Søgning
Luk dette søgefelt.

Momsopgørelse

Indhold

Hvad er en momsopgørelse?

En momsopgørelse er en beregning af, hvor meget moms du skal indberette til Skattestyrelsen i forbindelse med de gældende momsfrister. Opgørelsen består af indgående moms (købsmoms) og udgående moms (salgsmoms).

Købsmoms dækker over den moms , du skal kræve fra SKAT. Salgsmoms dækker over moms , som du har opkrævet gennem dit salg og skal betale til Skattestyrelsen.

Du kan håndtere forretningsudgifter automatisk med Acubiz

Med Acubiz kan du automatisere din udgiftsstyring i din virksomhed og holde styr på alle nødvendige kvitteringer, så du hurtigt kan lave dit momsopgørelse og -regnskab.

Sådan gør du

Opgørelsen skal vise salgs- og købsmoms, der skal opgøres hver for sig. Her skal du trække dem fra hinanden og finde ud af, om du har mest købs- eller salgsmoms.

Viser opgørelsen, at din udgående moms er større end din indgående, skal du betale differencen tilbage. Viser opgørelsen derimod, at den indgående moms er størst, skal du have penge tilbage.

Hvem skal lave en momsopgørelse?

Alle momsregistrerede virksomheder skal indberette moms til Skattestyrelsen i form af en momsopgørelse.

En virksomhed skal være momsregistreret, hvis dens årlige omsætning er på mere end 50.000 kroner. Ellers er det frivilligt, om du vil momsregistrere.

Virksomheder som læger og banker, der sælger momsfrie varer eller tjenester, er fritaget fra moms og betaler i stedet en lønsumsafgift. Derfor skal de ikke lave en momsopgørelse.

Jo højere omsætning, desto kortere frist for momsindberetning

Det er din virksomheds omsætning, der afgør, hvor ofte du skal udarbejde en momsopgørelse og momsindberette: Månedligt, kvartalsvist eller halvårligt. Jo højere omsætningen er, desto kortere er fristen for at indberette.

Har din virksomhed ikke haft køb eller salg i perioden, skal du lave en såkaldt nulindberetning. Ved at indberette 0 kroner i moms undgår du at betale gebyr til Skattestyrelsen for manglede indberetning. 

Fejl i min momsopgørelse - hvad sker der så?

Det er vigtigt, at du eller din bogholder tjekker momsopgørelsen for fejl og mangler. Men hænder det, at du afregner forkert moms, kan du rette det i en efterangivelse hos Skatteforvaltningen. 

Hvis du skal betale moms, skal du huske at gøre det, når efterangivelsen er færdig. Har du omvendt moms til gode, overføres pengene automatisk til din bankkonto.

Hvis der er tale om fejl med store beløb, bør du hurtigst muligt kontakte Skattestyrelsen.

Vil du vide mere?

Er din virksomhed momsregistreret, og har du meget rejseaktivitet i forbindelse med dit arbejde? Så kan du søge om momsrefusion og få moms tilbage for rejseudgifter i udlandet.

Hos Acubiz kan vi håndtere den komplicerede ansøgningsproces, så du ikke behøver at bruge tid på det. Vi hjælper dig med at få dine penge tilbage og tager os af det hele.

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed, eller book en gratis online demo for at få mere at vide.

Flere ord