og omkostninger og spare på det manuelle arbejde.

Hvornår skal du tilmelde dig moms?

I Danmark er momsregistrering obligatorisk for virksomheder, der når en årlig omsætning på over 50.000 kroner for salg af varer og ydelser.

Det er også obligatorisk at lade sig registrere, hvis man driver en momspligtig erhvervsvirksomhed – det kan være hotel- og restaurationsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed. Det gælder uanset den årlige omsætning.

Frivillig (og fordelagtig) registrering

Hvis ikke du når omsætningsgrænsen eller ikke driver en momspligtig virksomhed, kan du stadig lade dig registrere.

Frivillig momsregistrering kan give adgang til momsfradrag på købsomkostninger, og det kan være fordelagtigt for virksomheder, der handler med andre momspligtige virksomheder. Hvis du tillægger moms på dine salgspriser, får du fradrag på momsen af de udgifter, du har i virksomheden. Det kan du ikke, hvis ikke du er momsregistreret.

Momspligtige virksomheder

Selvstændige og virksomheder skal som udgangspunkt momsregistreres, hvis de sælger serviceydelser eller varer mod betaling. Det kan være detailforretninger som supermarkeder og boghandlere. Det kan også være online virksomheder, der sælger varer og tjenester via webshops eller apps.

Det gælder også, hvis du selv fremstiller, indkøber, udlejer eller på anden vis leverer varer til dine kunder. Ydelser som reparationer, vedligeholdelse og byggeri er også momspligtige, ligesom konsulentrådgivning, underholdning og reklameydelser også er.

Momsfrie ydelser

Der findes særlige momsfrie ydelser, der er undtaget fra momsafgift. Det gælder blandt andet læger, banker og forsikringer, som er momsfritaget, og som i stedet skal betale en lønsumsafgift.

Herunder er flere eksempler:

  • Sundhedsydelser: Lægebehandling, tandpleje, fysioterapi, psykologi osv.
  • Uddannelse: Uddannelse og undervisning, herunder undervisningsmaterialer, bøger osv.
  • Kulturelle tjenester: Adgang til museer, teaterforestillinger, koncerter osv.

Momsregistrering – sådan gør du

Momsregistrering er gratis og foregår hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Du kan finde registreringsblanketten på virk.dk, som du indsender digitalt med MitID (tidl.NemID).

Når du er registreret, skal du indberette moms til Skattestyrelsen (tidl. SKAT), der har ansvar for moms i Danmark. Det kan du læse mere om her.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om momsregler og relevante begreber, kan du besøge vores Acupedia.

Ellers er du velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan Acubiz kan hjælpe din virksomhed med at optimere processerne inden for Expense Management eller booke en gratis online demo for at høre mere.

FAQ

Hvornår skal man momsregistreres?
Din virksomhed skal momsregistreres, hvis din indkomst forventes at overstige 50.000 kroner ekskl. moms inden for ét år. Det er altså ikke din fortjeneste, men din omsætning, der afgør, hvornår du skal momsregistreres.
Momsregistrering er en proces, hvor en virksomhed registrerer sig hos myndighederne for at betale moms og kunne trække moms fra på sine indkøb.

Flere ord